Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Udviklingshæmmede svigtes helbredsmæssigt

SYGEPLEJE PÅ BOSTEDER. Udviklingshæmmede voksne har flere somatiske og psykiske sygdomme, men modtager færre sundhedsindsatser sammenlignet med befolkningen generelt.

Sygeplejersken 2013 nr. 9, s. 20-21

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

300dpi_Solund_MG_8555_%5B2A-S%C3%B8ren%20Holm%5D_%5B2013-07-10%201455%5D
Caption 
Ligesom alle andre beboere på Sølund får Thomas Villadsen hvert år et helbredstjek af husets faste læge for at sikre, at han får tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse.
Attribution 
Foto: Søren Holm
Det skyldes, at mange udviklingshæmmede ikke selv kan vurdere, om de bør gå til lægen, og på de fleste bosteder er det sundhedsfaglige personale skiftet ud med pædagoger. Kun hvert fjerde bosted har i dag sygeplejersker ansat, viser en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening. Faggrupper og eksperter, der beskæftiger sig med udviklingshæmmede, diskuterer, hvad der skal vægtes højest – hensynet til borgernes selvbestemmelse eller hensynet til deres sundhed.

Udviklingshæmmet – en definition

Den formelle betegnelse for udviklingshæmmede hedder i dag ifølge lov om social service: ”personer med varig og betydeligt nedsat funktionsevne”.

Den afløser det, der tidligere ifølge bistandsloven hed ”personer med vidtgående psykisk/fysisk handicap”. Ofte har personer med udviklingshæmning flere handicaps som f.eks. epilepsi, sansehandicap eller fysiske handicap. Det gælder særligt svært udviklingshæmmede. 

Kilde: Center for Oligofrenipsykiatri.