Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hvor blev mandsmodet fra 1954 af?

MÆND I SYGEPLEJEN. For 60 år siden blev de første mandlige sygeplejersker uddannet, efter at de – på prøveordning – fik mulighed for at tage sygeplejerskeuddannelsen. I dag er mænd i sygeplejeuniform stadig en sjældenhed. Manglende forbilleder og en stereotyp opfattelse af faget får mænd til at vælge det fra.

Sygeplejersken 2014 nr. 12, s. 18-20

Af:

Mikkel Søren Bødker Olesen, journalist

maend_1
Foto: Christoffer Regild
I en personalestue på Frederiksberg Hospital går snakken lystigt mellem lyse stemmer, som diskuterer alt og intet på samme tid. Midt i lydinfernoet, nybagte boller og frisk kaffe står 31-årige Mikkel Bo Andersen, som denne dag skal være visiterende sygeplejerske på AMA-afdelingen. Efter et øjeblik bliver stolene forladt og skubbet skødesløst ind under bordet, og morgenmadshygge er ved at gå i opbrud.

Mikkel Bo Andersen sætter kursen mod førerbunkeren, hvor han på fire skærme skal sørge for at få visiteret patienterne korrekt. Ovre i rummets højre hjørne hænger en tavle, hvor der står, hvem der udgør de fire sygeplejeteams på C-50 i dag. Alisa, Birgitte, Julie, Anna osv. Listen rummer i alt syv navne, og der gemmer sig ingen mandenavne på nogen af teamene, men nederst på tavlen står Mikkels navn under visiterende sygeplejerske. Han er i dag den eneste mandlige sygeplejerske på afdeling C-50 på Frederiksberg Hospital.

Og landet over skal man fortsat se langt efter mændenes navne på sygeplejerskernes navneskilte. Det er i år 60 år siden, at syv modige mænd bestod deres sygeplejeuddannelse, hvilket banede vej for mænd i sygeplejeuniformen, som før 1954 havde været forbeholdt kvinder. Alligevel er Florence Nightingale-imaget aldrig helt forsvundet fra sygeplejefaget, og i 2014 er kun 3,4 pct. af landets sygeplejersker mænd.

Selvom flere kampagner har haft fokus på at få flere mænd i sygeplejeuniformen, så viser tal fra de sidste fem år, at andelen af mændene har ligget stabilt på 3,4-3,5 pct.

Sygeplejersketitlen forbindes stadig i så høj grad med kvinder og bløde værdier, at det skræmmer mændene væk, mener ph.d. Kenn Warming fra Institut for Menneskerettigheder, der har forsket i mænd og omsorgsarbejde, køn og ligestilling. Hvis fremtiden skal byde på flere mænd, skal fortællingen ændres, og der skal flere mandlige sygeplejersker som rollemodeller, mener han.
 

Mønsterbrydere i Florences tjeneste

Den stereotype opfattelse af sygeplejersker har ikke ændret sig trods 60 år, hvor mændene har haft lige muligheder for at blive sygeplejerske. Størstedelen af landets befolkning sætter stadig lighedstegn mellem sygeplejersker og kvinder. For at forstå det må man se på fagets historie, mener Kenn Warming.

”I den første beskrivelse af sygeplejerskejobbet står, at man skal være kvinde, og faget har altid været tæt forbundet til historien om Florence Nightingale, som med omsorg og trøst hjalp de sårede. Lige siden dengang har den gængse opfattelse af sygeplejersker været kvinden i den hvide kittel, som hjælper både mænd og kvinder, når de er i en sårbar situation,” siger Kenn Warming.
Det var også under stor pressebevågenhed, at man i 1950 offentliggjorde, at syv udvalgte mænd fik muligheden for at tage sygeplejerskeuddannelsen på Rigshospitalets sygeplejeskole.

De syv first-movers startede på en uddannelse, som hidtil havde været forbeholdt kvinder, og de blev igennem hele deres uddannelse fulgt med stor interesse fra pressen, da idéen var banebrydende på det tidspunkt. De kunne i Aarhus Stifts-
tidende læse denne kommentar fra deres kommende forstanderinde Betty Gøtterup, da det blev annonceret, at de var optaget:
”Uden at forklejne Mændene kan man også spørge, om Mænd vil egne sig ligesaa godt til Sygepleje som Kvinder. Det er de specielt kvindelige Egenskaber som Moderinstinkt, Trangen til at hjælpe andre, et blidt Temperament etc., der er brug for i Sygeplejen.”
 

Omsorg forbindes med løse håndled

Selvom de syv mænd klarede deres uddannelse flot og åbnede døren for andre mænd, der ville være sygeplejersker, så er citatet ovenover aldrig helt forstummet. Faget forbindes stadig med kvindelig omsorg, og fordommene om mændene, der alligevel har brudt mønstret og er blevet sygeplejersker, lever i bedste velgående.

