Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2010 - 16

Download
Sygeplejersken_2010_16 - magasinforsiden

Tema om handicap

Sygeplejerske på trods af handicap

Høreapparater, trakeostomi, benskinner og knæproteser. For nogle sygeplejersker er disse pleje- og hjælpemidler en del mere velkendte end for andre. Mange sygeplejersker er hjemmevant på begge sider af den sygeplejefaglige disk, nemlig de som lever med et handicap, der i større eller mindre grad påvirker deres daglige arbejde.

Baggrund

Godt overblik i fedmeforløbet

Flow. Koordinerende adipositassygeplejerske Charlotte Skov har udviklet et flowdiagram, som har gjort processen omkring fedmeoperationer på Aalborg Sygehus mere overskuelig for både personale og patienter.

Den mest syge skal behandles først

Farvekoder. Hillerød Hospital indførte for mere end et år siden ProcesTriage, hvor patienter prioriteres og behandles i forhold til, hvor syge de er. RØD kode er lig med: Livstruende tilstand.

Lægger en dæmper på gemytterne

Stjernestatus. Natteravnene nyder stor respekt blandt de unge, når de i deres gule jakker går rundt i Københavns natteliv. Sygeplejerske Ulla Ejlersen trøster og hjælper unge, der har fået for meget at drikke eller måske har brug for en voksen at betro sig til.

Fag

Styring af blodfortyndende medicin

Artiklen beskriver sygeplejerskers dosering af AK- behandling. Hovedbudskabet er, at kvaliteten af doseringen til patienterne bevares eller måske forbedres, såfremt ansvaret for doseringen overdrages fra læger til sygeplejersker. Artiklen er skrevet på baggrund af en registrering af INR-værdier på Tromboseklinikken i Århus gennem 27 måneder.

Tilsyn på plejecentre - kontrol og læring

Lovpligtige tilsyn på plejecentre udføres i alle danske kommuner. Formålet er kontrol med kommunens ydelser, men også læring hos ledelse og medarbejdere. I artiklen beskrives sammenhænge mellem lovgivningen, de lovpligtige tilsyn og forestillingen om god livskvalitet for beboerne.

Faglig information

Høringssvar skal være forskningsbaserede

Artiklen beskriver, hvilke krav Center for Kliniske Retningslinjer stiller til offentlige høringssvar. Centret modtager og anvender disse svar, inden nye kliniske retningslinjer godkendes og tages i brug i praksis. Svarene skal være baseret på evidens, ikke blot på egne erfaringer, af hensyn til retningslinjernes niveau og sygeplejens kvalitet ved implementering af retningslinjerne.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Ud med spadseredragten

Vi er nødt til at få kontinuerlig feedback fra klinisk praksis for at kunne udvikle, koordinere, forske – eller hvad vores hovedopgave nu er. På dansk hedder det vel at bevare jordforbindelsen.”