Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Bariatriske patienter udfordrer fordomme

En af de største barrierer i mødet mellem sundhedsvæsen og den bariatriske patient er manglende motivation hos både personale og patient. Løsningen er høj professionalisme og en positiv tilgang til patienten.

Sygeplejersken 2012 nr. 5, s. 24-27

Af:

Eva Rose Waldorff, journalist

Læs som PDF - gå til side 24

SY-2012-05-22-1abFoto: iStock

Vægten viser mere end 200 kilo hos patienten, som bliver indlagt på et sengeafsnit. Han er ikke i stand til at tage sig af sin hygiejne. Selvom han har hjemmehjælp, er lugten et tydeligt signal om, at den personlige pleje er forsømt. Den kraftige lugt og de overvældende fedtmængder er ubehageligt for sygeplejersken, og det kan patienten fornemme.

Sygeplejersken i dette tænkte eksempel forstår, at der kan være mange årsager til mandens overvægt, men hun kan ikke slippe forestillingen om, at den er selvforskyldt, og hendes faglighed bliver udfordret. Resultatet er frustration hos både patient og sygeplejerske.

Eksempler som disse er ikke sjældne, når sygeplejersker fortæller om deres møde med den svært overvægtige patient. Ønsket er at give patienterne et værdigt forløb, men ofte går det galt.

Det har overlæge på medicinsk afdeling i Sygehus Lillebælt Jette Ingerslev jævnligt erfaret i sit mangeårige arbejde med bariatriske patienter. Hun var med til at starte Danmarks første bariatriske center på Fakse Sygehus, og hun er desuden bestyrelsesmedlem i Adipositasforeningen.
 

En naturlig reaktion

”Det er en naturlig reaktion at blive påvirket af at pleje bariatriske patienter, hvis man ikke virkelig er trænet i at takle de overvægtige professionelt,” forklarer Jette Ingerslev og fortsætter:

”Det er nok de færreste, der f.eks. synes, at det er smadder dejligt at vaske eller undersøge en svært overvægtig patient, hvor man ikke kan komme ind i krogene.”

Det kan let gå ud over sygeplejerskers motivation i arbejdet. Også patienterne kan have svært ved at finde motivation og drivkraft frem for at indgå i behandlingssituationen. Jette Ingerslev forklarer, at det hænger sammen med den sociale slagside, der ofte findes hos svært overvægtige.

”I socialt belastede områder kan man se, at de er mere overvægtige. Det hænger sammen med det drive, der skal til. For hvis man ikke har ret meget psykisk overskud, klarer man sig dårligere,” siger hun.
Samlet set bliver forudsætningen dårlig for et godt patientforløb, hvis personalet mangler erfaring og motivation, og patienten mangler vilje.
 

Bliv inspireret, og bevar professionalismen

Intensivsygeplejerske på Århus Universitetshospital og stud.cur. Nis Kaasby har både undervist i bariatrisk patientpleje og været involveret i projekter, der skal forbedre viden og håndtering af de store patienter.

Han kan godt genkende, at det er svært for mange sygeplejersker at være professionelle i mødet med den bariatriske patient. Han er enig med Jette Ingerslev i, at motivationen tit er lav, og mener, at det bl.a. handler om fordomme, som selv sygeplejersker ikke kan sige sig fri for.

”Det kan være meget frustrerende, når man skal håndtere og pleje de store patienter. Man kan f.eks. føle, at der mangler ressourcer til de tunge løft, eller at man ikke kan overskue de komplekse problemstillinger, der tit opstår ved den type patienter, og så føler man sig utilstrækkelig,” siger han.

Løsningen mener Jette Ingerslev er en høj professionalisme hos personalet og uddannelse i at håndtere de tunge patienter.

”Der er mange ting at forholde sig til, når man møder en bariatrisk person. Min oplevelse er, at de bariatriske patienter ofte er mere sarte eller har mindreværdskomplekser. Det betyder, at den, der skal tale med dem, skal være vant til at have professionalismen, så de ikke lader skinne igennem, hvis det måske ikke er en sjov opgave.”

Jette Ingerslev forklarer, at det handler om at være opmærksom på den person, man har med at gøre, og hvad man selv udstråler. Samtidig skal man behandle patienten som alle andre.

  Vær opmærksom på dine signaler
  1. Vær åben og ærlig og involvér dem i deres eget liv. Patienten kender godt sin vægt og de problemer, den kan medføre.
  2. Skab kontakt via direkte øjenkontakt, og lav ikke ”elevatorblikket”. Den første kontakt er vigtig for tilliden.  
  3. Vær opmærksom på dit kropssprog. Patienten kan aflæse dig med det samme, hvis du kigger væk. 
  4. Orientér patienten om det, du vil foretage dig. Bariatriske patienter er ofte bange for at falde eller for, at hjælpemidlerne ikke kan holde.
  5. Tag udgangspunkt i patientens egne ønsker og motivation og sæt realistiske mål, så du ikke tager pusten fra dem. Husk, at der er mange delmål på vejen.
  6. Sæt god tid af til første møde. Patienterne er tit stressede, når de kommer ind på hospitalet og vil ikke være til besvær. De ved godt, at plejepersonalet ikke har så meget erfaring med svært overvægtige.
  7. Mød den bariatriske patient med samme respekt som alle andre patienter.

  Kilde: bariatri.dk  og Malene Alexandrowiz, ergoterapeut og salgskonsulent hos Cobi Rehab.

Nis Kaasby mener, at de frustrationer, der opstår hos sygeplejerskerne, ofte bliver skudt over på patienten.

”Utilstrækkelighedsfølelsen kan gøre, at man synes, man går på kompromis med sig selv for noget, som er patientens egen skyld. Så glemmer selv sygeplejersker indimellem, at overvægt ikke bare er fysisk begrundet, men har psykiske og sociale årsager. I den situation skal man virkelig øve sig i at se hele patienten,” siger han.

Når Nis Kaasby underviser i plejen af bariatriske patienter, vender han problemer til udfordringer.

”Det kan være enormt inspirerende at arbejde med den her gruppe mennesker. Det er virkelig basissygepleje, og det sætter ens kompetencer i spil i alle facetter af sygeplejen. Jeg opfordrer ofte sygeplejestuderende til at blive inspireret af de mange komplekse problemstillinger og at se det som en udfordring. Det kan give motivation til arbejdet og gode relationer mellem patient og plejeperson.”
 

Vi skal have mere erfaring

Mest af alt mener han dog, at der generelt mangler viden og erfaring i behandlingen af svært overvægtige. Der er for få patienter til at få erfaring nok. Ifølge Nis Kaasby er der kun en vej frem, når patienten er der, og fagligheden bliver sat på prøve.

”Som sygeplejerske er det ens ansvar at gøre en indsats og få noget viden for på den måde at blive bedre til at håndtere situationen. Så se patienten som en udfordring, og opsøg den viden, du mangler,” opfordrer han.

Erfaring og tværfagligt samarbejde kan gøre hele forskellen, fortæller Nis Kaasby, der har oplevet, at den opskrift forkortede forflytningstiden af en stor patient fra fem kvarter til 20-25 minutter i løbet af en uges indlæggelse og gav personalet uvurderlig erfaring.

Læs mere om bariatri og bariatrisk pleje på www.plambechogbogedal.dk og overlæge Jette Ingerslevs side bariatri.dk