Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Por3t af alternativ behandling

1,2 mio. Så mange danskere har alene inden for det seneste år søgt en eller flere former for alternativ behandling, når rygsmerterne skulle lindres, eller kampen mod kræften vindes. Det mærkes naturligvis i det konventionelle sundhedsvæsen, også blandt sygeplejerskerne, hvoraf mange dog ikke føler sig godt nok rustet til mødet med ”den alternative patient”. Omvendt bruger et stigende antal sygeplejersker alternative behandlingsmetoder i deres arbejde i det etablerede sundhedsvæsen og i egne private praksisser. Vi har mødt tre sygeplejersker, der foruden sygeplejen også har uddannet sig inden for akupunktur, massage og musikterapi.

Sygeplejersken 2013 nr. 1, s. 48-51

Af:

Christina Sommer, journalist,

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

Gim-musikterapeuten 

Suzanne Holck Due, ansat på Psykiatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus, er FDZ-zoneterapeut, certificeret Healing Touch-practitioner og næsten færdig som Guided Imagery and Music, GIMmusikterapeut, en treårig uddannelse. Hun har en privat praksis.

Hvad går GIM-musikterapi ud på?

”Musik kan skabe røre i psyken, danne billeder og give kropsfornemmelse. Under en session snakker
vi om det, man vil arbejde med, og ud fra det vælger jeg et bestemt klassisk musikprogram. Klienten rejser i fantasien, og som terapeut rejser jeg med og stiller spørgsmål, f.eks.: ”Aha, du er i en skov, har du lyst til at se dig omkring
…?” På den måde kan man få følelsesbearbejdet mange ting, selv svære traumer. Bagefter udtrykker man rejsen ved f.eks. at tegne eller male. Der har været forsøg med musikterapi til patienter, der lider af skizofreni på Sankt Hans Hospital, og jeg har selv fået lov at prøve med udvalgte patienter. Nogle kan kun tåle en modificeret afspænding på en stol i et par minutter og et lille stykke musik på fem minutter. Jeg har oplevet, at en patient pludselig kunne sætte ord på følelser og lade være med at snakke sort. Det er som et lille mirakel. Musikterapi er kun i mindre grad indført i psykiatrien. I øjeblikket arbejder jeg i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation og en musikpædagog på at udvikle et kursus for psykiatrisk personale, som skal sætte dem i stand til at hjælpe patienter via bl.a. klassisk musik.”

Hvor har du interessen fra?

Jeg var på en introduktionsweekend til GIM-musikterapi, og blev fuldstændig grebet. Jeg har altid været glad for musik, men ikke mere end andre. Det er musik i kombination med den terapeutiske del, der interesserer mig.”

 SY-2013-01_musikterapeut

Foto: Nils Lund Pedersen 

  Akupunktøren

Intensivsygeplejerske Annette Vennegaard uddannede sig i 2001 til zoneterapeut og siden akupunktør. Fra 2007 har hun været primus motor i at implementere akupunktur som succesfuldt behandlingstilbud til patienter med kvalme og opkast i opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers.

Hvorfor akupunktur?

”Min familie har gode erfaringer med akupunktur, og jeg har tidligere rejst i Østen. Her blev jeg fascineret af filosofien og naturlige behandlingsmetoder som zoneterapi og akupunktur. De kan give behandlingsgevinst uden brug af medicin
og eventuelle bivirkninger. Som sygeplejerske er jeg jo skolet inden for naturvidenskaben, men jeg synes, at patienterne har
krav på at få det bedste fra de to verdener.”

Hvordan lindrer nålene kvalme?

"Alle patienter over 18 år bliver tilbudt akupunktur, medmindre de f.eks. får blodfortyndende medicin eller er for sløve. Tal fra 2010 viser, at ud af 156 patienter havde 77 pct. ingen eller kun mild kvalme efter at have fået akupunktur. Alle sygeplejersker på afsnittet bliver oplært i det, og jeg superviserer løbende personalet. Konkret anbefaler vi akupunktur af håndledspunktet P6, da der er videnskabelig dokumentation for, at akupunktur af P6 kan deaktivere strukturer i cerebellum, hypothalamus og insula, som er de områder i hjernen, hvor kvalmen udløses. Selv behandlede jeg f.eks. en brystkræftopereret patient, der havde en murrende kvalme og også var nervøs og ked af det. Kort tid efter fortog kvalmen sig, og hun virkede afslappet.”

SY-2013-01_akupunkt%C3%B8r

 Foto: Søren Holm

nordlysmassøren

Karen Friis Christensen, arbejder på onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Hun er uddannet Nordlys Massageterapeut, som hun praktiserer i sin private praksis.

Hvad går Nordlys Massage ud på?

”Det er en holistisk præget helkropsmassage, som foregår i et flow med nogle bestemte greb, den varer en time eller halvanden. Som massageterapeut er jeg uddannet i, hvilke kropsdele der relaterer til det kropspsykologiske. Benene handler f.eks. om måden, man er grounded på. Massage kan hjælpe folk, der er ramt af sygdom eller er røget ud af balance i tilværelsen, med at føle sig samlet i krop og psyke. Vores oplevelser lagres i kroppen, en stresset og bekymret krop har det ikke godt, og det kan give sig udslag i smerter, hovedpine og spændinger. Jeg praktiserer ikke massagen i mit arbejde som onkologisk sygeplejerske, men jeg har mange kræftpatienter, som kommer i min praksis. Litteraturstudier og forsøg med massage til kræftpatienter viser, at massage giver ro og hjælper til at give slip på angst og bekymringer.”

Hvad drømmer du om?

”På onkologiske afdelinger i Australien, England og USA bruger man massage terapeutisk til kræftpatienter forud for samtaler og under kemoterapi som en integreret del af behandlingen. Det er trist, at vores system er underlagt rammer
og økonomi, der gør det svært at tage vare på patienterne som hele sammensatte mennesker, det savner jeg. Og det har gjort mig så tændt på det her. Jeg kunne godt drømme om at tage en studierejse til USA, for der er ingen tvivl om, at brobygning mellem det etablerede og det alternative er et udfordrende område.” 

SY-2013-01_mass%C3%B8r