Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Du bliver afbrudt hvert tiende minut

Taber tråden. Op til 60-80 afbrydelser om dagen belaster sygeplejerskers arbejdsmiljø og er en trussel mod kvalitet og patientsikkerhed. Men afbrydelser er så indgroet en del af kulturen, at sygeplejersker slet ikke lægger mærke til, hvor mange der er.

Sygeplejersken 2010 nr. 3, s. 22-27

Af:

Kirsten Bjørnsson, journalist

SY-2010-03-22a
Foto: Simon Klein Knudsen

Hvad var det nu, jeg var i gang med ... hvad var det, jeg skulle ... hvor kom jeg fra ...

Sådan står en sygeplejerske mange gange i løbet af en arbejdsdag, fjern i blikket, og har tabt tråden. Fordi hun blev afbrudt.

Afbrydelser er et irritationsmoment og en stressfaktor, men også noget, man skal kunne tåle for at være en god sygeplejerske. Selv om lommen til sidst er proppet med huskesedler, og hovedet er lige så fuldt.

For den gode sygeplejerske er på pletten, når der opstår et behov hos en patient eller pårørende, hun får tingene til at hænge sammen i afdelingen, kan holde 10 bolde i luften på én gang, har overblik og er altid klar med et svar, når andre faggrupper kommer og spørger til en patient.

De mange små afbrydelser i løbet af arbejdsdagen, spørgsmål til og fra kolleger, den åbne dør ud til gangen fra patientstuerne og medicinrummet er med til at sikre sygeplejerskernes overblik og deres oplevelse af at have kontrol over tingene.

Det er måske derfor, sygeplejersker i alt for høj grad finder sig i at få deres arbejde afbrudt den ene gang efter den anden. For det gør de, konstaterede master i klinisk sygepleje, Liselotte Brahe, da hun i 2007 observerede fem sygeplejersker gennem 10 hele arbejdsdage.

De blev i gennemsnit afbrudt 45 gange om dagen, en gang hvert tiende minut. Men selv om de også indimellem reagerede med irritation og synlig udmattelse, var de ikke selv klar over, hvor ofte de blev forstyrret.

"Jeg spurgte en sygeplejerske, hvor mange gange hun mente, hun var blevet afbrudt, og hun svarede femten. Hvor jeg havde observeret 65 afbrydelser," fortæller Liselotte Brahe. "Så er det måske ikke så mærkeligt, at hun til sidst får ondt i hovedet." 

SYV AFBRYDELSER

DEN GODE

Du står som erfaren sygeplejerske ved siden af en nyansat kollega og afbryder hende med et forslag til, hvordan hun kan give patienten en bedre sygepleje. I har på forhånd en fælles forståelse af, at dette er en læringssituation.

DEN NØDVENDIGE

Du ser en kollega i færd med at begå en fejl. Eller du afbryder en kollega for at få hjælp til en patient i en pludseligt opstået situation.

DEN FARLIGE

Du står i medicinrummet og hælder medicin op sammen med en kollega, der har haft problemer i datterens skoleklasse. I er alene, så du benytter lejligheden til at spørge, hvordan det gik med forældremødet i går.

DEN RELEVANTE

Patienten på stue 2 -har brug for noget smertestillende. Du beder din kollega, som står i medicinrummet og er ved at dosere, om at tage det smertestillende med, når hun går rundt.

DEN RESPEKTLØSE

Datteren til en patient ringer for at tale med den sygeplejerske, der er hendes mors kontaktperson. Du bryder ind med beskeden, selv om du kan se, at hun sidder i en god samtale med en anden patient.

DEN UNØDVENDIGE

Du spørger din kollega, om der er fyldt op med de materialer, der manglede ved sidste forbindsskift, selv om du lige så godt selv kan se efter i depotet.

DEN MEST STRESSENDE

Et helt relevant spørgsmål fra en kollega, som bare er afbrydelse nr. 57 den dag. 

Sygeplejersker forstyrrer selv

Selvfølgelig er det nødvendigt at afbryde en kollega, hvis man ser, at hun har taget det forkerte medicinglas fra hylden. Men kun en mindre del af de afbrydelser, Liselotte Brahe observerede, var indlysende nødvendige og uopsættelige.

"Når jeg spurgte ind til det, fremhævede flere af sygeplejerskerne tilgængeligheden som en værdi. Det var vigtigt, at patienter og pårørende altid kunne få fat i dem. Man må ikke være afvisende, man vil helst tilgodese alt og alle."

Men rent faktisk var det ikke patienter og andre faggrupper, som hele tiden forstyrrede sygeplejerskerne. De allerfleste afbrydelser kom fra kolleger. Oftest i form af spørgsmål, men Liselotte Brahe så også eksempler på, at man afbrød det, man selv var midt i, for at give sit bidrag i en samtale eller en handling, en kollega var i gang med.

"Og hvis alle er indforståede med, at der er tale om en læringssituation, kan sådan en afbrydelse være god. Hvis det f.eks. er en erfaren sygeplejerske, der kan foreslå noget, der hjælper en nybegynder til at kvalificere sin sygepleje, så er det ikke en afbrydelse, der stresser," siger hun.

