Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

"Så kan du godt finde Oscar-talen frem!"

Med fotoudstillingen ”Mænd er også sygeplejersker” ville sygeplejerskerne Martin Carlson og Leif Nielsen fortælle, at sygeplejen også er et fag for og med mænd. Udstillingen har været vist og omtalt mange steder siden ferniseringen i august 2010, og den 12. maj blev de to sygeplejersker belønnet med Kirsten Stallknecht Prisen 2011.

Sygeplejersken 2011 nr. 10, s. 20-21

Af:

Christina Sommer, journalist

SY-2011-10-baggrund%20(2)Foto: Christoffer Regild

Da Martin Carlson forlod gymnasiet, valgte han at læse videre til ingeniør. Og da Leif Nielsen for alvor begyndte at tænke karriere, handlede det hele om, at han ville til USA og blive berømt skuespiller.

Ingen af dem havde på noget som helst tidspunkt overvejet en fremtid som sygeplejerske, men skæbnen ville, at de begge to ad omveje fandt vej til sygeplejestudiet, som trods den velkendte kvindedominans hurtigt viste sig at være det helt rigtige for dem.  

I dag har Martin Carlson orlov fra sit job i Københavns Kommune, da han er frikøbt som kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, mens Leif Nielsen er sygeplejerske på Kardiologisk Laboratorium på Gentofte Hospital. I de seneste tre år har de brugt en stor del af deres fritid sammen på fotoprojektet ”Mænd er også sygeplejersker”, som torsdag den 12. maj blev tildelt Kirsten Stallknecht Prisen 2011.

”Det er vi meget glade for og stolte af, men vi havde slet ikke regnet med det. Bare det at vi blev indstillet, var en kæmpe overraskelse. Når jeg tænker Kirsten Stallknecht Prisen, tænker jeg mest på sygeplejersker, der stiller sig op mod en autoritet og ytrer sig kritisk om et eller andet,” fortæller Martin Carlson.
 

Nuancere debatten

De to mandlige sygeplejersker har aldrig følt sig undertrykt, selvom de er minoriteter i et kvindefag, tværtimod, understreger de begge. Alligevel blev hele snakken og kravet om mandeløn for kvindearbejde under konflikten i 2008 lidt for meget for de to sygeplejersker.

”Vi ønskede at udfordre det stereotype billede, der var af faget i offentligheden, og som på en måde blev forstærket af konflikten i 2008, der især spillede på den ulighed i løn, der er mellem kvinde- og mandefag,” siger Leif Nielsen og understreger, at de med projektet på ingen måde ønskede at modarbejde den strategi, og Martin Carlson supplerer:

”Vi er ikke uenige i ligelønsproblematikken, vi ønskede bare at nuancere debatten.”

Ideen til fotoudstillingen opstod spontant under en stor demonstration på Christiansborgs Slotsplads netop under konflikten i 2008. De to sygeplejersker faldt i snak, og dagen efter modtog Leif Nielsen lidt overraskende en mail fra Martin Carlson.

”Jeg står tit og småsnakker og laver luftkasteller, og den greb Martin altså. Han sendte mig nærmest en projektbeskrivelse, og i første omgang gav vi hinanden et år. Vi er hinandens diametrale modsætninger og supplerer hinanden rigtig godt. Jeg får masser af flyvske ideer, som Martin er god til at kvalificere og konkretisere,” fortæller Leif Nielsen.
 

Et kønsneutralt fag

Der gik dog godt to år til ideen blev realiseret. Det skyldes især, at de to sygeplejersker næsten udelukkende har arbejdet med projektet i deres fritid. De har trukket mange veksler på familie og venner, og de har også brugt mange sene aften- og nattetimer på at udarbejde konceptet for udstillingen, hvilket ikke er blevet nemmere af, at hverken Martin Carlson eller Leif Nielsen er professionelle fotografer eller hjemmesideudviklere.

