Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2015 - 10

Download
screen_shot_12-08-15_at_0159_pm - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Studerende i praksis: Omsorg er ikke det samme for alle

At holde i hånden er i Danmark identisk med at udvise omsorg og empati. Men i andre lande viser man muligvis omsorg på anden vis, så omsorg er måske ikke nogen universel størrelse, tænker en sygeplejestuderende, mens hun udøver sygepleje i Afrika. 

Dilemma: Dødtræt af uforståelige krav og systemer

Gamle mennesker orker ikke altid at surfe på den digitale bølge, men udviklingen synes ikke at tilbyde andre muligheder. Hvordan kan f.eks. sygeplejersker forholde sig til det faktum, at gamle opgiver at orientere sig i og håndtere systemet? 

Baggrund

Psykiatriske patienter har gavn af biblioterapi

På psykoseafsnittet i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, har en af afsnittets sygeplejersker taget initiativ til ugentlig højtlæsning i samarbejde med det lokale bibliotek. Det gavner patienterne og hjælper sygeplejerskernes relationelle arbejde.

Tidlig udskrivning gavner nybagte forældre

Nybagte forældre kan have stor fordel af at komme tidligt hjem efter fødslen. Især faderen kommer mere på banen og tager ansvar, hvilket styrker familien. En forudsætning er dog, at forældrene inddrages i beslutningen, samt at de den første tid efter udskrivelse har fri adgang til rådgivning fra sygehus og kommune.

Mød andre mennesker med venlighed

Sygeplejerske Merete Bonde Pilgaard er overbevist om, at venlighed og høflighed gør os alle gladere og sundere. Hun oprettede en gruppe på Facebook, der skulle gøre Hjørring til et venligere sted, men den tog først fart, da hun oprettede Venligboerne Flygtningehjælp. Folk strømmede til, og der er nu 10.000 venligboere alene i Hjørring.

Tv-serier latterliggør mandlige sygeplejersker

Mandlige sygeplejersker i film og tv-serier er et særsyn, og de få, der er, bliver ofte portrætteret i komediefilm, hvor de bliver gjort til grin. Det kan påvirke, hvor mange mænd der søger ind på sygeplejestudiet, viser forskning.

Tema: psykisk arbejdsmiljø

Et år efter arbejdstilsynets mange påbud: Nye sparekrav øger arbejdsmængde og tidspres

PSYKISK ARBEJDSMILJØ. For et år siden fik 41 sygehusafdelinger påbud af Arbejdstilsynet pga. for stor arbejdsmængde og tidspres. Netop som arbejdspladserne har dokumenteret, hvordan de arbejder med at forbedre det psykisk pressede arbejdsmiljø, varsler regionspolitikerne store besparelser og risiko for fyringer. Og sådan går det hver gang, nye politiske krav og stramme budgetter rulles ud.

Sygeplejersker slår alarm: Vi kan ikke arbejde fagligt forsvarligt

Arbejdstilsynet gav sidste år en byge af påbud til sygeplejerskers arbejdspladser for dårligt psykisk arbejdsmiljø, men påbuddene afspejler kun toppen af et alarmerende problem. Nye tal viser nemlig, at arbejdsmiljøet er så presset, at hver anden sygeplejerske har svært ved at løse sine kerneopgaver fagligt forsvarligt. Nu står sygehusene foran store besparelser, og fra hele landet lyder advarsler om, at arbejdsmiljø og patientsikkerhed vil blive yderligere forværret.

Politiske dagsordener vælter det psykiske arbejdsmiljø

En strøm af politiske dagsordener som ydelsesstyring, pakkeforløb og udredningsgaranti skader det psykiske arbejdsmiljø på landets sygehuse. Arbejdsgiverne forsømmer at tænke det psykiske arbejdsmiljø ind, når de gennemfører forandringer, mener Dansk Sygeplejeråd.

Flere hænder og tavlemøder fik afdelingen på ret køl

Børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital fik besøg af Arbejdstilsynet i foråret 2014 på et tidspunkt, hvor afdelingen igennem et par måneder havde været ramt af et boom af henvendelser, og hvor halvdelen af de erfarne sygeplejersker var rejst. Det har taget over et år at vende udviklingen.

