Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2015 nr. 13

Download
1315_forsidehi - magasinforsiden

Tema: Velkommen til fremtiden

Det nære sundhedsvæsen 2020 (2015)

VELKOMMEN TIL FREMTIDEN. Et kig i krystalkuglen viser en fremtid fuld af faglige muligheder for sygeplejersker, mener eksperter. Accelererede patientforløb og vækst i kroniske sygdomme er med til at stille nye krav til pleje før og efter indlæggelsen. Udviklingen er global og i flere lande er svaret at bruge Advanced Practice Nurses med ekstra kliniske ekspertkompetencer, der matcher de nye opgaver. Både WHO og OECD peger på sygeplejerskerne som nøglen til fremtidens sundhed. Og i Danmark har sygeplejersker også flere komplekse opgaver. Så fremtiden er her allerede, og vi har mødt den i Låsby, Roskilde og Frederikssund, hvor tre af fagets frontløbere løfter opgaver, der med stor sandsynlighed bliver flere af.

Et kig i krystalkuglen

Selvstændige konsultationer i en lægepraksis eller borgerens eget hjem. Flere komplicerede pleje- og behandlingsopgaver og færre rutineprægede opgaver. Sygeplejersker som kliniske nøglepersoner, bl.a. i rehabiliteringsforløb. Det er nogle bud på opgaver, som sygeplejersker kan forvente endnu flere af i fremtidens nære sundhedsvæsen. En fremtid, der allerede er her.

Frontløber 1: Sus Enebo rehabiliterer den hele borger

Sus Enebo arbejder som udekørende sygeplejerske i Roskilde Kommunes tværfaglige rehabiliteringsteam. Kliniske opgaver som sårpleje og øreskyl er stadig en del af jobbet. Men hun er også ansvarlig for at sikre helhedsbeskrivelsen af borgerne ud fra sygeplejens 12 problemområder – i tæt samarbejde med bl.a. kolleger, hjemmepleje og almen praksis.

Frontløber 3: Mette Møller bringer ambulatoriet

Som kontaktsygeplejerske for ca. 75 patienter med svær eller meget svær KOL, er Mette Møller en del af et tværfagligt behovsrettet ambulant tilbud på Nordsjællands Hospital. De faste kontroller er bl.a. blevet erstattet af en årlig såkaldt ACP-samtale, og patienterne har fået flere muligheder for at trække direkte på sygeplejersker og læger ved behov.

Verden efterlyser avancerede sygeplejersker

Siden 1960’erne har Advanced Practice Nurses, APN’er, vundet frem og er i dag udbredt i USA, Australien, Canada, England. Og en række europæiske og nordiske lande er fulgt efter. OECD anbefaler APN’er i Danmark, fordi ordningen er omkostningseffektiv, og på den måde kan Danmark blive en del af en global tendens.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Mor med mobil

At scanne gravide er en dejlig opgave, synes fødselslægen, og de kommende forældre er almindeligvis glade og engagerede i de billeder, der kommer frem på skærmen. Men ikke alle.

Historisk: Hjemmesygeplejen får et løft ind i fremtiden

Knap 60 år efter, at hjemmesygepleje blev et kommunalt tilbud, står hjemmesygeplejen over for et nyt paradigmeskifte, fordi de kommunale sygeplejersker får mange nye opgaver i fremtidens nære sundhedsvæsen på sundhedsklinikker og i ambulatorier.

Fag

Fysisk træning af respiratorbehandlede intensivpatienter

Et litteraturstudie undersøger evidensen for fysisk træning til forebyggelse af ”Intensive Care Unit Acquired Weakness” (ICUAW). Tidlig mobilisering og fysisk træning kan reducere eller forebygge ICUAW, men der er behov for at afprøve forskellige former for fysisk træning, før en entydig anbefaling kan opstilles.

Patienter med diabetiske fodsår er en sygeplejefaglig udfordring

Kvalitative, individuelle interview med otte patienter viser, at diabetiske fodsår håndteres meget forskelligt af patienterne. En autonomi-støttende tilgang, der formidler tiltro til og respekt for patienternes evne til at tage ansvar for egen tilværelse, viser sig at styrke dem, fremme deres evne til selvstændige beslutninger og give dem tillid til egne kompetencer.

Sæt mobilisering på dagsordenen

Patienter udskrives ofte fra medicinske afdelinger med ringere funktionsevne, end de havde ved indlæggelsen, men sådan behøver det ikke at være. Et scoringsskema, tværfagligt samarbejde og en hensigtsmæssig indretning af afdelingen hjælper mobilisering på vej.

En ny måde at håndtere konflikter på

Psykiatrien har fået en ny måde at håndtere konfliktfyldt adfærd på. Safewards, som er en engelsk model, forebygger brug af kontrollerende handlinger, f.eks. tvangsfiksering, p.n.-medicinering, skærmning og fastholdelse ved at indføre 10 relationsskabende interventioner, der er baseret på en venlig og faglig tilgang til patienten.

Baggrund

Har du tjek på din lønseddel?

Mere end hver tredje sygeplejerske oplever fejl på lønsedlen, viser en ny undersøgelse, som Megafon har lavet for Dansk Sygeplejeråd. I eksemplet her på siderne kan du se, hvor fejlene oftest opstår, og hvad du skal være opmærksom på.

De nyuddannede betaler gildet

Fra 2017 får nyuddannede ledige, som ikke har børn, knap 2.000 kr. mindre i dagpenge om måneden. Den forringelse blev et politisk flertal enigt om i oktober. De nyuddannede betaler dermed en del af regningen for de forbedringer, som andre ledige får i det kommende dagpengesystem. En arbejdsmarkedsforsker og Dansk Sygeplejeråd advarer om, at det risikerer at skade opbakningen til a-kasserne og arbejdsmarkedssystemet.

Sæt dig selv i hovedrollen og undgå at brænde ud

Glæd dig ikke kun over den forskel, du gør i patientens liv, men også den i dit eget liv. Sådan lød et af rådene til plejepersonale om at forebygge udbrændthed, som den amerikanske læge, klovn og forfatter, Patch Adams, gav under et foredrag i Aarhus.

Faglig information

Sygeplejen seksualiseres, når mænd plejer kvinder

Mænd og omsorg er en uforenelig cocktail, mente i hvert fald Florence Nightingale. To bachelorstuderende har udarbejdet et litteraturreview, som viser, at seksualisering af mandlige sygeplejerskers arbejde fortsat finder sted, når patienten er kvinde – og især, hvis hun er attraktiv.

Forvaltningsmæssigt pres på den gode sygepleje

Professionelle oplever, at faglig viden underkendes, og at muligheden for at udøve det, som opfattes som god sygepleje, bliver vanskeligere. De vidensmedarbejdere, der forhandler på vegne af sygeplejersker, skal derfor kunne argumentere for sygeplejen med faglige og brugerorienterede argumenter hentet i praksis. Artiklen er baseret på en opgave på kandidatstudiet i sygepleje.

Kort