Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Læs denne udgave af Sygeplejerskens boganmeldelser

Sygeplejersken 2012 nr. 13, s. 34-36

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

Dræb alt det, der ikke skaber værdi

Carsten Lê Madsen

For medlemmernes skyld. Strategisk ledelse af faglige organisationer

Gyldendal Business 2012

310 sider – 300 kr.

SY-2012-13-34aBogens intention er spændende, og præmisserne er udfordrende: Der er medlemsnedgang at spore i stort set alle traditionelle faglige organisationer med konsekvens for økonomi, sammenhængs- og gennemslagskraft. De politiske vinde p.t. er ikke just opvinde, overenskomstresultaterne er generelt vigende, selv skattefradraget for fagligt organisationstilhør er sænket. Konkurrerende opportunistiske faglige organisationsalternativer har fået fodfæste. Så der skal nytænkes.

Lê Madsen stiller spørgsmålene: Hvordan komme tilbage på sporet, hvordan opnå succes, skabe værdier og fastholde indflydelse? Hans bud er: Større bevidsthed vedrørende strategisk tænkning, men desværre er han ikke særlig konkret.

Han er positiv over for den fagpolitiske opgave. Der refereres til de store, kendte organisationer, deres topledere og paraplyorganisationer, som alle kæmper for deres eksistensberettigelse og med deres organisationsprocenter (som dog er højere end i de lande, vi traditionelt sammenligner os med). Det kan vi takke den danske models traditioner og tidligere tiders resultater for.

Men risikoen er et stivnet, tungt bureaukrati, politiserende arbejdsformer og reaktiv ledelse. Demokrati og medarbejderindflydelse er dyrt og besværligt – men nødvendigt. Madsens forslag til en dynamisk vej ud af krisen er: Dræb alt det, der ikke skaber værdi. Hans bud er overordnet: Kvalitet, kompetencer, hastighed og pris.

Jeg synes, der er for lidt fokus på ambassadørernes rolle og engagement. Jeg tænker på medarbejderrepræsentanterne, AMiR, TR samt SU. Men det er jo naturligvis ikke et strategisk, men mere et operationelt niveau, som behandler det nære og praktiske. Som TR gennem mange år er det mit indtryk, at det netop er de dagligdags vilkår og kampene i hverdagen, der optager medlemmer og medarbejdere, det konkrete tæller – ikke kun strategier. Medlemmerne forventer et godt arbejdsliv og rimelige overenskomstresultater, der ikke udhules. Det kræver konkret fokus på nære resultater.

Direkte relateret til sygeplejen og Dansk Sygeplejeråds medlemmer tror jeg ikke, bogen har stor appel. Vores fagforening nævnes perifert på s. 286, Sundhedskartellet nævnes ikke på trods af Lê Madsens forslag om forskellige faglige sundhedsorganisationers fælles front mod strukturændringer.

Af Ole Bjørke, TR og lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol.

Ny forhistorisk tendens i køkkenet

Thomas Rode Andersen

Stenalderkost – palæoopskrifter til det moderne menneske

Politikens Forlag 2012

264 sider – 300 kr.

SY-2012-13-34bThomas Rode Andersen med dyrekølle og kål. Det er motivet på forsiden af denne kogebog om stenalderkost. Rode mangler blot et solidt greb i konens lyse hår for at gøre illusionen perfekt. Men på de næste sider indgår han i en ny historie og optræder i forskellige machoopstyltede situationer bl.a. i en rød Chevrolet, som han ulykkeligvis hamrer ind i et dyr med – måske det, der er transformeret til kølle på forsiden.

En mystisk indgang til stenalderen, som ellers er forlægget for maden i bogen. Palæo betyder fra forhistorisk tid, og meningen er, at vi skal vende tilbage til vores forhistoriske rødder.

I stenalderen levede befolkningen af jagt, fiskeri og indsamling af bær og nødder. Og sådan bør vi leve igen, hvis det står til kogebogens forfatter. Altså ud eller ned i volumen med brød, ris, pasta, kartofler og vilde mængder sukker. Resultatet er en bedre fordøjelse, mere energi, vægttab og mindre sygdom, lover bogen.

Nu kunne man frygte, at opskrifterne forudsætter en tur i Dyrehaven med bue og pil eller timers søgen i skov og krat, men så besværligt er det langtfra. En indkøbstur i et velassorteret supermarked kan gøre det. Melfrit nøddebrød kan anbefales, og det samme kan auberginekaviar.

