Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2010 - 10

Download
Sygeplejersken_2010_10 - magasinforsiden

Tema om arbejdsmiljø

Trængsel og kaos på kommandocentralen

Livsnerve i klemme. Kontoret er sygehusafsnittets professionelle centrum og livsnerve. Men ofte lider overblik og effektivitet under en atmosfære af støj, trængsel og forvirring.

Kaffen skal ud!

Adskil tingene. Kaffepauser og opslagstavler med fotos fra personalefesten hører ikke hjemme i den professionelle kommandocentral, som vagtkontoret i en sygehusafdeling skal være, mener Elisabeth Brøgger Jensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Slut med at råbe gennem lokalet

Seriøs kontoroprydning. Sygeplejerskerne i medicinsk afdeling M11, Glostrup Hospital, fik hjælp til at møblere afdelingskontoret om. Med enkle midler lykkedes det at dæmpe støjen og afværge mange afbrydelser.

Flot, men småt i det nye medicinerhus

Medfødte problemer. Medicinerhuset i Aalborg får ros for indretningen, der giver ro i de travle sengeafsnit. Men selv om indretningen er god, er pladsen trang, og kontoret er stadig en sydende kedel midt på dagen.

Faglig information

Patienter i parenteral ernæring i hjemmet

Antallet af danskere i hjemmeparenteral ernæring er stærkt stigende. Et bachelorprojekt konkluderer, at et højt sygeplejefagligt niveau kan hjælpe gruppen til en bedret livskvalitet.

Patientperspektivet må styre forløbs koordination

Der bliver flere og flere forløbskoordinatorer i det danske sundhedsvæsen, og i forskellige varianter. Det organisatoriske perspektiv søges således sikret, men hvordan sikrer man, at det er patienternes behov, der er det styrende. Et pilotprojekt på Rigshospitalet har lagt grunden for det videre arbejde.

Tema om ligeløn

Lønkommission: Danmark dumper i ligeløn

Skævvridning. Danmark har europæisk rekord i lønforskel mellem mænd og kvinder. Nu sætter regeringens lønkommission for første gang tal på forskellene mellem sygeplejersker og andre grupper. Rapporten vil skubbe gang i debatten om ligeløn, mener to forskere.

Ligeløn på norsk

Værdi-diskrimination. At uligeløn er et reelt problem, som især rammer sygeplejersker og andre offentligt ansatte med mellemlange uddannelser, er nu klart dokumenteret i Norge af landets ligelønskommission. Her har regeringen meldt ud, at den gerne vil bidrage med ekstra penge til at løse ligelønsudfordringerne.

Sygeplejen skal kunne betale sig

Belønning. Politikerne bliver nødt til at blande sig, hvis det store løngab mellem mænd og kvinder skal udjævnes, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Fag

Narrativ metode i sundhedsplejen

Artiklen beskriver anvendelsen af narrativ metode i sundhedsplejen. Metoden rykker ved den gængse opfattelse af sundhedsplejersken som en, der giver råd om sund levevis for barn og forældre. Konsekvensen for praksis er en åben tilgang til familiens egen fortælling og lyst og evne til at arbejde som katalysator for familien.

Personalesikkerhed på operationsstuen

Opgaveskrivning på et kursus i operationssygepleje førte til vigtig ny viden om personalesikkerhed ved laserbehandling af patienter med papillomer (HPV), hvor der anvendes jetventilation.

Etik i praksis

Sygeplejeetisk Råd har netop fejret 20-års-jubilæum. Årene afspejler to væsentlige værdikonflikter: Grænsen mellem omsorg og overgreb og konflikten mellem at være solidarisk med enten arbejdspladsen eller patienten.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Vi skal have evidens, evidens, evidens

”Kravet om evidens og mere evidens er efterhånden blevet et mantra i sundhedsvæsenet, men hvis ikke vi er enige om, hvad det er for virkninger, der skal undersøges, løser det jo ingenting,” skriver Bodil Gyllembourg Lissau i denne udgave af '5 faglige minutter'.

Baggrund