Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ortopædkirurgiske kræftpatienter har brug for ro og psykisk pleje

På baggrund af interview med 13 patienter med kræft har man på en ortopædkirurgisk afdeling revideret plejen og ensartet informationen ved udskrivelse.

Sygeplejersken 2016 nr. 2, s. 56

Af:

Vesna Nedelkovska Green, specialuddannet i kræftsygepleje, klinisk afdelingssygeplejerske,

Alice Slot, SD, MKS, klinisk sygeplejespecialist

Rigshospitalets Ortopædkirurgiske afdeling 2164 er en højt specialiseret enhed med speciale i sarkompatienter og patienter med metastaser i spinalkanalen. Disse to patientkategorier udgør typisk halvdelen af patienterne på afdelingen, og for patienterne er opholdet i Ortopædkirurgisk afdeling blot et af flere trin på vejen i et større udrednings- og behandlingsforløb.

Litteraturen beskriver, at patienter med kræft oplever at have brug for støtte inden for følgende områder: Psykologiske behov, informationsbehov, psykosociale behov, fysiske behov og inddragelse af pårørende i forløbene (1,2,3). 

Vi har ønsket at undersøge, hvordan patienterne oplever plejen under deres indlæggelse i Ortopædkirurgisk afdeling. Formålet var derfor at vurdere, om patienterne har behov, som sygeplejerskerne ikke imødekommer?

Kvalitativt studie

Udviklingsprojektet er et kvalitativt studie, hvor der er anvendt et spørgeskema med 15 spørgsmål fulgt op af et semistruktureret interview. Spørgsmålene handler om oplevelsen af at være indlagt på afdelingen og om, hvorvidt patienten føler sig velinformeret og klar til at blive udskrevet.

Spørgeskemaet er udarbejdet med inspiration fra Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, og efter aftale med Kræftens Bekæmpelse er der brugt nogle af de samme spørgsmål, da disse er validerede (3). Der er interviewet 13 patienter, syv kvinder og seks mænd i alderen 32-74 år. Interviewene er transskriberet og analyseret. Vi fandt følgende temaer: Modtagelse i afdelingen, fysiske behov under indlæggelsen, psykiske behov under indlæggelsen og pårørendes behov.

Velorganiseret, men for meget ventetid

Patienterne oplever afdelingen som velfungerende og velorganiseret. Personalet beskrives som fagligt kompetente, motiverende og velorienterede om patienternes situation. 

Patienterne oplever dog ventetid ved modtagelse i afdelingen samt en hektisk stemning pga. travlhed. De fortæller, at de oplever, at dagene struktureres efter personalets rutiner, og at muligheden for ro og hvile er begrænset. Dørene åbnes og lukkes, og larmen fra gangene fylder for patienterne. 

Patienterne efterspørger mere fokus på, hvordan man psykisk har det under indlæggelsen, de giver udtryk for, at der er et behov for psykologhjælp i forhold til, hvordan man kan håndtere den svære situation. En patient gør opmærksom på vigtigheden af at få information om, hvor man kan henvende sig, hvis man har brug for vejledning omkring det at være kræftsyg og have børn. Nogle patienter fortæller, at deres pårørende har haft det svært, og at de har brug for, at vi også inddrager de pårørende og taler med dem om, hvordan de har det i sygdomsforløbet. Andre patienter oplever, at personalet byder sig til i forhold til samtaler med patienter og pårørende og er omsorgsfulde midt i alt det hektiske. 

Konkrete tiltag gennemført

Resultaterne af interviewene har bl.a. afstedkommet følgende tiltag:

•    Sygeplejekonference med larm, uro og hektisk stemning på dagsordenen. Dette har givet stof til eftertanke og medført, at dørene nu oftere lukkes ind til patientstuerne, og at personalet er opmærksomme på at nedsætte uro og larm.
•    Den tværfaglige modtagelse af patienterne er justeret, så der er mindre ventetid for patienten på indlæggelsesdagen.
•    Udskrivningssamtalerne struktureres, så patienten føler sig velinformeret om det videre forløb og om, hvor man kan søge hjælp og vejledning, f.eks. i Kræftens Bekæmpelse. Der er udarbejdet en tjekliste, så alle patienter som minimum modtager de samme informationer, pjecer osv. ved udskrivelsen.

Litteratur

1.    Harrison JD et al. What are unmet supportive care needs of people with cancer? A systematic review. Support Care Cancer, 2009;17:1117-28.
2.    Thorne S et al. Changing communication needs and preferences across the cancer care trajectory: insights from the patient perspective. Support Care Cancer, 2014;(22):1009-15.
3.    Kræftens Bekæmpelse. Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013. København 2013.