Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mindst 31 peer-support-tilbud i Danmark

Socialstyrelsen har lavet en kortlægning af peersupport-tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Danmark. I alt er der indsamlet information fra 31 tilbud, men kortlægningen er stadig under udvikling.

Sygeplejersken 2015 nr. 5, s. 25

Af:

Mikkel Søren Bødker Olesen, journalist

I juni 2014 præsenterede Socialstyrelsen den første kortlægning af peersupport-tilbud i social- og behandlingspsykiatrien i Danmark. Den viser, at der findes 31 tilbud fordelt på de fem regioner, hvor størstedelen af tilbuddene har base i Region Sjælland. Kortlægningen skal ikke ses som fuldstændig, da den ikke er en systematisk afdækning af peersupport-tilbud. Hvis Socialstyrelsen modtager information fra andre tilbud, bliver de føjet til.

”Kortlægningen bygger på viden, vi har kunnet opdrive gennem vores kendskab og netværk,” skriver Agnete Neidel, som er faglig konsulent i Socialstyrelsen og ansvarlig for indsamlingen af tilbuddene, i en mail til Sygeplejersken.

Udarbejdelsen af kortlægningen blev lavet i foråret 2014 i forbindelse med uddelingen af en satspulje til forsøg med peersupport. Den kommer også til at indgå i en publikation om peersupport, som Socialstyrelsen planlægger at udgive i løbet af 2015. Den skal give overblik over peersupport på det psykiatriske og psykosociale område i Danmark.

Region Antal peer-support-tilbud
​Region Hovedstaden ​19
​Region Sjælland ​3
​Region Syddanmark ​3
​Region Midtjylland ​6
​Region Nordjylland ​0

 

 Læs de øvrige artikler i temaet:

Rollemodeller skaber håb og tro på recovery - indledning side 17

Nu giver hun håb til andre patienter side 18

Peerstøtte sker i øjenhøjde med patienterne side 21

Mindst 31 peer-support-tilbud i Danmark side 25

Puljemidler til projekt i stor skala side 26