Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Historisk: Fra lærlingeuddannelse til forskningsbaseret studie

I 1957 blev brug af elever som billig arbejdskraft forsøgt afskaffet. Senere røg kravet om, at man skulle have været et år i huset ud. Fra 2016 optræder ordet ”forskningsbaseret” for første gang i en reform af sygeplejerskeuddannelsen.

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 13

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, Journalist

sy_2015_10_historisk1
Sygeplejeelever får undervisning i anatomi af en diakonisse. Tidsperioden er ca. 50’erne, men det er uvist, hvor billedet stammer fra.

Dengang

Sygeplejerskeuddannelsen har undergået mange forandringer gennem tiden. En af de vigtigste reformer var i 1957, hvor staten overtog ansvaret for uddannelsen og for første gang fastlagde uddannelsens struktur og indhold. Hidtil havde 110 uddannelsessteder i landet selv kunnet tilrettelægge den treårige uddannelse, nu blev uddannelsesstederne reduceret til 33, og der blev vedtaget strammere rammer for indholdet i uddannelsen.

Dansk Sygeplejeråd havde været med til at påvise, at der var store forskelle mellem uddannelsesstederne, ikke mindst mht. den teoretiske undervisning. Brugen af elever som billig arbejdskraft var også et af de forhold, Dansk Sygeplejeråd ville gøre op med. En anden var opfattelsen af sygeplejersken som lægens højre hånd.

Ved en reform i 1971 bortfaldt optagelseskriteriet om, at man skulle have været et år i huset, og i stedet blev der stillet højere krav til skolekundskaber. I 1979 kom det teoretiske indhold til at fylde mere: knap halvdelen af undervisningen. I 2001 blev sygeplejerskeuddannelsen ændret til en professionsbacheloruddannelse på 3 1/2 år, og antallet af skoler blev reduceret til 22. 

Andelen af teori oversteg nu halvdelen af uddannelsen. Ved den seneste reform i 2008 blev en ny national studieordning gennemført. Formålet var at harmonisere uddannelserne på landsplan og gøre det lettere for studerende at flytte uddannelsessted.

Kilde: www.dsr.dk, søg på ”Uddannelsesreformer fra 1957 og til i dag”

 

sy_2015_10_historisk2
Sygeplejestuderende på professionshøjskolen Metropol.

Nu

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med en reform af ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, der udbydes på professionshøjskolerne, og har netop meldt nogle overordnede rammer ud.

Blandt de ændringer, der får indflydelse på sygeplejerskeuddannelsen, er at afskaffe den nationale studieordning. 

Der vil dog være en fælles studieordning for sygeplejerskeuddannelsen for de første to år og fælles læringsmål for hele uddannelsen, men professionshøjskolerne kan tilrettelægge sygeplejerskeuddannelserne mere fleksibelt. Modulopbygningen med de 14 moduler, som blev indført i 2008, bliver afskaffet og erstattet af syv semestre.


For første gang kommer der i studieordningen til at stå, at sygeplejerskeuddannelsen er udviklings- og forskningsbaseret, og her er det ordet ”forskningsbaseret”, som er det nye. Evnen til at kunne handle i klinisk praksis skal også styrkes. 

Uddannelse i at kunne indgå i et tværprofessionelt samarbejde skal integreres i alle fag og ikke som i dag, hvor tværprofessionel undervisning er et selvstændigt fag på modul 5. De faglige ændringer i uddannelsens indhold bliver tilrettelagt på baggrund af anbefalinger af en monofaglig arbejdsgruppe, som først nu er gået i gang med arbejdet. Efter planen skal den nye uddannelse træde i kraft fra september 2016.

Læs mere på www.dsr.dk, søg på ”Revision af sygeplejerskeuddannelsen”