Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

En specialuddannelse i akutsygepleje er nødvendig

Der er behov for en sikring af den faglige kvalitet og dermed en national blåstempling af akutsygeplejerskers kompetence, der tilgodeser patienters krav om sikkerhed og gode forløb, mener Daena

Sygeplejersken 2016 nr. 3, s. 19

Af:

Redaktionen

Af: Annette Jacobsen, formand for Daena, Fagligt selskab for Akutsygepleje

Det danske sundhedsvæsen har igennem de sidste 10 år været igennem en markant og næsten revolutionerende udvikling med centralisering og etablering af fælles akutafdelinger. Rammerne for fremtidens sygehuse er så at sige støbt i beton i form af nye store sygehusprojekter over hele landet.

En stor del af befolkningen vil få berøring med akutafdelinger i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst, og de er helt afhængige af at blive mødt af velkvalificerede sygeplejersker. Akutte patienter er ved ankomsten udiagnosticerede, og derfor kræver det helt særlige kompetencer og færdigheder til at tolke og reagere på patienternes symptomer. I de fleste tilfælde udgør sygeplejersker frontpersonalet. De er de første, der skal vurdere patientens tilstand (triageringsniveau), identificere og reagere på patientens akutte symptomer.

Afhængigt af patientens tilstand vil sygeplejersken stå alene med patienten – fra få minutter til mange timer. Det kræver helt speciel bredde- og dybdefaglige kompetencer at kunne favne kompleksiteten i patientforløbet, der kan bestå af alt fra små skader til multitraumatiserede, fra virussygdomme til hjertestop, fra dårlige og grædende børn til psykotiske patienter, som alle varierer i alder, køn, sociale lag, etnisk- og kulturel herkomst.

Med henblik på at sygeplejersken kan navigere og levere høj faglig og patientsikker kvalitet i dette brogede og mangfoldige felt, mener Daena (Fagligt selskab for Akutsygeplejersker), at tiden er kommet, til at der etableres en specialuddannelse i akutsygepleje.

Der er behov for en sikring af den faglige kvalitet og dermed en national blåstempling af akutsygeplejerskers kompetence, der tilgodeser patienters krav om sikkerhed og gode forløb. 

Daena hilser specialuddannede i akutsygepleje og i akutmedicin meget velkommen – meget snart.

Indsendt på vegne af bestyrelsen i Daena.

Annette Jacobsen er sundhedsfaglig uddannelseskonsulent, formand for Daena, Fagligt selskab for Akutsygepleje

Svar

Kære Annette Jacobsen

Jeg er fuldstændig enig med dig i, at der er behov for en specialuddannelse inden for akutsygepleje. Helt konkret mener jeg, at den nuværende nationale uddannelse til akutsygeplejerske, som regionerne har etableret, skal omdannes til at være en formel specialuddannelse. Dermed vil Sundhedsstyrelsen stå som garant for uddannelsens kvalitet, samt at den er ens på tværs af landet. I forbindelse med en omlægning til en specialuddannelse er der god grund til at kigge nærmere på, om uddannelsen kan målrettes yderligere til de aktuelle og fremadrettede behov i akutafdelingerne. Eksempelvis bør uddannelsen suppleres med et modul med fokus på kommunikation, som både omfatter telefonvisitation og forløbskoordination/udskrivning. Uddannelsen skal fortsat udbydes i regi af regionerne, og de teoretiske dele af uddannelsen kan udbydes i samarbejde med en uddannelsesinstitution. Det er samtidig væsentligt at fastholde et fokus på tværprofessionelle kompetencer i uddannelsen, herunder det tætte samarbejde med lægerne inden for det akutte område. Endelig skal uddannelsen fortsat være modulopbygget, hvor alle akutsygeplejersker som minimum skal gennemføre det første modul af specialuddannelsen inden for det første ansættelsesår for at sikre de fornødne kompetencer til at varetage den brede og komplekse opgaveportefølje, som arbejdet i en akutafdeling kræver.

Med venlig hilsen,
Grete Christensen, formand.