”Første gang vi var ude og fotografere, gik det helt galt. Det var alt for opstillet, og vi kunne ikke bruge nogen af billederne,” siger Martin Carlson, der dengang var tæt på at give op.

Leif Nielsen fik ham dog overtalt til at prøve en gang til, og denne gang greb de det anderledes an. De mødte op og fulgte nærmest bare i hælene på den mandlige sygeplejerske, som skulle portrætteres.

Og det virkede meget bedre. Gennem deres netværk fandt de frem til 21 mandlige sygeplejersker i alle aldre og specialer, som de portrætterede. Arbejdet har også gjort de to mænd klogere på deres eget fag og sygeplejens historie, og de er gang på gang blevet bekræftet i, at de har fat i noget rigtigt.

”Det har slået os, hvor stolte de mandlige sygeplejersker er af deres fag. Det bekræfter os i, at sygeplejen ikke er et fag, som kræver specielle feminine kompetencer, det er et kønsneutralt fag. Og derudover er det gået op for os, at mange af de mandlige sygeplejersker er blevet sygeplejersker ad omveje, tilfældigt, akkurat som os selv,” siger Martin Carlson.
 

Ikke en rekrutteringskampagne

Om fotoudstillingen får flere mænd til at søge ind på sygeplejestudiet, ved de to mænd af gode grunde ikke. Men det var heller ikke meningen, fortæller de.

”Det er ikke en rekrutteringskampagne. Vi ønskede derimod at vise fagets mangfoldighed, og vi håber, fotoudstillingen kan være med til, at den brede offentlighed ikke automatisk tænker kvinde i hvid kittel, når de tænker sygeplejerske,” fortæller Martin Carlson.

Dommerkomitéen bag Kirsten Stallknecht Prisen har vurderet, at udstillingen ”Mænd er også sygeplejersker” har været med til at nuancere ligestillingsdebatten. Den har fået omtale i lokale og landsdækkende medier, den har været vist på mange biblioteker og hospitaler, og den har bl.a. også fanget Beskæftigelsesministeriets interesse. Ligestillingsminister Lykke Friis (V) har også besøgt udstillingen.

”Det har faktisk overrasket os, at den er slået så bredt igennem, vi har endda fået følere om mulighed for udstilling i Norge,” siger Martin Carlson.

Prisen blev uddelt den 12. maj, som også var startskuddet på Dansk Sygeplejeråds store kampagne ”Sygeplejens År”, hvori udstillingen også er tænkt en rolle. De to prismodtagere fik dog den gode nyhed et par uger før prisoverrækkelsen, hvilket fik Martin Carlson til at udbryde:

”Så kan du godt finde Oscar-talen frem, Leif!”

Man kan læse mere om fotoudstillingen og mandlige sygeplejersker på projektets hjemmeside www.mandligesygeplejersker.dk

Dommerkomitéens begrundelse

”Nøgternt, sagligt og usentimentalt giver udstillingen et alternativt billede af mænd i sygeplejen, viser bredden i faget og øger dermed rekrutteringsgrundlaget. Udstillingen har startet og vedligeholdt den offentlige debat om faget og jobbet og peget på andre værdier, end dem vi traditionelt forbinder med mænd i sygeplejen. Den har gjort op med sygeplejen som et kvindefag, skabt positiv omtale af faget og bidraget til debatten om det kønsopdelte arbejdsmarked.”  

De var også indstillet

I alt ni sygeplejersker var indstillet til Kirsten Stallknecht Prisen 2011. Foruden Leif Nielsen og Martin Carlson var de indstillede i tilfældig rækkefølge:

  • Sygeplejerske og FTR Ulla Birk Johansen
  • Sundhedsplejerske Kirsten Mundt
  • Forstander Laust Sørensen
  • Sygeplejerske Gerd Johnsen
  • Sygeplejerske og TR Ingeborg P. Lorentzen
  • Psykiatrisk sygeplejerske Anne Birgitte Madsen
  • Sygeplejerske og studerende Lene Voller.