Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sund på Job-sygeplejersken giver færre sygedage

I Sorø Kommune har medarbejderne markant færre sygedage i dag end for fem år siden. Sygefraværet er gennemsnitligt faldet tre dage om året, og det skyldes bl.a. initiativet ”Sund på Job”, som sygeplejerske Claes Rosenkrands arbejder med.

Sygeplejersken 2013 nr. 9, s. 38-39

Af:

Mille Dreyer-Kramshøj, journalist

SY-2013-09-38-1aOmkring 100 samtaler om året handler om stress. ”Jeg behandler ikke, men jeg giver medarbejdere og arbejdspladser en vejledning i, hvilke redskaber de kan bruge til at mindske stressforekomsten, og henviser til en psykolog, hvis der er behov for det,” siger Claes Rosenkrands. Foto: Christoffer Regild.

Signe Foersom er tilbage på sit job i Sorø Kommune. Det har hun været et stykke tid, og det går godt. Men som mange andre oplevede hun, at tempoet i en periode blev alt for højt, og at kroppen ikke længere ville følge med. Derfor har hun en aftale med sygeplejerske og sundhedskonsulent Claes Rosenkrands om en sundhedsprofilsamtale.

Den er et tilbud til medarbejdere og arbejdspladser i Sorø Kommune. Under samtalen skal de tale om Signe Foersoms generelle psykiske tilstand, ligesom hun skal igennem forskellige tests, for at Claes Rosenkrands kan vurdere hendes fysiske form.

”Vi arbejder med at støtte den enkelte medarbejder, men sundhedsprofilerne er også et redskab for arbejdspladserne,” siger Claes Rosenkrands og fortæller, at mindst 70 pct. af medarbejderne på en arbejdsplads skal være med, så profilerne også kan bruges som en form for arbejdspladsvurdering.

”Når mange medarbejdere deltager, kan arbejdspladserne sætte fokus på de områder, der kan forbedres de enkelte steder. Det kan være alt fra det fysiske og psykiske arbejdsmiljø til indsatser overfor de ansattes egen sundhed,” forklarer Claes Rosenkrands, som siden 2009 sammen med en fysioterapeut har arbejdet med kommunens ”Sund på Job”-ordning.

Strategisk og kreativt arbejde

Uden for kontoret høres lyse stemmer og latter, og gennem vinduet er der udsigt til nabobørnehavens puderum, hvor et par poder springer rundt. En livlig kontrast til Claes Rosenkrands’ arbejde, der involverer samtaler om stress, nedkørthed, smerter eller dårlig fysik.

”Selvom vi er blevet gode til at fokusere på arbejdsmiljø generelt, og der stort set alle steder nu er hæve-sænke-borde, lifte og andre hjælpemidler, viser forskning, at der de sidste 30 år ikke er sket ændringer i de smerter, medarbejdere har i bevægeapparatet,” fortæller han. Derfor er medarbejdernes fysiske form en del af den samlede indsats, der arbejdes med i ”Sund på Job”, hvor miljø, KRAM-faktorerne, ergonomi, stresshåndtering og motion i arbejdstiden blot er nogle af de tiltag, som har sænket sygefraværet med ca. tre dage om året pr. medarbejder.

”Udover samtaler med de enkelte medarbejdere afholder vi f.eks. også trivselsmøder, teambuilding, sparrer med lederne og uddanner arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi arbejder ud fra den såkaldte Iglo-model på alle fire niveauer (individ, gruppe, ledelse og organisation, red.), og det betyder, at man skal kunne tænke meget strategisk. Men man skal også være kreativ, for vi laver selv alt fra hjemmesider og kampagner til kurser og aftaler med eksterne partnere,” fortæller han.