Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersker skal være bedre teoretikere

Fremtidens sundhedsvæsen vil kræve sygeplejersker, der er uddannet på et højt teoretisk grundlag, mener formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Sygeplejersken 2012 nr. 1, s. 34-35

Af:

Signe Lene Christiansen, journalist

SY-2012-01-22-1b
Illustration: Mikkel Henssel

Kritikken af nyuddannede sygeplejersker lyder ofte: De er for teoretiske og kan ikke lægge PVK. Det ser formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) Niklas Kline Lange ikke som et stort problem, for til gengæld er de nye sygeplejersker gode til at udvikle og lede sygeplejen. Og det får de brug for i fremtiden.

”Vi står over for store skift i sundhedssystemet, som kræver, at vi er ekstra kvalificerede og ekstra gode til at udvikle faget. Derfor tror jeg, der i fremtiden vil blive hårdt brug for en opkvalificering af teorien på uddannelsen,” siger han.

Som mange andre fagpersoner peger han på, at patienter med komplekse sygdomsforløb vil fylde mere i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor vil det give god mening at give de studerende et teoretisk grundlag for at vide, hvad en kompleks problemstilling kan være. For ved at have flere teoretiske overvejelser med fra uddannelsen vil man kunne agere bedre i virkeligheden, mener han.

”Sundhedssystemet og sygeplejersker er i konstant udvikling, og derfor skal uddannelsen selvfølgelig også være det,” siger Niklas Kline Lange.

Faktisk skal uddannelsen, ifølge SLS-formanden, helst være ekstra fremtidssikret og udvikle sig lidt hurtigere end sundhedssystemet om muligt. Hvis teori og praksis konstant skal følge med tiden, skal studieordningen ændres løbende i stedet for at blive revolutioneret hvert fjerde år. Han fremhæver velfærdsteknologi som et emne, der skal fylde mere i fremtidens undervisning, og farmakologiundervisningen, der trænger til at blive styrket.    

”Når sygeplejersker laver medicineringsfejl, er det bl.a., fordi de ikke kan farmakologi så godt, som de burde. Derfor skal vi sikre, at undervisningen bliver bedre i fremtiden,” siger han og fortæller, at nogle skoler slet ikke har prøver i farmakologi. 

En agerende sygeplejerske

Selvom ordet teori kommer over læberne på Niklas Kline Lange mange gange, når han taler om fremtidens uddannelse, er han også optaget af, at kvaliteten på uddannelsens kliniske del skal højnes.

”Når der er besparelser i sundhedsvæsenet, går det bl.a. ud over den kliniske uddannelse. Men hvis man vil have mere kvalificerede sygeplejersker, så bliver man nødt til at give plads til en god klinisk uddannelse,” siger han og understreger, at klinikkerne er uddannelsessteder og ikke kun arbejdspladser.

”I den kliniske del skal man ikke bare stå i et hjørne og observere. Man skal lære at være en agerende sygeplejerske,” siger han. At uddannelsen er for teoretisk, er han derfor ikke enig i:

”Hvis man ikke kan handle ude i virkeligheden, fordi man kun har læst om sygepleje, er uddannelsen blevet for teoretisk.”