Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2012 - 5

Download
Sygeplejersken_2012_05 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Studerende i praksis: Patientens håb skal næres

Alle patienter må have en drøm eller et håb, og det skal personalet i sundhedssektoren for alt i verden ikke ødelægge gennem hyperrealistisk, jordnær information. Håbet skal næres, ikke skydes ned.

Dilemma: Kommunen fattes penge

Undervisning og mere viden har ikke nødvendigvis den ønskede effekt på angst og ubehag, når en patient har lufthunger. Det koster en kommune dyrt, fordi patienten hyppigt bliver indlagt, men de nemme løsninger ligger ikke ligefor.

Boganmeldelser

Bøger anmeldt i denne udgave af Sygeplejersken: Et liv i kaos - Om voksne med ADHD, Du forsvinder, Filosofisk praksis i sundhedsarbejde, Sæt fokus på – 12 beretninger om at have en kronisk tarmsygdom inde på livet.

Fag

Patienters oplevelser af at være indlagt med en spiseforstyrrelse

Fire patienter med anoreksi er blevet interviewet om deres oplevelse af at være indlagt på henholdsvis et medicinsk afsnit og i en nyetableret ernæringsenhed på patienthotellet på Odense Universitetshospital. Ernæringsenheden synes klart at opfylde de fleste af de ønsker, patienterne havde. Undersøgelsens fund har bidraget med et brugerorienteret perspektiv, som kan anvendes, når praksis skal udvikles.

På besøg i en SOS-børneby i Laos

Evnen til at praktisere sygepleje er aldrig langt borte, selv om man har arbejdet i et andet felt i en årrække. Det erfarede artiklens forfatter efter et ophold i en SOS-børneby i Laos.

Organisering af evidensbaseret klinisk sygepleje og uddannelse

Sygeplejen skal baseres på evidens, det er kravet. Organisering af sygepleje og uddannelse må derfor tilrettelægges, så udvikling og brug af kliniske retningslinjer bliver integreret i dagligdagen. Artiklen beskriver den model arbejdet organiseres efter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i København.

Sygdomsidentitet fastholdes af risiko for tilbagefald

Artiklen handler om medindlagte forældres reaktioner, når børn er i kræftbehandling. Den indeholder et eksempel fra meterologien som vejledning for sygeplejersker, som arbejder med denne gruppe. Undersøgelsen indgår i et antropologisk speciale.

Tema om faldforebyggelse

Ansæt en faldkonsulent - det betaler sig

Da Frederiksberg Kommune begyndte at registrere alle fald hos borgere, der modtog hjemmehjælp, fik hjemmeplejen en overraskelse. For der var mere end dobbelt så mange fald end forventet. Med andre ord, der var god brug for faldkonsulenten.

De gode faldpatienter får flest tilbud

Hvordan kan ældre med et faldproblem finde på at sige nej til et tilbud om specialiseret udredning og hjælp? Det har sygeplejersken Lotte Evron set på i sit ph.d.-projekt.

Tema om bariatri

XXL'erne kommer

BARIATRI. De store patienter giver nye udfordringer. Standardudstyret er for småt eller kan ikke holde til vægten. Sundhedspersonalet mangler viden og erfaring med de bariatriske patienter.

Bariatriske patienter udfordrer fordomme

En af de største barrierer i mødet mellem sundhedsvæsen og den bariatriske patient er manglende motivation hos både personale og patient. Løsningen er høj professionalisme og en positiv tilgang til patienten.

Viden giver mindre slid på personalet

Sygehus Lillebælt vil efteruddanne 150 forflytningsvejledere i bariatrisk patienthåndtering for at undgå arbejdsskader og for at sikre bedre pleje og behandling til bariatriske patienter.

Baggrund

På korstog for hygiejnen

Ro, regelmæssighed og renlighed er kerneværdier i sundhedsvæsenet, men arbejdet for at fremme hygiejnen kan fylde endnu mere. Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, var i klinik på Hillerød Hospital for at besøge to hygiejnesygeplejersker.

Hjemmekemo giver gladere børn

Sygeplejen bliver ekstra god, når kræftsyge børn får behandling i hjemmet frem for på Rigshospitalets børneonkologiske afdeling. Sygeplejersker tager blodprøver og giver kemo hos familierne, der til gengæld får en mere normal hverdag.

Faglig information

Direkte patientfeedback skal sikre kvalitetsniveauet

En kvalitativ opfølgning på den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse begyndte i januar 2012 på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, og forventes afsluttet i sommeren 2013. Opfølgningen skal være med til at identificere indsatsområder for den fortløbende kvalitetsudvikling.