Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mobilt laboratorium ruller hospitalet ud til borgeren

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 16

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, Journalist

sy_2015_10_mobilt
Akutsygeplejerske Anne Christensens opgave er at foretage triage i hjemmet og sætte behandlingen i gang på baggrund af svar på målinger og beslutninger fra sygehusets specialister
Christoffer Regild
Siden den 1. september har et mobilt laboratorium kørt Køge Sygehus ud til medicinske patienter i deres eget hjem. En akutsygeplejerske foretager triage og laver målinger, og en bioanalytiker kan i løbet af 30 minutter give svar på 50 forskellige prøver. Hermed undgår borgeren indlæggelse.

Idéen til et mobilt laboratorium, der bringer akutsygeplejerske og bioanalytiker ud til den syge, stammer fra ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Køge Sygehus, Pierre Bouchelouche. 

Han havde længe spekuleret over, hvordan man kunne give medicinske patienter med f.eks. urinvejsinfektioner, KOL eller hjerte-kar-sygdom en bedre behandling end i dag, hvor de ofte sidder i mange timer og venter på blodprøvesvar og på at blive tilset af en læge, imens de risikerer at blive dehydrerede, konfuse og endnu dårligere, end de var i forvejen. Nu er idéen så ført ud i livet. 
 

Triage og målinger

Siden den 1. september 2015 har borgerens egen læge eller lægen på akutmedicinsk afdeling kunnet sende det mobile laboratorium af sted fra Køge Sygehus. 

Akutsygeplejerske Anne Christensen fra akutafdelingen på Køge Sygehus er en af de sygeplejersker, der kommer til at have faste vagter i det mobile laboratorium.

”Min opgave er at foretage triage på samme måde som i akutafdelingen,” siger Anne Christensen og nævner f.eks. blodtryk, puls, hjerterytme, saturationsmåling, respirationsfrekvens, lungefunktionsundersøgelse og blæreskanning. 

”Bioanalytikeren kan analysere prøverne og i løbet af 30 minutter have svar på 50 forskellige analyser. Så ringer vi lægen op og finder frem til, hvad behandlingen skal være. Vi kan lægge pvk-adgang, give væske den vej, give forskellige medicinbehandlinger med i.v.- eller tabletbehandling. Vi kan også lægge uretralkateter,” fortæller Anne Christensen, som kan blive guidet over telefonen af specialister fra sygehuset.

Når behandlingen er sat i gang, tager Anne Christensen kontakt til sine kolleger i Køge Kommunes akutteam, som overtager opgaven med at kontrollere behandling og observation. 

 

Stort behov for ekspertise i hjemmene

Når det mobile laboratorium ikke har opgaver, er Anne Christensen på akutafdelingen på Køge Sygehus, men hun er ansat i kommunens akutteam. Laboratoriet er et projekt, som er sat i gang i et samarbejde mellem Region Sjælland og Køge Kommune. 

”Alle forventer, at projektet kommer til at fortsætte efter de første to år. Vores overlæge er allerede blevet kontaktet af flere af de andre regioner, som kan se en fordel i at rulle hospitalet ud til borgerne. Det bliver især aktuelt med fremtidens sygehuse, som slet ikke kan rumme alle de patienter, som er indlagt i dag. Der bliver stort behov for opfølgning og ekspertise i hjemmene, og her er vi et stærkt bindeled mellem hospital og kommune,” siger Anne Christensen. 

Det mobile laboratorium har åbent fra kl. 9-19 på alle hverdage.