Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 48-49

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

sy_2015_10_anmeldelse_redningsmaendSygeplejersker som øjenvidner

Bo Lidegaard
Redningsmænd – Skandinaviske aktioner for at redde fanger fra de tyske kz-lejre i krigens sidste år
Politikens Forlag 2015
464 sider – 400 kr.

Af Gunilla Svensmark, faglig leder, Dansk Sygeplejehistorisk Museum

De sidste måneder af anden verdenskrig rykkede de allierede tropper ind i Tyskland fra vest og russerne fra øst. Tusindvis af dødsmærkede fanger sad i kz-lejrene, heraf 17-18.000 danskere og nordmænd, og i Danmark og Norge var embedsmænd og andre i gang med en vild plan om at hente dem hjem, inden det hele brød sammen. 

I foråret 1945 gik også den svenske greve Folke Bernadotte ind i arbejdet og forhandlede med tyskerne om en storstilet plan for at hente de skandinaviske fanger til det neutrale Sverige. Det blev til den aktion, der i dag er kendt som de Hvide Busser. 

Danske og svenske frivillige stod i kø for at være med. Ikke bare på de dødsensfarlige bustransporter gennem Tyskland, men også på karantænestationerne ved grænsen, hvor de mange tusind fanger fik den første modtagelse og behandling, inden turen gik videre til Sverige. 

Den historie fortæller Bo Lidegaard i sit store værk, hvor han som noget nyt har set på den samlede skandinaviske indsats. Det er blevet til historien om de mange aktører, ikke bare hovedpersonernes og Folke Bernadottes historie. Vi hører også om fangerne, chaufførerne, sygeplejerskerne og de andre, som meldte sig. Det er en grundig og flot bog, og det er velgørende, at det ikke bare er heltehistorien, der bliver fortalt. Lidegaard folder også de mange etiske dilemmaer ud. Redningen af skandinaverne måtte jo ske på bekostning af tusindvis af fanger af andre nationaliteter, som måtte lades i stikken og imødese en grum skæbne. 

Nogle af de medvirkende sygeplejersker får liv i bogen gennem deres dagbogsnotater, men der mangler nogle. På sygeplejemuseet har vi bl.a. breve fra Maja Foget, der organiserede sygeplejerskernes indsats og selv var med på de første ture til Tyskland. Hun fik senere Florence Nightingale medaljen for sit arbejde. Det er lidt ærgerligt, at hendes nøgterne øjenvidneskildringer ikke er med. 

Når det er sagt, kan bogen varmt anbefales til alle med interesse for den gigantiske humanitære indsats 1944-45. 

Se Nationalmuseets særudstilling om de Hvide Busser, der løber indtil nytår. Der er gratis adgang.

 

sy_2015_10_anmeldelse_perspektiverGennemført i sin bredde

Annette Rosenkilde Jensen, Inger Marie Jaillet & Marianne Eilsø Munksgaard (red.)
Perspektiver på organisering og
ledelse af sygepleje
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2015
176 sider – 249,95 kr.

Af Anne Dorthe Bjerrum, SD, MPA, 
klinikchef, Klinik Kvinde – Barn og Urinvejskirurgi, Aalborg Universitetshospital. Tidligere underviser i ledelse og organisation ved University College Nordjylland, UCN.
 

”Perspektiver på organisering og ledelse af sygeplejen” er en helt ny udgave af den tidligere ledelsesbog ”Organisering og ledelse af sygeplejen”.

Målgruppen er sygeplejestuderende eller færdiguddannede sygeplejersker.
Bogen er en antologi, og kapitlerne kan læses hver for sig eller sammenhængende.

Først og sidst i bogen løfter eksperter indenfor organisationsteori ”organisering og ledelse af sygeplejen” over i sundhedsvæsenets overordnede rammer og udfordringer, og midtvejs præsenteres konkrete områder i sundhedsvæsenet, herunder psykiatri og primær sektor, hvilket gør, at bogen virker gennemført i sin bredde.

