Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fremtidens patient er en vanskelig kunde

Antiautoritær og bedrevidende. Fremtidens patient kræver respekt. Hun ved, hvilken sygdom hun har, og hvordan den skal behandles. Hun er en af den slags vanskelige kunder, alle kender til, og som ingen kan lide, ifølge en fremtidsforsker. Sygeplejersken har bedt ph.d. i Statskundskab og fremtidsforsker fra Center for Fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen, om en karakteristik af næste generation af patienter i det danske sundhedsvæsen.

Sygeplejersken 2012 nr. 1, s. 40-41

Af:

Mille Dreyer-Kramshøj, journalist

SY-2012-01-22-1cIllustration: Mikkel Henssel

Sundhedsekspert

”Vi vil se flere og flere ”vanskelige kunder” de kommende år. Det er de patienter, man hurtigt kan blive træt af. De har på forhånd fundet ud af, hvilke behandlingsalternativer der er, og de har måske også kontaktet deres advokat for at høre om deres rettigheder, inden de bliver indlagt.

De stiller meget store krav til sundhedspersonalet og forventer at blive orienteret om alt undervejs i deres forløb, samtidig med at de selv har undersøgt det hele på forhånd og derfor er kritiske over for den information, de modtager.

Den største udfordring for sygeplejerskerne bliver at tilfredsstille patienternes videbegærlighed. De vil vide alt om, hvad de fejler, hvad de selv kan og skal gøre, og hvad de har af andre muligheder.

Omvendt er det positivt, for vi vil se patienter, der af samme årsager har gode egenskaber. De ved noget om deres sygdom og om, hvordan de skal handle.

Det forekommer dem ikke fjernt at være medspiller i sygdomsbekæmpelsen.”

Anti-autoritær

”Et typisk træk ved fremtidens patienter er, at de mangler autoritetstro. De unge i dag er vokset op i et samfund, hvor autoriteter er moderlige og hjælpsomme typer, der smiler og klapper dem på hovedet, når de har været dygtige. Derfor ser de helt anderledes på autoriteter, end man har gjort tidligere. Inden de kontakter sundhedspersonalet, har de fundet ud af, hvad de selv mener, de fejler, og hvad de synes, der skal gøres ved det.

Hvis sundhedspersonalet ikke er enige, er det dem, den er gal med. Derfor bliver sundhedsvæsenet nødt til at kravle ned fra sin piedestal. Der er en gammel vittighed om, hvad forskellen er på Gud og en overlæge? Gud ved, han ikke er overlæge.  Den anden vej rundt er en helt anden sag.

Det skal ændres drastisk, hvis man vil have et sundhedsvæsen, der forstår at behandle patienter, som ikke længere er autoritetstro. Der vil sygeplejerskerne især kunne hjælpe. Mange er relativt højtuddannede og har specialiseret sig, så de kan blive bindeled mellem lægerne og patienterne.”  

Individualist

”Vi vil se større krav om individuel behandling, og det vil effektivisere f.eks. medicineringen af patienterne. I dag doserer man hende, der vejer 45 kg, med det samme som ham, der vejer 150 kg. Det ved vi ikke er optimalt, men man gør det alligevel. Vi behandler alle, som om de er en 25-årig mand med en gennemsnitsvægt. I virkeligheden er der brug for at dosere efter nogle grundlæggende analyser af den enkeltes genomer. Der bliver forsket meget i det, og der vil ikke gå mange år, før det bliver helt normalt at gøre det sådan.  I dag er det sådan, at man giver folk medicin, og så ser man, om den virker. Om kort tid vil man vide det, inden man giver den. Det vil selvfølgelig individualisere og effektivisere behandlingen meget.”

Kosmopolit

”Opfattelsen af, hvad det vil sige at være syg, og hvad det vil sige at være rask, er ved at skifte. Vi er ikke længere enten det ene eller det andet, men gradbøjer det nu, hvor man kan være mere eller mindre sund. Hvis man som patient synes, man ikke fungerer optimalt, er det nærliggende at tage ud i verden og finde de tilbud, som man selv synes passer en bedst.

Det kan være, man tager til udlandet for at få rettet rynkerne, eller man vil benytte de tilbud, der ikke findes i Danmark. Vi ser i dag en del kræftpatienter, der bruger deres opsparinger på at rejse ud i verden for at blive behandlet, og det vil vi komme til at se meget mere af fremover.  Kravene til ”min” behandling bliver ved med at vokse. I Danmark er vi gode til at lave nye tilbud og forbedre servicen. Den egentlige pleje har patienterne normalt kun ros tilovers for. Det er selve behandlingen, de er kritiske over for, hvor de kræver mere, end de nogle gange kan få tilbudt.”