Selv om en stenaldermand eller -kone kun blev ca. 35 år gammel, kan kostprincipperne kun styrke helbred og smagsløg, tænker jeg. Det er blot at prøve kræfter med dem, hvis man vil være et moderne menneske. En læge advarede dog i et læserbrev mod det store proteinindtag, der er konsekvensen af stenaldertiltaget. Nyrerne bryder sig ikke om det, skrev hun.

Af Jette Bagh, fagredaktør.

Kvalificering af praksis

Bente Martinsen, Annelise Norlyk, Pia Dreyer (red.)

Patientperspektivet. En kilde til viden

Munksgaard 2012

248 sider – 299 kr.

SY-2012-13-35aMed denne udgivelse sætter de danske sygeplejeforskere Bente Martinsen, Annelise Norlyk og Pia Dreyer fokus på patientens perspektiv på livet med sygdom og funktionsnedsættelse. Formålet er at vise, hvordan man kan indfange patientens perspektiv, samt hvorledes indsigt i dette område kan bidrage med viden inden for klinisk sygepleje og i videnskabelig sammenhæng.

Bogen indledes med en teoretisk del, hvori patientperspektivet behandles erkendelsesteoretisk og metodologisk, og begrebets anvendelse efterfølgende diskuteres. Abstraktionsniveauet i disse kapitler er højt, indsigt i sundhedsvæsenets opbygning samt i videnskabsteori er derfor påkrævet.

I bogens empiriske del præsenterer de enkelte forskere selv deres aktuelle forskningsprojekter inden for klinisk sygepleje; projekter, som alle har haft patientens perspektiv som omdrejningspunkt. I disse kapitler lægges der i varierende grad vægt på metodologiske aspekter, muligvis havde større systematik i præsentationen øget det læringsmæssige udbytte.

Som lovet bidrager bogen imidlertid med solid forskningsbaseret viden om patientperspektivet, ja, den gør faktisk endnu mere end det: I sin opbygning illustrerer bogen på fornem vis, at patientperspektivet som begreb rummer mange patienters perspektiver. Samtidig formidles den forskningsbaserede indsigt i patienternes situation og erfaringer på en sådan måde, at den fremstår handlingsanvisende i forhold til en konkret klinisk hverdag. Derved gøres læseren i stand til at medtænke et patientperspektiv i sit faglige virke.

Således lykkes bogen ikke alene med sit formål: At levere forskningsbaseret viden om patientens perspektiv. Bogen viser tillige, at sygeplejerskers forskning i patienters levede erfaringer og perspektiver direkte kan kvalificere klinisk praksis.

Af Lene Seibæk, forskningssygeplejerske, ph.d., Gynækologisk-obstetrisk afdeling Aarhus Universitetshospital.

Læs den før studiestart 

Eva Fink og Eva Hoffman

At studere sygepleje. Find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen

Gads Forlag 2012

200 sider – 199 kr.

SY-2012-13-35bBogen retter sig specifikt mod sygeplejestuderende særligt i det første studieår og med fokus på overgangen fra elev til studerende. Bogen tydeliggør en række af de krav og forventninger, man som sygeplejestuderende gennem studietiden stilles over for, og som det kræves, at man forholder sig til i samarbejde med såvel studiekammerater som vejledere i de kliniske og teoretiske studier.

Bogen præsenterer de læringsforudsætninger, der danner rammen for god læring og beskriver, hvordan sygeplejestuderende under uddannelsen kan mestre at skabe sig en professionsbevidsthed sammensat af teori og praksis. Den giver praktiske, letforståelige råd til studie- og eksamensteknik, studiegruppedannelse og -problematikker og forbereder den nye studerende på rollen som sygeplejerske i klinisk praksis. Den giver indsigt i uddannelsens opbygning og et fint indblik i den nødvendige forståelse for studietekniske elementer som f.eks. ECTS-point, studieplaner og moduloversigter.

Indledningsvis kan læringsteorierne forekomme lidt tunge at læse, og enkelte steder gentager bogen sig selv, men den leverer relevant information og brugbar viden om det at studere sygepleje. Selvom målgruppen er studerende på første studieår, kan bogen sagtens finde anvendelse hos studerende, som er længere i uddannelsen.

