Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

POR3T af arbejdet med menneskets sanser

Hvordan er det at arbejde med mennesker, som har sygdomme i deres sanseorganer og lider af nedsat syn, hørelse eller manglende evne til at tale?

Sygeplejersken 2012 nr. 11, s. 32-35

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

Hvordan er det at arbejde med mennesker, som har sygdomme i deres sanseorganer og lider af nedsat syn, hørelse eller
manglende evne til at tale?

Øjenaflæsning

Øjenafdelinger og øre-næse- hals-afdelinger hører til de mindre specialer inden for sygeplejen, som til gengæld kræver stor
specialviden. På det lille stykke fra patientens hals og op er samlet så mange små organer, kirtler og knogler, at  specialerne er brudt ned i mange mindre specialer. Sygeplejersken har mødt tre sygeplejersker, der arbejder med menneskets sanser. 

Anne Seitz har siden 2008 arbejdet som øjensygeplejerske på Glostrup Hospital, ambulatorium Ø47, som primært beskæftiger sig med sygdomme i øjets nethinde. Hun laver fotografiske undersøgelser, scanner og måler nethindens tykkelse, og sammen med en kollega er hun ansvarlig for afdelingens fotodiagnostiske udstyr.

Hvordan øjensygeplejerske?

”Jeg er oprindeligt uddannet diplomingeniør i Tyskland, og da jeg så stillingsopslaget, tænkte jeg straks ”det er jo mig, de leder efter”. På det tidspunkt havde jeg kun været uddannet i et år og arbejdede på en gynækologisk afdeling. Men pga. min tidligere uddannelse har jeg flair for teknik og fotobehandling.

Jeg forstår, hvad det f.eks. betyder, når man sender lys i forskellige bølgelængder og filtrerer farver fra eller får dem til at fluorescere, så man kan se forandringer i øjet. Faktisk lærer man meget lidt om øjne på sygeplejerskeuddannelsen, så her får vi tilbudt en efteruddannelse, der løber over et år.”

Hvad er den særlige udfordring som sygeplejerske i en øjenafdeling?

”Mange patienter med synstruende øjensygdomme er bange for at miste synet, nærmest en eksistentiel angst. Her er det ikke nok at sætte fem minutter af til at måle syn og dryppe øjne, vi er nødt til at tage os tid til at hjælpe dem og f.eks. henvise til en krisepsykolog eller Instituttet for Blinde og Svagsynede.”

Ville du selv være bange for at miste synet? ”Det gør stort indtryk på mig, når patienter på min egen alder mister synet. Men jeg har set folk, der klarer sig glimrende med  nedsat syn.”

SY-2012-11-33

Foto: Christoffer Regild

Tale trin for trin

Hanne Leth har i et år været klinisk sygeplejespecialist på Øre-Næse-Halsafdelingen på Hillerød Hospital. Afdelingen rummer en sengeafdeling, et ambulatorium og en høreklinik.

Hvordan øre-næse-hals-specialet?

”Som klinisk sygeplejespecialist har jeg de sidste seks år stået for at udarbejde og implementere patientforløb. Her i afdelingen er jeg i samarbejde med en projektgruppe ansvarlig for at udarbejde og implementere optimale børneforløb. Vi har søgt evidens, holdt feedbackmøde og kikket på LUP-tal. Som en ny praksis ringer vi til nogle af forældrene fire dage efter udskrivelsen for at spørge til, hvordan det går med barnet med hensyn til at spise, drikke og være smertedækket.”

Hvad er den særlige udfordring i dit arbejde?

”Det er et udfordrende og varierende arbejde, fordi vi både har børn og ældre, og fordi vi har mulighed for at følge patienterne, fra de kommer i ambulatoriet, til vi ser dem senere i sengeafdelingen. Sygeplejen består af patientundervisning, akutte situationer og komplekse plejeopgaver samt terminale forløb. Desuden følger vi retningslinjerne i ”Patientsikkert Sygehus”.

Cancerpatienter, som får en trakeostomi, er hårdt ramt. Samtidig med at de har fået stillet en alvorlig diagnose, bliver evnen til at tale taget fra dem. De kan lære at sætte en taleprop i trakeostomien, så luften bliver ledt op gennem stemmelæberne, og talen lyder næsten normal. Vi underviser dem desuden i, hvordan de renser inderkanylen, skifter metaline-servietten og betjener et sug til at fjerne sekreter. Min udfordring er at tage udgangspunkt i, hvor patienten er, og så bygge ovenpå dag for dag.”

SY-2012-11-34

 Foto: Christoffer Regild

Lyt og lær

Linda Midskov har seks års erfaring som sygeplejerske i Øre-Næse-Halsafdelingen på Hillerød Hospital. Patienterne kommer ind med mange forskellige lidelser lige fra det lille barn, som har puttet en perle i næsen, til patienter, som skal udredes for kræft. Andre kommer med bylder i halsen, øre- eller bihuleproblemer, spytsten, hæshed, kraftigt næseblod eller ekstrem svimmelhed.

Hvorfor arbejder du inden for øre-næse-halsspecialet?

”Jeg var i praktik i afdelingen og syntes, specialet var så spændende, at jeg har arbejdet her, siden jeg blev uddannet. Der er ingen særlig efteruddannelse i øre-næsehals- specialet, men man bliver hen ad vejen ført ind i flere og flere områder, og efterhånden har jeg oparbejdet en grundviden.”

Hvad er den særlige udfordring i dit arbejde?

”Mange tror, det bare handler om patienter, som skal have fjernet deres mandler og polypper, men det er så meget mere end det. Vores overlæger har hver deres speciale, f.eks. ørekirurgi, næse- og bihulekirurgi, stemmeproblemer, eller spytsten.

Patienterne bliver samlet efter deres diagnose og bliver set i et af vores fem ambulatorierum. Man møder mange forskellige patientgrupper med vidt forskellige problemstillinger, og det er også det, der gør det til et utrolig givende og spændende speciale.”

Er du selv bange for at få en øre-næse-halslidelse?

”Ha, ha. Jeg tror ikke, der er en sygeplejerske her i afdelingen, som ikke er blevet undersøgt.”

SY-2012-11-35

Foto: Christoffer Regild