Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejen skal kunne betale sig

Belønning. Politikerne bliver nødt til at blande sig, hvis det store løngab mellem mænd og kvinder skal udjævnes, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Sygeplejersken 2010 nr. 10, s. 30

Af:

Britta Søndergaard, journalist

1010-30-01-1
Foto: Kristian Juul Pedersen

Det er en gammel nyhed, at mænd tjener mere end kvinder. Men når Lønkommissionen i slutningen af maj offentliggør sin rapport, får det danske samfund for første gang nogensinde et faktuelt overblik over lønforskellene på det danske arbejdsmarked.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er overbevist om, at kommissionens rapport kan danne baggrund for en vigtig diskussion om ligeløn og værdisætning af arbejde.

"Det er tydeligt, at vi i det danske samfund ikke belønner de mellemlange uddannelser. Tallene viser, at man virkelig skal være idealist, hvis man tager en mellemlang videregående uddannelse og arbejder i det offentlige. Det giver anledning til samfundsmæssig debat. Vores velfærdssamfund bygger på medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser. Derfor kan det ikke være rigtigt, at de er så lavt lønnede i forhold til deres uddannelseslængde," mener formanden. Hun mener, at det kønsopdelte danske arbejdsmarked er en væsentlig forklaring på, at sygeplejersker tjener mindre end f.eks. civiløkonomer eller lærere.

"Danmark har skruet sig mere og mere fast i en så skæv kønsopdeling af arbejdsmarkedet, som man stort set ikke ser i andre EU-lande. 80 pct. af de ansatte i regionerne er kvinder, og den skæve kønsopdeling af sygeplejen er en væsentlig forklaring på lønforskellen. Spørg mænd og kvinder, hvad de lægger mest vægt på. Undersøgelser viser, at mænd prioriterer løn, mens det for kvinder spiller en mindre rolle. Mange kvindelige sygeplejersker er drevet af en professionel tilgang til deres fag, og de stiller måske ikke altid så høje lønkrav," siger Grete Christensen, som mener, at det bl.a. derfor er helt afgørende at få flere mænd i sygeplejen.

Politikere skal blande sig

I Norge har en ligelønskommission anbefalet, at samfundet afsætter 3 mia. kr. til at udjævne løngabet mellem mænd og kvinder. Dansk Sygeplejeråd mener, at danske politikere bør tage ved lære af de norske anbefalinger, så der herhjemme afsættes ekstra penge til at udjævne lønforskellen mellem mande- og kvindefag.

"Arbejdsmarkedets parter kan ikke alene udjævne de store lønforskelle ved overenskomsterne. Politikerne er nødt til at afsætte særlige midler til at løse problemet," siger Grete Christensen, som understreger, at ligeløn i Danmark stadig har lange udsigter.

"Dansk Sygeplejeråd har været med til at starte en lang proces. Hvis ikke vi havde haft fokus på ligeløn under den store strejke i 2008, var der aldrig blevet nedsat en lønkommission i Danmark. Vi så styrken blandt de store kvindegrupper i 2008, og vi skal fastholde presset på politikerne i fremtiden, så lønforskellen udlignes. Ellers kan det blive meget svært at rekruttere sygeplejersker i fremtiden."