Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dilemma: På rad og række

Der behøver ikke nødvendigvis at være overensstemmelse mellem begreberne effektivitet og uetisk opførsel.

Sygeplejersken 2014 nr. 4, s. 8

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

dilemmalow
Illustration: Pia Olsen

På et plejehjem i en af landets største byer får beboerne tilbud om at blive vaccineret mod influenza.

Mange af beboerne har den samme praktiserende læge, så en konsultationssygeplejerske, Maria, fra denne praksis ankommer til plejehjemmet for at vaccinere.

Maria finder plejehjemmets eneste sygeplejerske, hun præsenterer sig og siger: ”Jeg har fået at vide, at alle de beboere, som skal vaccineres, ville sidde parat i spisestuen, men der er de ikke.”

Plejehjemssygeplejersken svarer, at hun ikke kender noget til den aftale.

Emma, der er sygeplejestuderende og står og hælder medicin op, afbryder sit arbejde, ser på Maria og siger: ”Tænker du, at vi burde samle de 12 beboere, det drejer sig om? Konsultationssygeplejersken nikker.

”Det er beboernes hjem,” forklarer den studerende. ”Vi tager ikke mennesker ud af deres bolig, du må opsøge dem på deres adresse.”

Maria rødmer, ser på sin liste med navne og spørger neutralt efter beboernes værelsesnumre.

Hvad tænker du om konflikten mellem rationalitet, respekt og empati?
Hvad synes du om den forklaring, Emma, den sygeplejestuderende, giver Maria?

Læs, hvad to sygeplejersker med særlig interesse for etik mener om spørgsmålene.

Svar 1.

Den sygeplejestuderendes svar er et glimrende eksempel på, at vi som sundhedspersonale tror, vi ved, hvad borgerne mener og ønsker. Har beboerne givet udtryk for, at de oplever disrespekt ved at skulle sidde i spisestuen og afvente injektionen?

Vi antager umiddelbart som sundhedsarbejdere, at det er uetisk, men hvad siger beboerne selv? Der behøver ikke nødvendigvis at være overensstemmelse mellem begreberne effektivitet og uetisk opførsel. Det afgørende er adfærden og forklaringen fra personalet, og hvorledes beboerne reagerer herpå. Og hvem siger, at de alle har det på samme måde? Måske det endda kunne være en hjælp for demente beboere, at de ser andre få en injektion, uden at det gør meget ondt. Det kunne muligvis være med til at forberede dem og dermed reducere eventuel angst?

Og modsat, hvis konsultationssygeplejersken er under tidspres, så tænker jeg ikke, at det nødvendigvis vil tage så meget længere tid at gå fra værelse til værelse. Ved begge arbejdsgange skal der udvises respekt for beboerne og fagligheden, og ikke mindst de hygiejniske forholdsregler skal være i orden. 

Af Dorte E.M. Holdgaard, RN, exam.art., SD, MPA, etik- og kvalitetskonsulent, formand for Lokal Klinisk Etisk Komité ved Aalborg Universitetshospital. 

Svar 2.

På baggrund af aftale mellem regionerne og de praktiserende læger vaccineres plejehjemsbeboere typisk samlet på plejehjem, da opgaven betragtes som en konsultation og ikke et sygebesøg.

En sådan ordning er meget positiv, da det ældre menneske forskånes for en transport og en vaccination i fremmede omgivelser. Dog skal Maria udføre vaccinationen med fokus på, at mennesket er målet for handlingen og ikke midlet, hvilket vil være i strid med god etisk praksis.

Emma siger til Maria, at plejehjemmet er beboernes eget hjem, hvilket skal respekteres i de tilfælde, hvor den ældre beboer enten er sengeliggende eller utryg ved at være i et fællesrum.

Her skal Maria betragte sin opgave som et sygebesøg, hvor beboeren vaccineres i egen bolig/stue med respekt for det ældre menneskes autonomi og integritet. I vores tilfælde er Emma ikke opdateret med vaccinationsaftalerne, og Maria handler i blind overensstemmelse med aftalerne. I begge tilfælde anbefales at tage sin etiske brille på og udvise omsorg og respekt for det sårbare liv og lade dette overskygge regler og aftaler. 

Af Edel Kirketerp, oversygeplejerske, MEVO, Børneafdelingen, Kolding Sygehus, medlem af Sygeplejeetisk Råd, www.dsr.dk/ser