"Men meget ofte er det helt unødvendigt at afbryde hinanden. I stedet kan man måske tage spørgsmålet op på et andet tidspunkt og sige: Jeg overhørte en samtale, du siger sådan og sådan, jeg tænker noget andet, hvad gør vi fremover""

Sygeplejersker bliver nødt til at diskutere, hvornår det er rimeligt at afbryde hinanden, og hvornår det ikke er, mener Liselotte Brahe.

For afbrydelser i medicinrummene udgør et alvorligt sikkerhedsproblem, og hvis man mener noget med fokus og fordybelse i sygeplejen, er 40-60 afbrydelser om dagen heller ikke vejen frem.  

AFBRYDELSER GIVER PSYKISK TRÆTHED

Skidt for arbejdsmiljøet og skidt for kvaliteten. Sådan vurderer arbejdsmiljøforskeren Tage Søndergaard Kristensen de mange afbrydelser i sygeplejerskernes arbejdsdag.

Afbrydelser er belastninger af en type, som arbejdsmiljøforskningen med et engelsk ord kalder hassles. Det er mindre fortrædeligheder og irritationsmomenter, som hver for sig måske ikke betyder det store.

"Men de hober sig op, det er et kendetegn ved dem, og det giver meget stress," siger Tage Søndergaard Kristensen, som mener, at den enkelte arbejdsplads kan gøre meget for at reducere belastningen.

Man må se på arbejdets organisering, men man skal også blive enige om, hvilke afbrydelser man vil acceptere på arbejdspladsen, og hvilke man ikke vil have.

"Nogle afbrydelser kan jo være udtryk for, at arbejdet er dårligt prioriteret. Man lader sig afbryde, man tager sin telefon, selv om man sidder i møde eller er i gang med en anden opgave," siger Tage Søndergaard Kristensen.

"Men når man bliver afbrudt i det, man er i gang med, taber man tråden. Situationen bliver forpasset, og nogle gange finder man aldrig tilbage til det, man var i gang med. Andre gange finder man tråden, men det kræver ekstra psykisk energi, og derfor giver det højere psykisk træthed, når der sker mange afbrydelser." 

Stjæler tid fra sygeplejen

Derfor har sygeplejeledelsen på Liselotte Brahes arbejdsplads, Skejby Sygehus, udtrykkelig nævnt afbrydelser som et underpunkt i sygeplejens fokusområde for 2010, "Tid til kerneydelsen".

"For at få tid til kerneydelsen er vi nødt til at stoppe op og overveje, hvorfor vi ikke har det. Tidnød er den store undskyldning i sygeplejen. Og det er reelt nok, vi mangler tid. Men derfor er vi også nødt til at finde ud af, om det er det rigtige, vi bruger tiden på," siger Liselotte Brahe.

Det bliver ikke nemt, for det handler om kultur og uskrevne regler. Derfor er det nødvendigt med en diskussion lokalt på arbejdspladsen.

"Man skal jo heller ikke blive helt paranoide og slet ikke turde afbryde hinanden. Men man må have en dialog om, hvad der er tilladt og for hvem. Man skal også være opmærksomme på hinanden og tage hensyn, hvis man kan se, at en kollega ikke kan rumme mere, hvis man kan se: Hende skal jeg altså ikke spørge om mere i dag."

For uanset idealer om tilgængelighed og evne til at håndtere det uforudsigelige så får sygeplejersker nok.

"Man ved det jo fra sig selv. Sådan en dag, hvor man er blevet afbrudt 50 gange, kan man til sidst ikke tænke en ærlig tanke. Det er ikke specielt effektivt, og det kommer der ikke god sygepleje ud af."

0310-23-02-1

0310-24-01-01

0310-25-01-1

0310-25-02-1

RYD OP PÅ HYLDER OG I PROCEDUREN

Afbrydelser medfører forstyrrelse, forvirring og usikkerhed, derfor ligger det også i arbejdet med patientsikkerhed og risikostyring, at man skal minimere antallet.

Et nødvendigt skridt på vejen er at få bragt orden i depotrum og overblik i arbejdsprocesserne, understreger projektleder Elisabeth Brøgger Jensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

"Mange afbrydelser skyldes, at personalet ikke kan finde de ting, de skal bruge, og må spørge hinanden," siger hun.

"Når jeg har lavet studier i marken, har jeg også tit set, at læger og sygeplejersker går i gang med en procedure, som de så må afbryde for at hente det, de mangler, eller afbryde andre for at få det bragt."

Derfor lyder Elisabeth Brøgger Jensens råd:

  • Ryd op i depotrum og på sygeplejerskekontorer
  • Få overblik, før du starter en procedure, og sørg for, at det nødvendige er til stede.
  • Download pjecen "Orden og overblik" fra www. patientsikkerhed.dk

Læs også "Forstyrrelser, forvirring og forsinkelser øger risikoen for utilsigtede hændelser" i Sygeplejersken nr. 19/2008.
 

LÆS MERE:

Brahe L. Hvordan fænomenet afbrydelser viser sig i klinisk sygeplejepraksis belyst ud fra sygeplejerskeperspektivet. 2007.
www.au.dk > søg på Liselotte Brahe.

Brahe L, Sørensen Elgaard E. Afbrydelser i klinisk sygeplejepraksis. Klinisk Sygepleje nr. 1/2010.