Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken årgang 2013, nr. 9

Download
Sygeplejersken_2013_09 - magasinforsiden

STUDIESTARTSTILLÆG 2013/14

Studiestart 2013/14

Sygeplejerskens redaktion byder hvert år de nye sygeplejestuderende velkommen til studiet med et lille tillæg. Tillægget uddeles af aktive medlemmer af SLS til alle nye studerende over hele landet sammen med et nummer af Sygeplejersken og andet intro-materiale.

Tavshedspligt i elevatoren

Samtaler i en elevator overhøres af både borgere, patienter og andet sundhedspersonale. Derfor er det værd at overveje, hvad det er, man siger, hvis der skal være tillid mellem parterne.

1.200 dage til mål

Du skal igennem 14 moduler, før du får Dansk Sygeplejeråds medlemsnål og kan kalde dig sygeplejerske.

Klar, parat, studiestart

Nyt studie, nye udfordringer. For mange er studiestarten ventet med lige dele frygt, glæde og spænding. Med ordentlig forberedelse kan de studerende komme godt med fra starten.

Hvor skal du hen?

Sygepleje er et fag med mange muligheder for specialisering. Der er et bredt spænd, lige fra akutsygeplejerske over sundhedsplejerske til at arbejde i en lægekonsultation. Her får du inspiration til, hvad du kan blive.

Vær med til at styrke uddannelsen

”Det bedste ved at være aktiv i SLS er at opleve sammenholdet. Det er nærmest som én stor familie. Man tager hånd om hinanden og hjælper hinanden på kryds og tværs.”

”Du skal lige høre noget vildt!”

Som sygeplejestuderende har du tavshedspligt, også på Facebook. Men det betyder ikke, at du ikke må diskutere dit fag, udfordringer eller oplevelser fra klinikken med dine venner, kolleger eller familie.

Fra første skoledag til første job

I 2009 startede Bettina Richardt på sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College i Silkeborg. Hun blev færdiguddannet i januar 2013 og fik job på Hammel Neurocenter. Under sit job har hun i samarbejde med to journalister fra VIA University College skrevet dagbog. Vi bringer her et uddrag, så du kan få et indtryk af, hvad der venter dig.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Undgå udsigtsløs behandling

Overbehandling eller udsigtsløs behandling er et evigt aktuelt emne, som kan håndteres, hvis personale, pårørende og borger på forhånd gør sig klart, at borgeren er bedst tjent med, at der tages stilling i tide.

Fra forsker til fag: Målet er empowerment i praksis

I Danmark findes ca. 120 sygeplejersken med en ph.d. eller doktor-grad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået siden, de fik deres forskertitel. Denne gang: Vibeke Zoffmann.

Tema om sygepleje til udviklingshæmmede

Sygeplejersker har indført årlige sundhedsfremmende besøg

Da de rutinemæssige helbredsundersøgelser af alle udviklingshæmmede for et par år siden blev sparet væk, tog sygeplejerskerne på Skansebakken initiativ til at tilbyde årlige sundhedsfremmende og forebyggende besøg for at sikre beboernes sundhed.

Helbredstjek og sundhedsfremme er en undtagelse

Psykisk udviklingshæmmede har svært ved selv at reagere på symptomer, og de kan ofte ikke overskue at møde op til screeninger. De udviklingshæmmede kommer for sjældent til læge, og deres sygdomme og skavanker overses.

Baggrund

Sund på Job-sygeplejersken giver færre sygedage

I Sorø Kommune har medarbejderne markant færre sygedage i dag end for fem år siden. Sygefraværet er gennemsnitligt faldet tre dage om året, og det skyldes bl.a. initiativet ”Sund på Job”, som sygeplejerske Claes Rosenkrands arbejder med.

Por3t af sygeplejerskers transportmidler

Patienterne kommer ikke altid til sygeplejerskerne. Nogle gange må sygeplejersker og radiografer flytte sig hen til patienten. Det kan foregå med blå blink, tøffende på en scooter eller trillende på cykel. Læs her, hvordan tre sygeplejersker kommer omkring, og hvad de tænker på undervejs.

