Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Praksissygeplejersker er rollemodeller under simulationstræning

De sygeplejestuderende tør øve, spørge, grine og begå fejl, når simulationstræning på VIA foregår i samarbejde mellem undervisere og praksissygeplejersker.

Sygeplejersken 2016 nr. 2, s. 54-55

Af:

Mette Gjørvad Høy, uddannelsesansvarlig,

Susanne Aas, uddannelseskonsulent

De sygeplejestuderende tør øve, spørge, grine og begå fejl, når simulationstræning på VIA foregår i samarbejde mellem undervisere og praksissygeplejersker.

Når sygeplejerskerne fra praksis rykker ind i undervisningsmiljøet på VIA Viborg, giver simulation og færdighedstræning virkelighedsnære læringsmuligheder for modul 2-sygeplejestuderende (1). Det har vi erfaret gennem et nyt samarbejdsforum omkring undervisningen for modul 2-studerende, hvor klinikken, Hospitalsenhed Midt, Viborg Kommune, og VIA Viborg samarbejder om at skabe læring med udgangspunkt i den nyeste evidens og kliniske erfaring fra sygeplejen. De studerende kan afprøve og træne de kliniske færdigheder i trygge omgivelser og med praksis-sygeplejersker som rollemodeller. Det er vigtigt, at der er et godt læringsmiljø, hvor de studerende tør øve, spørge, grine og begå fejl. Øvelserne kan både foregå på simulationsdukker, på den studerende selv eller på medstuderende i øvelokaler på VIA. Øvelserne kan gentages, indtil den studerende føler sig sikker. Denne metode giver den studerende nogle kompetencer, inden han eller hun bliver kastet ud i den virkelige verden.

Mangeårigt samarbejde

I flere år har Hospitalsenhed Midt og VIA Viborg samarbejdet om at få praksis ind på VIA. De kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige har bidraget med deres viden og kliniske kompetencer fra praksis i samarbejde med de teoretiske undervisere, så de studerende kunne koble deres teori med den virkelighed, de møder i praktikken. Men der skal være sammenhæng mellem primær og sekundær sektor, og derfor har Viborg Kommune valgt at indgå i dette samarbejde for modul 2-studerende fra efteråret 2015. Når både primær og sekundær sektor deltager aktivt i undervisningen i færdigheds- og simulationstræning, opnår de studerende en bredere viden og et bedre kendskab til sygeplejerskens arbejdsområde på hospitalet, men også i høj grad til sygeplejen i borgerens eget hjem.

Inddelt i mindre hold

De studerende bliver inddelt i mindre hold og skal rotere mellem forskellige stationer, hvor der er fokus på den grundlæggende sygepleje. Udgangspunktet er modulbeskrivelsen for modul 2. Undervisningen på de forskellige stationer tager udgangspunkt i ”Model for praktisk færdighedsudøvelse” også kaldet Rins-modellen (2). Den studerende har til de forskellige opgaver ved stationerne et refleksionsark, som giver et billede af, hvordan opgaven kan gribes an, men også hvor kompleks opgaven kan være. Både i sekundær og primær sektor anvendes Rins-modellen af de kliniske vejledere for at understøtte den studerendes læring.

Færdigheds- og simulationstræningen svarer til 4 ECTS-point og er planlagt over 32 lektioner. Disse varetages af sygeplejersker fra sekundær og primær sektor, som alle har en bred faglig ekspertise og nogle fantastiske pædagogiske egenskaber, som de gerne breder ud til studerende på VIA. De teoretiske undervisere fra VIA Viborg deltager med gode fif til de kliniske færdigheder samt kobling af teori og praksis.

Viden fra to sektorer

Dette forløb kan noget helt unikt pga. samarbejdet på tværs af sektorer, hvilket medfører, at de studerende får viden fra både primær og sekundær sektor. På den måde får de studerende større forståelse for sygeplejerskens arbejdsområde, bredden og mangfoldigheden. Med denne undervisningsmetode, hvor der skabes sammenhængskraft mellem sektorer og undervisning, er vi rustet til den nye uddannelse for sygeplejersker fra 2016, hvor nogle af nøgleordene er tværsektorielle forløb og færdigheds- og simulationstræning. Vi er klar til fremtidens sygeplejefaglige udfordringer.

Litteratur

1.    Helleshøj H, Johansen H-H, Hansen TM, Selberg H. Simulation i sundhedsuddannelserne. København: Munksgaard 2015.
2.    Bjørk IT 1999. Model for praktisk færdighedsudøvelse. www.rins.dk > download file. Besøgt d. 19.01.2016