Danmarkskort over de 41 påbud for høj arbejdsmængde og tidspres

Danmarkskortet viser, hvor i alt 41 påbud om for høj arbejdsmængde og tidspres er givet. Arbejdstilsynet er primært gået efter akutmodtagelser og psykiatriske afdelinger, der i tidligere undersøgelser er identificeret som steder med et belastet psykisk arbejdsmiljø.

Fag

Pårørende ønsker at være til stede ved traumemodtagelsen

Pårørende ønsker at være til stede ved traumemodtagelsen af deres kære, viser en mindre undersøgelse foretaget på en traumemodtagelse. Selv om udfaldet måske ender med patientens død, oplever de pårørende, at de bedre kan håndtere dette, når de har overværet behandlingen. En erfaren sygeplejerske har til opgave at støtte og informere de pårørende gennem forløbet og eventuelt følge op på det.

Videnskredsløb skal styrke sundhedsprofessionelles kompetencer

Stigende krav til medarbejdere i sundhedssektoren øger professionshøjskolernes behov for at styrke videnskredsløb, så kommende sundhedsprofessionelle opnår kompetencer til at identificere, udforske og løse de problemstillinger, der karakteriser sundhedsvæsenet i et fremtidigt velfærdssamfund.

Patienthotellet er en overgang til hjemmet

En omstrukturering på Afsnit for Mor og Barn på Aarhus Universitetshospital harforbedret patientforløbet og styrket en sundhedsfremmende tankegang. Det er resultatet af en undersøgelse af nybagte forældres oplevelse af at være indlagt på patienthotel med deres barn, når barnet er i antibiotikabehandling. Artiklen er baseret på et bachelorprojekt.

Tema: regionale besparelser

For en milliard kroner uvished

Midt i august faldt økonomiaftalen for 2016 mellem den nye regering og regionerne på plads. Det står nu klart, at regionerne samlet skal finde besparelser for godt 1 mia. kr. næste år, og det medfører allerede fyringer flere steder. Besparelserne skaber afmagt og usikkerhed blandt personalet, som også er bekymrede for patienterne.

Jeg er i ingenmandsland, alt er revet væk

Sidst i august stod det klart, at Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital skal skære ca. 15 af sine omkring 650 stillinger væk pga. besparelser. For sygeplejerske Marianne Holm-Nielsen betyder det, at hendes job gennem 20 år nedlægges. En beslutning, som har efterladt hende vred og frustreret.

Oversygeplejersken: Vi har kun personalekontoen at spare på

Selvom besparelserne medfører, at mange jobfunktioner på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital bliver nedlagt, håber oversygeplejerske Morten Keller, at deciderede fyringer kan undgås. Han beklager Marianne Holm-Nielsens dårlige oplevelse.

Faglig information

Tema: Plejehjem

Beboere har unødvendige smerter

I Aarhus får Det Palliative Team på AUH problemer, når der mangler sygeplejersker på kommunens plejecentre. For det betyder, at teamet ikke kan ordinere subkutan-, p.n.- og i.v.-medicin, og at mange beboere i plejeboliger ikke får lindret deres smerter. En undersøgelse på to aarhusianske lokalcentre viser, at de ansatte har brug for mere viden om palliation.

Valg i DSR

Vi skal kunne tale politik med politikere

Der er i alt 18 valgte kredsnæstformænd i Dansk Sygeplejeråds fem kredsbestyrelser. Hvad laver de? Hvorfor er de så mange, og hvorfor har man valgte politikere i stedet for ansatte embedsmænd? Sygeplejersken giver svaret, før opstillingsfristen til kredsbestyrelsesvalget udløber den 30. september.

Kredsbestyrelsernes fremtidige fokus

Sygeplejersken har bedt hver af de fem kredsbestyrelser om kort at løfte sløret for, hvad deres fokus hver for sig vil være i den kommende toårige valgperiode.