Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

For en milliard kroner uvished

Midt i august faldt økonomiaftalen for 2016 mellem den nye regering og regionerne på plads. Det står nu klart, at regionerne samlet skal finde besparelser for godt 1 mia. kr. næste år, og det medfører allerede fyringer flere steder. Besparelserne skaber afmagt og usikkerhed blandt personalet, som også er bekymrede for patienterne.

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 30

Af:

Christina Sommer, Journalist

I 2016 skal landets fem regioner finde besparelser for godt 1 mia. kr., hvilket kommer til at ramme sygehuse landet over. I skrivende stund er det i flere regioner endnu ikke fastlagt, hvordan besparelserne konkret skal føres ud i livet, bl.a. i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, som står til at skulle finde besparelser for hhv. 200 og 3-400 mio. kr. næste år. 

I Region Midtjylland vidste man dog allerede før sommerferien, at regionen skal spare 699 mio. kr. frem til 2019, og det medfører bl.a., at antallet af ansatte skal beskæres med næsten 800, heraf omkring 200 på Aarhus Universitetshospital. 
Og her har de første sygeplejersker fået besked om, at deres job skal nedlægges, fortæller Dorthe Sølvkær Ehlers, fællestillidsrepræsentantsuppleant for sygeplejersker og radiografer.

”Det berører selvfølgelig først og fremmest de sygeplejersker, som direkte bliver afskediget. Men de, som ser ud til at gå fri, bliver også mærket, da mange stillinger ikke genbesættes. Det er trist at se kompetente kolleger forsvinde, og mange går også rundt med spørgsmålet om, hvem der så skal overtage de opgaver, som kollegerne varetog. De forsvinder jo ikke, og mange er bekymrede for, om de overhovedet kan løfte opgaverne i deres i forvejen pressede hverdag og også med tilsvarende kvalitet,” siger Dorthe Sølvkær Ehlers.
 

Flere opgaver til færre hænder

På Hospitalsenhed Midt (regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel) står man også overfor massive besparelser. Ifølge fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer her, Helle Balling Engelsen, skal hospitalsenheden nedlægge ca. 176 fuldtidsstillinger fordelt på alle faggrupper, heraf omkring 48 sygeplejerskestillinger. 

To tredjedele af stillingerne er allerede fundet i form af vakante stillinger og vikariater, der ikke bliver genbesat, men ca. 19 sygeplejersker er indtil videre deciderede afskedigelser, hvor de enkelte sygeplejersker endnu ikke ved, om der vil blive mulighed for omplacering.

”Stemningen er mat, og sommeren har været præget af megen nervøsitet. Nu har de fleste fået besked, og så er vi i gang med at kigge på, om der er jobmuligheder andre steder i hospitalsenheden, hvilket jo godt kan betyde, at en sygeplejerske kan få langt til sit nye job i forhold til i dag. Der er f.eks. over 70 km fra Hammel til Skive,” siger Helle Balling Engelsen og tilføjer:

”Den største udfordring nu er, hvordan vi får tingene til at fungere med så skrabet et personale. Der er unægteligt flere opgaver til færre hænder. Mange steder har man f.eks. også afskediget de sidste social- og sundhedsassistenter, og det giver også mange bekymringer. De kan ikke bare blive ved med at skære og regne med, at nogle af de opgaver, de fyrede har varetaget, bare kan overtages af andre, uden at det giver konsekvenser for kvaliteten for plejen og dermed for patienterne.”

 

Afmægtigt personale

I Region Sjælland vedtog politikerne torsdag den 27. august, at der skal nedlægges 250 stillinger og fyres 125 ansatte på de sjællandske sygehuse som følge af et sparekrav på omkring 280 mio. kr. i 2016. Hvor mange sygeplejersker der bliver direkte berørt, var endnu ikke meldt ud ved redaktionens deadline, fortæller fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Næstved Sygehus, Susanne Kronmose.

”Nu skal de lokale ledelser i samarbejde med tillidsrepræsentanter og medarbejderudvalg i gang med at udmønte besparelserne på bedst mulig måde. Der er mange følelser i gang hos de enkelte sygeplejersker. Vrede over nødvendigheden af besparelserne, afmagt, stor utryghed og usikkerhed – er det mig, der bliver prikket? Og hvad med arbejdsmiljøet? Vi er pressede i forvejen, kan fagligheden opretholdes med færre ressourcer, og hvilken betydning får besparelserne for patienterne? Flere sygeplejersker går oprørte og frustrerede hjem i disse dage,” siger Susanne Kronmose.

I Region Nordjylland er der ikke sat konkrete afdelinger og funktioner på de ca. 100-150 mio. kr., som regionen skal spare i 2016. Lukningen af sygehusene i Dronninglund og Nykøbing Mors - som blev besluttet allerede i maj - har ikke noget med disse besparelser at gøre. I uge 35 blev der holdt to økonomiseminarer om besparelserne. Fællestillidsrepræsentant Bente Yder fra Sygehus Vendsyssel i Hjørring var blandt deltagerne.

”Vi går alle sammen rundt i uvished, fordi vi ikke ved, hvad besparelserne kommer til at betyde for os. Vi passer vores arbejde, men jeg synes, der er en form for afmagt. Vi er blevet så vant til at spare. Der er ingen, der er oppe på barrikaderne. Det er mere ”nu må vi se, hvad politikerne beslutter, og så må vi tage den derfra”,” fortæller Bente Yder og tilføjer:

”Derudover hører jeg fra mange, at de overvejer, om de vil blive i dette game, når de ofte oplever, at de må gå på kompromis med deres sygeplejeetik for at nå at være bare nogenlunde færdig til fyraften. Flere siger også, de ikke tør gå til ledelsen med deres bekymringer af frygt for at komme på listen over de næste, der skal væk.”

 

Dette tema består af følgende artikler: