Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dengang: Overbelægning anno 1920

Sygeplejersken 2016 nr. 3, s. 23

Af:

Redaktionen

2016-3-dengang
Attribution 
Foto fra Aarhus Amtssygehus 1919-1922, Dansk Sygeplejehistorisk Museum
I dag bliver det betragtet som en menneskeret at kunne føre en fortrolig samtale med sygeplejersker og læger og i det hele taget at have en privat sfære, selv om man er indlagt på hospital. For hundrede år siden var der meget lidt fokus på antallet af patienter på hver stue. Dengang var det et større problem overhovedet at få frisk luft og ventilation på stuen.  I en ny udstilling på Dansk Sygeplejehistorisk Museum med titlen ”Patientens rum – Sygehus og patientstuer ca. 1900-2020” ser museet tilbage på tidligere tiders sygehusbyggeri og indretning af patientstuer og relaterer dem til fremtidens supersygehuse.