Målet med bogen er lykkedes. Den er logisk, læsevenlig, forståelig og tegner et fint og realistisk billede af, hvordan sygepleje kan studeres. Der er faktabokse og eksempler undervejs, som fremhæver gode pointer. Udfordringerne i sygeplejestudiet, som de skitseres i bogen, er genkendelige og relevante, og bogen kan derfor klart anbefales læst før studiestart.

Af Helena Lassen, sygeplejestuderende modul 9,UCSJ Sjælland, Campus Næstved.

Kort nyt om bøger

Dorte Falkenberg Rasmussen

Kemoland

Forlaget Indblik 2012

286 sider – 199 kr.

www.forlagetindblik.dk.

En dagbog om et lille barns sygdomsforløb og familiens måde at håndtere det på. Ella er kun ni måneder gammel, da hun får konstateret leukæmi og gennemgår et krævende behandlingsforløb. Halvandet år gammel bliver hun udskrevet til hjemmet og til vedligeholdelsesbehandling. Moderen fortæller om tiden på hospitalet, systemets mindre heldige sider og ønsket om at blive inddraget som pårørende. En bog, sundhedspersonalet kan blive klogere af og måske en trøst for andre i en lignende situation.

Susan Binau

Mor, må jeg få din pc, hvis du dør? Stemmer fra en sygdomsramt familie

Forlaget Indblik 2012

251 sider – 189 kr.

Titlen på bogen skyldes forfatterens i dag 16-årige søn. Han var 10 år, da moderen fik konstateret tarmkræft, og han var naturligvis ked af det, men alligevel fristede moderens nye pc. Bogen, der delvist er skrevet i dagbogsform, lader familiemedlemmer og netværk komme til orde – børn, mand, mor, healer – og til slut beskriver en håndfuld professionelle sygdom og tab fra deres perspektiv. Der er links og litteratur for den, der vil vide mere og spørgsmål til refleksion for dem, der skal i gang med et behandlingsforløb.  

Thomas Milsted

Find din indre styrke

Gyldendal 2012

240 sider – 249,95 kr.

Thomas Milsted har arbejdet med stress i ca. 20 år. Han har nu begået en bog om, hvordan man kan få mere råstyrke og dermed blive bedre til at håndtere modgang i livet. Alle kan få mere råstyrke, er budskabet. Hvordan? Bl.a. ved at læse bogen og fundere over spørgsmålene i de små øvelser, der er strøet gennem hele bogen. De er koblet på mindre cases underskrevet ”Thomas” og ni kapitler om alt fra selvværd til netværk. Under selvværd lyder øvelsen: ”Skriv din egen nekrolog. Du må have gjort noget godt, som kan styrke dit selvværd”. Der er stikord, der kan hjælpe læseren på vej i denne proces. ”Gode råd til venskaber” hedder et af de sidste kapitler, og her er konkret hjælp at hente for dem, som har svært ved at skabe kontakt til andre mennesker. Nyttigt.

Karen Pallesgaard Munk

Coping – Manual til kvalitativ mikroanalyse

Aarhus Universitetsforlag 2012

160 sider – 199,95 kr.

Mikroanalyse er en ny type kvalitativ metode, der anviser en ramme for udforskning af belastning og stress. Bogen stiller analyseredskaber til rådighed for alle, som ønsker at udforske copingprocesser. Den kan benyttes som manual til større forskningsprocesser, men f.eks. også af sygeplejestuderende, som ønsker at undersøge stress og trivsel. Bogen er baseret på R.S. Lazarus’ teori om coping.

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Akribe 2012

288 sider – 420 nkr.

Bogen, der er norsk, består af 11 videnskabelige artikler om forskellige vinkler på misbrugsproblemer. Bogen har 14 forfattere. Emnerne varierer fra etik, rusmidlernes virkninger og bivirkninger til akut hjælp ved overdosis og arbejdet med misbrugere i kommunerne. Målet med bogen er at fremme en nuanceret forståelse og formidle øget viden om misbrugsproblemer, og om hvad der kan være god hjælp for patienter eller berørte familier. Målgruppen er studerende og ansatte i sundhedsvæsenet og inden for den sociale sektor. Bogen er udstyret med et stikordsregister og litteraturliste efter hvert kapitel.