Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Psykiatriske patienter har gavn af biblioterapi

På psykoseafsnittet i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, har en af afsnittets sygeplejersker taget initiativ til ugentlig højtlæsning i samarbejde med det lokale bibliotek. Det gavner patienterne og hjælper sygeplejerskernes relationelle arbejde.

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 11

Af:

Mille Dreyer-Kramshøj, Journalist

Højtlæsning, hygge og Helle Helle. Tre ting, der ikke normalt rimer på psykiatri, men på psykoseafsnittet i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, har sygeplejerske Signe Dyekjær Eriksen taget initiativ til ugentlige læsesessioner med patienterne. Det kaldes også biblioterapi og sker i samarbejde med to bibliotekarer fra det lokale bibliotek. 

”Vi skaber en pause i patienternes dag, hvor der ellers kan være travlt med samtaler, køkkengrupper og andre aktiviteter. Patienterne får en lille stund, hvor de kan sidde og lytte til en god historie,” siger Signe Dyekjær Eriksen og fortæller, at selve læsningen foretages af en bibliotekar i afdelingens dagligstue. 
 

Adspreder patienternes tanker

Bibliotekarerne er særligt uddannede i ”guidet fælles læsning”, som er en metode til bl.a. at skabe rum for oplevelse af og refleksion over litteraturen, og selv om det er dem, der primært varetager højtlæsningen, bruger Signe Dyekjær Eriksen også selv læsningen i mødet med patienterne.

”Jeg kan godt finde på at bruge det, hvis jeg har en patient, der er angst eller ikke kan finde ro. Så læser jeg for dem for at adsprede deres tanker. Det virker beroligende,” fortæller hun. 
 

Helst ikke for seriøst

Det er særligt den lidt lette genre, der hitter. 

”Mange har været glade for noveller af Helle Helle og Naja Marie Aidt. Det må gerne være noget, der ikke er så seriøst, og som er genkendeligt fra dagligdagen. Vi har ingen forventninger til, at der skal analyseres dybt efterfølgende, og man kan komme og gå, som man vil. Men har man lyst til at snakke videre om det, vi har læst, så gør vi selvfølgelig også gerne det.”
 

Tilbud til alle i psykiatrien

I England bliver biblioterapi brugt i behandling af patienter med bl.a. Alzheimer, psykiske lidelser og misbrugsproblemer. I Danmark burde man også i højere grad inddrage læsning i behandlingen, mener postdoc ved Center for Interacting Minds, Aarhus Universitet, Mette Steenberg, der bl.a. forsker i effekterne af læsegrupperne. 

”Det er et rigtig godt redskab til at arbejde med det relationelle. Man ser en helt anden side af patienten, som man ellers ikke har adgang til. Når der kommer en læseguide udefra, kan man mødes i et ikke-hierarkisk rum, hvor det ikke handler om sygdomme og diagnoser, men en fælles interesse for historien, uanset om man er patient eller sygeplejerske,” siger hun og forklarer, hvad der sker ved især længerevarende brug af grupperne.

”Under f.eks. en depression er det kognitive og det sociale funktionsniveau nedsat. I en læsegruppe træner man både opmærksomhed, koncentration, hukommelse og andre kognitive funktioner, men også de sociale interaktioner og dynamikker, der er ved at deltage,” fortæller hun. 

Mette Steenberg er i øjeblikket i gang med at rejse penge til at forske yderligere i læsegruppers effekt.  

”Vi formoder, det kommer til at brede sig. Vores ambition er, at det skal være et tilbud til alle i psykiatrien,” siger hun.