Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fra kaos til trivsel: Patienternes mortalitet og personalets sygefravær faldt markant

Efter flere års forsøg har Intensiv Terapi Afsnit ZIT på Bispebjerg Hospital endelig fået bugt med et dårligt arbejdsmiljø, og det endda samtidig med at afsnittet bl.a. har fået flere sengepladser, flere medarbejdere og nyt IT-system. Personalets sygefravær er faldet markant, og patientmortaliteten er også nedadgående.

Sygeplejersken 2013 nr. 9, s. 34-35

Af:

Christina Sommer, journalist

Patienten i centrum og fokus på fagligheden. Det er i dag omdrejningspunktet for alt arbejde på Intensiv Terapi Afsnit ZIT på Bispebjerg Hospital. Men sådan var det ikke for få år tilbage, hvor dårligt psykisk arbejdsmiljø gik hånd i hånd med skiftende ledelser.

Det fortæller intensivsygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Catrine Thomsen, som blev ansat på afsnittet i januar 2007.

”Dengang var det en lettere kaotisk afdeling med manglende fokus og brok i krogene. Vi havde alt for travlt, for højt sygefravær og alt for mange vikarer,” husker både hun og tillidsmand og intensivsygeplejerske Svend Jespersen.
”Det dårlige arbejdsmiljø skabte mistillid mellem ledelse og medarbejdere, og det var svært både at fastholde og rekruttere nye medarbejdere. Og det øgede igen arbejdspresset på det faste personale,” siger han.

Markant fald i fravær og mortalitet

Afsnittet havde gennem årene selv forsøgt at ændre forholdene bl.a. med hjælp fra hospitalets udviklingsafdeling, men desværre uden de helt store gennembrud især i forhold til den manglende tillid mellem ledelse og medarbejdere. Først da Arbejdstilsynet blev anonymt tilkaldt i efteråret 2011 netop pga. af det dårlige arbejdsmiljø, kom der for alvor gang i den positive proces, der har gjort Intensiv Terapi Afsnit ZIT til den gode arbejdsplads, den er i dag.

Det afspejler sig bl.a. i et markant fald i personalets sygefravær. Langtidsfraværet er helt væk, mens kortidsfraværet har været støt faldende fra 7-8 pct. i januar 2012 til nu at ligge stabilt under Region Hovedstadens mål om højst 5 pct. sygefravær hver måned. Patientmortaliteten er også faldet fra 24 pct. i 2011 til 16 pct. i 2012, og den positive udvikling afspejler sig også i antallet af genindlæggelser, fortæller afdelingssygeplejerske Marlene Fleischer. Hun fremhæver desuden, at udviklingen også skal ses i lyset af, at afsnittet i forbindelse med Bispebjerg Hospitals overgang til akuthospital er blevet ombygget og udvidet.

”Vi har bl.a. implementeret nye behandlingsstrategier og fået nyt elektronisk patientdatasystem. Og alene i 2012 har vi bl.a. ansat 20 nye sygeplejersker og tre ekstra speciallæger. Vi varetager betydeligt flere opgaver i dag, og de mange nye kolleger har været et friskt pust, som personalegruppen har været gode til at tage imod og introducere til afsnittet.”

Lang og sej proces

Afdelingssygeplejerske Marlene Fleischer blev selv ansat i februar 2012, og hun har sammen med den afsnitsansvarlige overlæge Anne Lindhardt for alvor fået sat fokus på fagligheden, hvilket bl.a. forudsætter et godt samarbejde mellem alle faggrupper på afsnittet lige fra portører, rengøringsassistenter, sekretærer og social- og sundhedsassistenter til sygeplejersker og læger.

”Alle faggrupper er essentielle, for at vi kan yde den bedst mulige behandling,” siger hun.

Processen med at løse de mange problemer har været en lang og til tider sej proces. Og den har foruden flere ansatte budt på tiltag som en ny strategi samt mål og visioner for afsnittets arbejde, tværfaglige konferencer, temadage og arbejdsgrupper for alle medarbejdere samt indførelsen af et såkaldt Trivsels Pursuit.
Og personalegruppen er gået positivt ind i alle processer, fortæller arbejdsmiljørepræsentant og intensivsygeplejerske Catrine Thomsen.

”Det var, som om alle havde glemt, hvad det vil sige at være glad for at gå på arbejde. Der er kommet styr på det psykiske arbejdsmiljø, og nu er det spændende at komme på arbejde hver dag, hvor der er tid til patienten og fokus på fagligheden,” siger Catrine Thomsen.

Læs mere om den positive omstillingsproces på side 36.