Den mest udbredte fordom om mandlige sygeplejersker er, at de er homoseksuelle. Ifølge Ken Warming har forskning ikke påvist den tendens, at der blandt mandlige sygeplejersker skulle være flere homoseksuelle end i resten af samfundet.
”Det er en myte, som aldrig er blevet bevist, men det er stadig et prædikat, som de vil gøre meget for at undslippe. De mandlige sygeplejersker, som jeg har interviewet omkring at være mand i omsorgsfag, fortæller gladelig om jobbet, men samtidig skynder de sig at sige, at de har kone og børn,” siger Kenn Warming.

Mikkel Bo Andersen, som har været færdiguddannet i fire og et halvt år, er aldrig selv blevet konfronteret med fordommen. Han er dog bevidst om, at der er mere Florence Nightingale over fagets image end Rambo.  
 

Langsomme skridt mod flere mænd

”Hej. Det er Mikkel, visiterende sygeplejerske på C-50,” svares der stadig med overraskende friskhed i stemmen på trods af, at det er femte opkald på kort tid.

Han noterer flittigt, da en kommende patients oplysninger kommer i en lang talestrøm over telefonen. Det viser sig, at den kommende patient er af tungere karakter, og det giver Mikkel Bo Andersen endnu en opgave, nemlig at finde en seng, der kan klare patientens vægt. Mens jagten på en større seng er gået ind, sidder afdelingens to praktikanter og undersøger, hvilke typer medicin afdelingen bruger mest og hvorfor. Heller ikke blandt de to praktikanter skal en kommende mandlig kollega til Mikkel Bo Andersen findes.

Selvom der i 2014 var rekordmange ansøgninger til sygeplejeuddannelserne, så var kun 230 af de i alt 3.342 optagne mænd. Det svarer til ca. 7 pct. Tallet lyder ikke af meget, men sammenligner man med 2001, så er der fremgang at spore. I 2001 var optaget af mandlige studerende nemlig nede på 4,6 pct.

”Hvis man ser på det samlede billede, så fylder de mandlige studerende stadig ikke meget, men hvis man kigger på de enkelte år, så går det i den rigtige retning,” siger Kenn Warming, men medgiver, at det ikke sker med kvanteskridt.
Sygeplejersker er dog ikke den eneste faggruppe, som har haft problemer med at få begge køn repræsenteret i faget. Tidligere har kvinder været stærkt underrepræsenteret i politiet, men nyeste tal viser, at tendensen er brudt. I 2013 var en tredjedel af de optagne på politiskolen kvinder.
 

Flere mænd som rollemodeller

I 2013 lavede Dansk Sygeplejeråd en undersøgelse, hvor syv ud af 10 sygeplejersker af de i alt 1.305 adspurgte ville have flere mænd i sygeplejen. Spørgsmålet er så, hvordan man får flere mænd til at søge ind på sygeplejeskolerne i fremtiden? Ifølge Kenn Warming skal man prøve med nogle nye fortællinger om faget:

”Når sygeplejersker udtaler sig om deres fag, så er det oftest kvinder, der får ordet, hvilket også er repræsentativt for gruppen, men det virker selvforstærkende og bidrager til billedet af, at alle sygeplejersker er kvinder. Drengene har brug for at se, at en mand også kan være sygeplejerske.”

I et oprør mod et kvindedomineret billede af sygeplejersker besluttede de to sygeplejersker Martin Carlsson og Leif Nielsen, at de ville gøre noget for at rokke ved opfattelsen af, at en sygeplejerske altid er en kvinde.

I stedet for at skrive en kronik eller artikel, som ville blive læst og glemt, blev de enige om at lave en fotoudstilling, hvor hovedmotivet skulle være mandlige sygeplejersker i forskellige jobs i sundhedsvæsnet.

”Udstillingen skulle fange publikum, og folk skulle bombarderes med billeder af mandlige sygeplejersker. Idéen var, at udstillingen skulle plante et lille frø inde i hjernen, så når folk næste gang tænker på sygeplejersker, så skulle det ikke kun forbindes med kvinde,” siger Martin Carlsson om udstillingen, der stod mange forskellige steder i sin levetid.

Fotoudstillingen er i dag pakket sammen, men på www.mandligesygeplejersker.dk bliver man stadig mødt af 21 mandeansigter i alle aldre og funktioner indenfor sygeplejen.

Tilbage på Frederiksberg Hospital er Mikkel Bo Andersen ikke i tvivl om, at det kræver flere mandlige forbilleder, hvis mændene for alvor skal komme ind i faget.

Han siger:

”Der er ikke nok rollemodeller, så hvordan skal lille Christian fra Nordjylland få idéen til at blive sygeplejerske? Drengene kommer ikke til at stå på skuldrene af hinanden for at komme ind på sygeplejerskeuddannelsen, hvis ikke man får sat nogle rollemodeller frem, som får skabt interesse for faget.”

Læs alt om mandlige sygeplejersker på www.dsr.dk – søg på ”Artikler om mænd i sygeplejen”

Se Leif Nielsens og Martin Carlsons fotoprojekt og læs historierne om de mandlige sygeplejersker på www.mandligesygeplejersker.dk

Læs også disse artikler i temaet om mænd i sygeplejen