Forfatternes ambition er at præsentere højaktuelle udfordringer i et organiserings- og ledelsesfelt, der er under stor forandring. De forklarer, at vi som sygeplejersker må tilpasse os den udvikling, der sker i vores samfund, og at vi med de rette sygeplejefaglige kompetencer skal sikre løsning af de nye opgaver, der efterspørges.

Alle niveauer indenfor sundhedsvæsenet indgår, og vi får gennem bogens forskelligartede kapitler en klar erkendelse af, at der er knaphed på ressourcer, som nødvendiggør en optimal samordning i opgaveløsningen.

Det sammenhængende patientforløb inkluderer en primærsektor, som er påvirket af de kortere indlæggelsesforløb. Potentialer og begrænsninger ift. den tværgående integration præsenteres, og ved bogens slutning problematiseres en manglende viden om konsekvenser for primær sektor i forhold til sygehusfeltets hastige forandringer. 

God eller dårlig organisering og ledelse forholder man sig ikke til. Alligevel inspireres læseren til teambaserede ledelsesformer og høj brugerinvolvering som en god måde at lægge beslutningskompetencen ud til den selvledede medarbejder – eller til den enkelte patient.

En vellykket og letlæselig bog, der med sin logiske opbygning og gode illustrationer giver god forståelse for organisering og ledelse af sygeplejen.

 

Kort nyt om bøger

Lene Bjerring Bagger, Lisbeth Elmgaard Jensen & Lisbeth Lenchler-Hübertz
Trivsel i det moderne børneliv
Stress og mestring
Akademisk Forlag 2015
240 sider – 299,95 kr.

Mange vinkler på stress. Det er indholdet i denne bog. At stress overhovedet er en tilstand, der rimer på børn, er i sig selv alarmerende, og indholdet bidrager ikke til at mindske følelsen af, at nogle børnefamilier er voldsomt fortravlede, andre er ramt af sorger og sygdom, som påvirker børnene i en grad, der giver stress. Og børn kan ikke reflektere sig til, hvad det er, der giver stress, og finde ud af at mestre tilstanden, så de reagerer på anden vis. F.eks. med fysiske symptomer, angst eller mobning af andre børn. Forfatterne er henholdsvis psykolog, pædagog og sygeplejerske, og de indbyder bogen igennem læseren til eftertanke, omtanke og teoretisk opdatering med barnet i fokus.

Rikke Jensen
Skab den gode relation
Munksgaard 2015
154 sider – 165 kr. 

En opslagsbog, der f.eks. kan benyttes af timelønnede i hjemmeplejen, når de møder en patient med demens. Illustrationerne er tydelige og budskaberne klare. Der er både teori og praktiske redskaber at finde, og i kommuner, hvor der f.eks. arbejder mennesker med mange forskellige slags baggrunde og sprog, kan bogen fint danne udgangspunkt for at skabe gode relationer mellem medarbejdere og borgere/beboere/patienter. Øvelserne, som er angivet i små bokse, kan være gode på et personalemøde: ”Forestil dig, at du hver aften skal spise aftensmad sammen med dine naboer. Hvordan ville du have det med dette?”

Lars Erik Bryld
Michael Heidenheim
Dermatologi og venerologi
FADL’s FORLAG
535 sider – 699,95 kr.

Bogens målgruppe er medicinstuderende, men det forhindrer ikke, f.eks. konsultationssygeplejersker og sygeplejersker på dermatologiske afdelinger i at have gavn af bogen. Der er mange billeder af mange tilstande, både inden for venerologien og dermatologien. Foto af priktest og illustrationer af hudens forskellige lag og mulige læsioner er klare og tydelige og kan snildt bruges i pædagogisk øjemed sammen med patienterne. Følger af tatovering og piercing har også fundet plads i bogen, hvilket forekommer yderst relevant, idet op mod 600.000 danskere skønnes at være tatoverede.                            

(jb)