Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Simulation i sygeplejerskeuddannelsen udfordrer underviserne

Nogle studerende er så utrygge, at det er svært for dem at deltage i simulationerne af frygt for at begå fejl, viser et forskningsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle med fokus på simulationsundervisning (1).

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 67

Af:

Anne Mette Felsted Rasmussen, lektor,

Margit Roos, lektor,

Poul Bruun, forskningsleder

sy_2015_10_fagliginfo_tjek
Selv et mindre teknisk problem med simulationsmannequinen forstyrrer øjeblikkeligt de studerende, og de mister fokus på den kliniske virkelighed, som forsøges skabt i undervisningsrummet
Søren Holm
Nogle studerende er så utrygge, at det er svært for dem at deltage i simulationerne af frygt for at begå fejl, viser et forskningsprojekt på Sygeplejerske-uddannelsen i Vejle med fokus på simulations-undervisning (1).

Højteknologisk simulationsundervisning i den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen giver sygeplejestuderende en unik mulighed for at koble teori og praksis og kan hjælpe dem til at blive mere beslutningsdygtige og handlingsparate (2). 

For undervisere kan facilitering af simulationsundervisning dog på ingen måder sammenlignes med traditionel undervisning, og resultater af et forskningsprojekt demonstrerer flere udfordringer forbundet med simulationsundervisningen. 

Et forskningsprojekt på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle med analyse af mere end 30 timers videooptagelser af simulationsundervisningen har vist, at underviserne udfordres i rollen som facilitator, idet højteknologisk simulationsundervisning er en ny og ukendt metode for alle i organisationen. 

Trods en nøje planlagt struktur med omhyggelige briefings, evidensbaserede og velplanlagte scenarier samt en struktureret tilgang til debriefing (3) viser resultaterne af analyserne, at hver enkelt simulationsundervisning forløber forskelligt, og de studerende når dermed forskelligt læringsniveau. Det er forskelle, der synes ikke alene at knytte sig til underviserne, men også til de studerendes forventninger, forudsætninger og motivation for at indgå i simulationen. 

Projektets resultater har vist, at underviserne udfordres af de studerendes forskellige niveauer af parathed til at indgå i simulationsundervisningen (4). Simulationsundervisning er en udpræget studentercentreret aktivitet, hvor de studerendes handlinger synliggøres og evalueres. Nogle studerende falder nemt ind i rollen som professionel sygeplejerske og synes at opnå et læringsudbytte, der kan styrke deres kliniske kompetencer, hvorimod andre studerende er så utrygge, at det er svært for dem at deltage i simulationerne af frygt for at begå fejl. Resultaterne viser, hvordan underviserne er nødt til at afvige fra den planlagte undervisning og differentiere simulationernes forløb. 
 

Selv små problemer har betydning

Projektets resultater har givet indsigt i, at selv minimale tekniske problemer med simulationsmannequinen spiller en afgørende rolle for, om undervisningen er vellykket og i hvilken grad. 

En mindre teknisk detalje forstyrrer øjeblikkeligt de studerende, og de mister fokus på den kliniske virkelighed, som forsøges skabt i undervisningsrummet. Det bevirker først og fremmest, at mannequinen betragtes som en dukke og ikke en patient, og dermed forandres det pædagogiske grundlag for simulationsundervisningen.

Projektets resultater har videre vist, at operatøren af simulationsmannequinen i kraft af at være patientens stemme kan bringe sit eget liv til scenariet. Det er set, hvorledes en meget appellerende – eller modsat en tøvende og passiv – patient påvirker de studerende og dermed hele simulationsforløbet. Resultaterne påviser et behov for, at operatøren har pædagogisk indsigt med forståelse for de studerendes umiddelbare reaktioner i situationen.  

Ud fra resultaterne må det konkluderes, at facilitering af højteknologisk simulationsundervisning kræver indsigt i det faglige indhold, i det tekniske udstyr og et blik for de studerendes læreprocesser.

Simulationsundervisning forbindes ofte med udstyr og faciliteter, men først fremmest er det en undervisningsmetode, der kræver pædagogiske kompetencer. I undervisningspraksis bør såvel studerende som undervisere tilbydes mulighed for at udvikle forudsætninger for deltagelse.   

Projektet blev præsenteret på ICN i Seoul. Læs mere i Sygeplejersken 2015;(9):52.

 

Litteratur

  • www.ucviden.dk > skriftlige produktioner > Simulationtraining in the Classroom. A Study of High Fidelity Simulation as a Pedagogical Method.
  • Wahlgren B, Aarkrog V. Transfer-kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag; 2012.
  • Dieckmann P. Simulation is more than Technology – The Simulation Setting. 2009b. Danish Institute for Medical Simulation (DIMS) Herlev Hospital (This work was posted to the SUN site at the request of the author).
  • Walton J, Chute E, Ball L. Negotiating the Role of the Professional Nurse: The Pedagogy of Simulation: A Grounded Theory Study. Journal of Professional Nursing; 2011 Vol. 27, No. 5.