USA - videreuddannelsernes land

For 28 år siden rejste den dengang nyuddannede sygeplejerske Marianne Baernholdt sammen med sin mand til New York i USA. Lysten til videreuddannelse trak, og det gør den stadig den dag i dag, hvor Marianne Baernholdt har skabt sig en karriere inden for undervisning og forskning.

Sådan fik de trivslen tilbage på intensiv

En strategi med fokus på patient og faglighed. Tværfaglige middagskonferencer, udpegelse af nøglepersoner og arbejdsgrupper inden for f.eks. IT-system, organdonation eller sedation samt udvikling af et Trivsels Pursuit. Det er bare nogle af de tiltag, der har været med til at afskaffe mange års dårligt arbejdsmiljø på Intensiv Terapi Afsnit ZIT på Bispebjerg Hospital.

International hæder til tre sygeplejersker

Tre danske sygeplejersker, Dorrit Verding, Nina Brünés og Nete Wrona Olsen, har modtaget den ærefulde Florence Nightingale-medalje for at have udført et stykke arbejde ud over det sædvanlige.

Faglig information

Plejepersonalet mangler viden om kanylepleje

Mennesker med en trakeostomi er utrygge ved indlæggelse og hjemmehjælpsbesøg, for plejepersonaletved ikke nok om kanylepleje eller er bange for at udføreplejen. Det viser interview med seks kanylebærere og spørgeskemasvar fra otte andre. En bog om plejen skal afhjælpe problemerne.

Afbrydelser i sygeplejen kan reduceres

En undersøgelse af afbrydelser i sygeplejepraksis efterfulgt af en fokuseret indsats for at undgå afbrydelser bar frugt på Aarhus Universitetshospital. Efter tre måneder faldt antallet af afbrydelser med 37 pct.

Fag

Tværfaglige forskningsenheder, der gavner ph.d.-studerende

Artiklen fremhæver, at ansættelse af ph.d.-studerende sygeplejersker i klinikken kan berige både praksis og de studerende. Desuden beskrives de muligheder, der findes ved at indgå i et ph.d.-uddannelsesmiljø i tværfaglige forskningsenheder med en klinisk forankring.

Forsker og leder udvikler praksis sammen

Et veloplagt samarbejde mellem leder og forsker har ført til nye toner på hæmatologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Midlet er aktionslæring og -forskning, hvor det bærende princip er, at man ikke forsker på og om mennesker, men sammen med mennesker.

En værdig død på plejehjem

Når en gammel beboer på et plejehjem er uafvendeligt døende, skal beboeren have mulighed for at blive i sit hjem. En erklæring med ønsker for den sidste tid og en ”Tryghedskasse” kan være med til at sikre dette og hindre hospitalisering.

Kort

Hver tredje afbrydelse i sygeplejen kan undgås

Afbrydelser er et stort problem i sygeplejen. Men sådan behøver det ikke at være. Et forsøg viser, at en afdeling på Aarhus Universitetshospital fik nedsat antallet af afbrydelser med 37 pct. på tre måneder.

Kommune vil forbedre sundheden for udviklingshæmmede borgere

Ny rapport fra Rudersdal Kommune viser, at udviklingshæmmede og borgere med psykosociale behov kommer senere til lægen, og symptomerne på sygdom er mere alvorlige end for andre borgere generelt. En række initiativer skal forbedre sundheden for den udsatte gruppe.

Tema om arbejdsmiljø

Sådan fik de trivslen tilbage på intensiv

En strategi med fokus på patient og faglighed. Tværfaglige middagskonferencer, udpegelse af nøglepersoner og arbejdsgrupper inden for f.eks. IT-system, organdonation eller sedation samt udvikling af et Trivsels Pursuit. Det er bare nogle af de tiltag, der har været med til at afskaffe mange års dårligt arbejdsmiljø på Intensiv Terapi Afsnit ZIT på Bispebjerg Hospital.

Videnskab og sygepleje