Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Indsigt i egen faglighed

DSR Kreds Midtjyllands fotobogsprojekt ”Øjeblikke” har fået de medvirkende sygeplejersker til at reflektere over egen sygeplejefaglighed.

Sygeplejersken 2012 nr. 13, s. 58-59

Af:

Henrik Boesen, journalist

SY-2012-13-58cx
”Det giver mening for mig at være med til at ændre på mennesker og på menneskers livsforløb,” erkender intensiv-sygeplejerske Jesper Grønlykke. Foto : Jonna Fuglsang Keldsen

11 midtjyske sygeplejersker fra forskellige arbejdspladser fortæller i bogen ”Øjeblikke” om deres arbejde og om oplevelsen af deres faglige identitet. Sygeplejersken har spurgt to af de medvirkende, intensivsygeplejerske Jesper Grønlykke, Aarhus, og psykiatrisk sygeplejerske Birgitte Christensen, Kjellerup, hvilke refleksioner de har gjort sig i forhold til deres arbejde, efter bogen er udkommet. 

Det rette valg

Jesper Grønlykke har været sygeplejerske i blot tre og et halvt år og har hele tiden arbejdet inden for akut- og intensivområdet. Han har en tidligere uddannelse som geograf og geoinformatiker og er derfor havnet i et arbejde, som ligger fjernt fra fortidens itrelaterede projektarbejde.

Han har ikke fortrudt: ”Fotoprojektet har for mig været en bekræftelse af, at jeg har valgt helt rigtigt. Jeg har valgt at arbejde med mennesker, og jeg vil gerne have med de dårlige patienter at gøre. Nu er jeg med til at ændre på mennesker og på menneskers livsforløb, og det giver meget mere mening for mig,” erkender han.

Billederne fra de øvrige medvirkende i fotobogen har givet Jesper Grønlykke en større indsigt i bredden af sygeplejen: ”Her går man rundt i sin egen sygeplejefaglighed og tror, at den er alt. Når man så ser i bogen, så får jeg jo en indsigt i, hvor bredt et felt sygeplejen egentlig er. Det har virkelig givet mig en indsigt i, hvad sygepleje også kan være.”

Jesper Grønlykke er ivrig amatørfotograf og tog imod opgaven med åbne arme. ”Det var lidt af et benarbejde at komme ind på hospitalet med et kamera, men muligheden for at kombinere sin fritidsinteresse med sit fag, den er sjælden. Derfor var projektet som skræddersyet for mig.” 

SY-2012-13-58-1x”Jeg er meget mig selv i dagligdagen,” oplever psykiatrisk sygeplejerske BirgitteChristensen, når hun sammenligner sine egne fotos i bogen med de øvrige medvirkendes.

Er ofte alene

Psykiatrisk sygeplejerske Birgitte Christensen, Socialpsykiatrisk Bosted i Kjellerup, har arbejdet mere end 20 år i psykiatrien i forskellige typer stillinger. For hende, der altid har fotograferet meget, var det en svær opgave at fotografere sit fag, fordi den var bundet.

Men altså alligevel både sjov og spændende. Og opgaven gav stof til eftertanke: ”Når jeg i dag ser på billederne, jeg tog, så giver de mig i første omgang altid lejlighed til at tale mig ind i psykiatrien i højere grad end til at få mig til at forholde mig til, at jeg er sygeplejerske,” fortæller hun.

Men når hun ser på kollegernes billeder i bogen, så slår det Birgitte Christensen, at der som regel kun er en enkelt person på hendes egne billeder – brugeren, hun er sammen med. ”Jeg har tænkt på, at jeg i mit fag er meget mig selv i dagligdagen.

Selvfølgelig møder vi to ind på en vagt, og vi taler ofte sammen i en vagt og kan altid få fat i en kollega, men når jeg er sammen med en bruger, så er det altid alene bortset fra spisesituationerne. På mange andre billeder kan jeg se, at sygeplejerskerne dér er omgivet af kolleger,” fortæller Birgitte Christensen og opsummerer: ”Det er selvfølgelig vilkårene i det arbejde, jeg laver. Derfor er det så vigtigt med supervision eller bare sparring med andre kolleger, for det er ofte svære opgaver, vi har.

Og så betyder dét, at man er alene med brugeren, måske også noget for den service, man yder i dagligdagen. Det har jeg da tænkt lidt over.”

”Øjeblikke, sygeplejerskers hverdage – fotograferet af sygeplejersker” er udgivet af DSR Kreds Midtjylland. Pris kr. 249,95. Bogen sælges med 20 pct. rabat