Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Unge diabetspatienter dropper behandlingen

Halvdelen af alle teenagere med diabetes har svært ved at passe behandlingen. På Hillerød og Glostrup Hospital er 68 unge mellem 13 og 18 år i gang med at afprøve en ny metode, der skal gøre det lettere at indpasse behandlingen af diabetes i deres ungdomsliv.

Sygeplejersken 2010 nr. 21, s. 7

Af:

Britta Søndergaard, journalist

Hver tiende danske teenager mellem 13 og 18 år lever med en kronisk lidelse eller en alvorlig sygdom.  Blandt de kronisk syge teenagere er 1.500 patienter med diabetes 1.

”Vi ved, at halvdelen af de unge patienter med diabetes er dårligt regulerede, og det er et stort problem. Allerede når patienterne er i tyverne, ser vi tilfælde af senkomplikationer som begyndende blindhed og nyresvigt, fordi de som teenagere ikke har fulgt behandlingen,” fortæller sygeplejerske, ph.d. og seniorforsker Vibeke Zoffmann fra Steno Diabetes Center, der har udviklet metoden ”Guidet Egen-Beslutning”.

Slip kontrollen

68 unge mellem 13 og 18 år deltager i øjeblikket i et forsøg på Glostrup og Hillerød Hospital, som skal afklare, om metoden kan gøre det lettere for teenagere at leve med diabetes.

Fem sygeplejersker, to læger og to diætister er blevet oplært til at bruge metoden i konsultationerne med de unge og deres forældre. De unge motiveres til selvstændigt at tage stilling til, hvordan sygdommen kan integreres i deres liv, og forældrene får hjælp til at støtte deres teenagere uden at være kontrollerende.

”Det er en udbredt holdning, at unge fra omkring 15-års-alderen selv må tage ansvar for behandlingen, men forskningen viser, at de unge stadigvæk har brug for støtte fra forældrene. Undersøgelserne viser dog også, at hvis de unge skal mestre sygdommen bedre, så må forældrenes involvering ikke være af kontrollerende karakter,” siger lederen af projektet, sygeplejerske og ph.d.- studerende Gitte R. Husted.

Find motivationen

Gitte R. Husted uddyber: ”Forskningen viser, at når de unge presses af forældre og sundhedsprofessionelle, så tager de slet ikke mod de gode råd, vi giver dem. Derfor guider metoden sundhedspersonalet til at inddrage de unge og deres forældre på en ny måde. Viser det sig f.eks., at en ung ikke måler blodsukker i skoletiden, arbejder vi med, at han finder frem til sine egne grunde til at måle blodsukker, så han opdager, om det er vigtigt for ham. Ved ambulante besøg kan vi f.eks. lave aftaler om, hvordan han kan eksperimentere med at måle blodsukker i frikvarteret, og om nogle af kammeraterne evt. kan involveres.” 

Guidet Egen-Beslutning 

 Seniorforsker Vibeke Zoffmann har udviklet metoden ”Guidet Egen-Beslutning” til at fremme en meningsfuld og effektiv problemløsning mellem voksne patienter og sundhedsprofessionelle. I øjeblikket afprøves metoden blandt 68 teenagere med diabetes på Hillerød og Glostrup Hospital.
 
Et af principperne er, at de unge skal tage stilling, frem for at forældrene bestemmer. Blandt værktøjerne er særlige refleksionsark, der udleveres til de unge og forældrene inden konsultationen. Resultaterne af projektet indgår i sygeplejerske Gitte R. Husteds ph.d.-afhandling, der forventes afsluttet i 2012.

Læs mere på www.steno.dk