Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fra ytringsfrihed til tvang i psykiatrien

Sygeplejersken 2015 nr. 6, s. 58

Listen rummer emner, som Sygeplejeetisk Råd år for år har beskæftiget sig med. Listen spænder vidt og er langt fra udtømmende. Nogle af de nævnte emner er rejst af Rådets egne medlemmer, andre er kommet til Rådet fra sygeplejersker, som i deres praksis har haft behov for at få vendt en oplevelse fra dagligdagen. Enkelte emner er behandlet flere gange over årene, i opgørelsen er de taget med det år, hvor de er behandlet første gang.

1993

 • Sanktionsproblematik
 • Offentligt ansattes ytringsfrihed
 • Værn om fortrolige oplysninger
 • Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger

1994

 • Sygeplejerskers adgang til at sige fra
 • Sygeplejerskers deltagelse i reklamer
 • Sygeplejerskers forpligtelse til at anbefale vaccinationer
 • Ressourcer i sygeplejen

1995

 • Behandling af psykiatriske patienter
 • Fornavne på navneskilte
 • Mobning på arbejdspladsen

1996

 • Dilemmaer på asylcentre
 • Bevarelse af faglig identitet

1997

 • Dokumentation i sygeplejen
 • Respekt for ønsker i livstestamenter

1998

 • Sene abortforløb
 • Sygeplejearbejde i fængslerne
 • Sårbare patienter i medierne
 • Uværdige forhold for beboere på psykiatriske plejehjem

1999

 • Centralt DNA-profilregister
 • Sygeplejeforskning
 • Skolepraktikanter i afdelingen
 • Rapportering af socialt bedrageri

2001

 • Pårørendes tilstedeværelse under personlig hygiejne
 • Sygeplejestuderendes anvendelse af personfølsomme data
 • Narkose til hjernedøde ved udtagning af organer
 • Lov om patienters retsstilling

2002

 • Behandling ved livets afslutning
 • Etniske minoriteter
 • Racisme - patient vil ikke tilses af læge med anden etnisk baggrund
 • Omskæring

2003

 • Eutanasi
 • Bioteknologisk udvikling og etiske dilemmaer
 • Fototavle med personalebilleder
 • Ændring af lov om kunstig befrugtning

2004

 • Kollegers formodede alkoholmisbrug
 • Industriens sponsorstøtte af sygeplejersker

2005

 • Skal patienten altid kende sandheden?
 • Etiske aspekter af stuegang på flersengsstuer
 • Overflytning af intensivpatienter

2006

 • Tavshedspligt
 • Værdig død på operationslejet
 • Sikkerhed ved patientkørsel

2007

 • Samarbejde med omverdenen
 • Mindreårige i sundhedsvæsenet
 • Dementes boligproblemer

2008

 • Tvang af gravide misbrugere i behandling
 • Magtanvendelse over for børn
 • Patienters rygning på hospice

2009

 • Sundhedsforsikringer
 • Formidling af etik
 • Vaccination af personale mod svineinfluenza
 • Uledsagede patienters overførsel til anden afdeling

2010

 • Egenomsorg
 • Oversete medicinske patienter

2011

 • Bidiagnoser ved screening
 • Udokumenterede migranters sundhed
 • Begravelse af fostre
 • Sondekost tilsat Atpro til muslimsk patient
 • Interview af terminale patienter

2012

 • Vejledning af patienter i forhold til alternativ behandling
 • Sygepleje til forældre til indlagte børn
 • Genoplivning med hjertestarter i plejebolig

 2013

 • Besparelser, som rammer patienter
 • Forhold til prostitution
 • Negativ reference til potentiel ny arbejdsgiver

Kilde: ”Resume af årsberetninger fra Sygeplejeetisk Råd gennem 25 år siden oprettelsen af Det Sygeplejeetiske Råd, DSER, 1990 til 2013.” Findes på www.dsr.dk/ser