Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Svinth-søskende blev seks slags sygeplejersker

Familien Svinth er ikke helt som andre familier. Seks ud af otte søskende blev sygeplejersker – i seks forskellige specialer.

Sygeplejersken 2012 nr. 13, s. 30

Af:

Andreas Rasmussen, journalist

SY-2012-13-30Fem ud af seks sygeplejerskesøskende var med på generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland.

Bagest fra venstre: Kirsten Svinth Olesen, arbejder på en lægeklinik i Risskov og Peder Svinth, arbejder på Hammel Neurocenter. Nederst fra venstre: Erling Svinth, akutsygeplejerske på hospitalerne i Silkeborg og Viborg, Grethe Storbjerg, intensivsygeplejerske på hospitalet i Herning, og Vera Svinth Clausen, visitator i Favrskov Kommune. (Den sjette søskende, sygeplejerske i Vejen Kommune Else Svinth Madsen, var ikke med på generalforsamlingen, da hun hører til i Dansk Sygeplejeråds Kreds Syd). Foto: Jonna Fuglsang Keldsen 

Fem Svinth-søskende samlet på et sted, og så var der oven i købet én, der manglede. Generalforsamlingen i Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland, som fandt sted i slutningen af oktober, slog ikke bare rekord med sine 306 deltagere. Den lidt kuriøse rekord for flest søskende samlet til et DSRarrangement blev uden tvivl også slået.

Den yngste af de seks søskende, 49-årige Vera Svinth Clausen, der i fem år har været tillidsrepræsentant for visitationssygeplejerskerne i Faurskov, fortæller:

”Jeg var den eneste af os, der fik en studentereksamen. Derefter tænkte jeg på at blive bibliotekar eller læge. Jeg skulle i hvert fald ikke være sygeplejerske som de andre, det var helt sikkert.”

Sådan gik det dog ikke. I 1988 blev hun færdiguddannet og kan dermed fejre 25- års jubilæum som sygeplejerske næste år. Hun siger: ”Jeg tror, at det ville være for kedeligt at være bibliotekar. Jeg ville have noget med mere menneskekontakt, og jeg fandt ud af, at man kunne gå i mange forskellige retninger som sygeplejerske.”

Og netop den variation i jobmulighederne er søskendeflokken levende beviser på. De seks søskende har i dag vidt forskellige job. Vera selv er som nævnt visitator, Else er hjemmesygeplejerske, Kirsten er konsultationssygeplejerske, Grethe er intensivsygeplejerske, Peder er på Hammel Neurocenter, og Erling arbejder på skadestue.

Inspiration fra moderen

Og det har visse fordele at have søskende i samme branche. ”Vi kan f.eks. snakke med hinanden, når der er oplevelser eller situationer på jobbet, som vi har brug for at vende med nogen. Vi læsser af på hinanden, vi snakker om de daglige udfordringer, ligesom vi giver hinanden gode råd og vejledning,” siger Vera.

Når hun bliver spurgt om, hvorfor seks ud af otte søskende blev sygeplejersker, fremhæver hun først, at deres mor også var sygeplejerske. Derefter tøver hun og siger så:

”Når man er så mange og er så tætte, så vokser man op med at tage ansvar, at kunne rumme andre mennesker og vise omsorg for hinanden. Måske er det derfor, vi blev sygeplejersker.” De sidste to søskende i flokken er henholdsvis landmand og økonoma.