Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ingen føler ansvar for manglende oplysning

Kommentar til artikelserien i Sygeplejersken nr. 2/2016: ”Har du råd til at blive gammel?”

Sygeplejersken 2016 nr. 3, s. 21

Af:

Redaktionen

Af: Hanne Elkrog, efterlønsmodtager

Som 64-årig i december 2014 erfarer jeg, at vilkårene for udbetaling af hvilende tjenestemandspension var ændret, så man kunne påbegynde udbetaling, fra det år jeg fyldte 60 år, på trods af at jeg fortsat var i arbejde. På beviset står der utvetydigt, at man ved 60 år skal være ophørt på arbejdsmarkedet.

Jeg modtog i 2010 en opgørelse over størrelsen af min pension. Udbetalingsreglerne kendte jeg jo fra mit bevis for opsat pension, men her er sætningen om ophør af arbejde udeladt uden anmærkning, mens resten er fuldstændig identisk med beviset.

Den opmærksomme læser burde straks tænke: Hvad betyder det så?

Det kaldes at læse mellem linjerne og kan ikke forventes, medmindre man har en juridisk embedseksamen.

Jeg kontakter regionen, som administrerer pensionen, de gør opmærksom på, at man da så bare skal være glad for at få pensionen, fra man er 64 år.

Kredsen kunne ikke hjælpe og følte sig ikke ansvarlig for at give oplysninger om tjenestemandspensioner.

Jeg fik et råd om at klage til regionsformanden og om at informere formand Grete Christensen, så hun evt. kan oplyse om denne ændring i Sygeplejersken. Så kunne vi da hindre andre i at begå samme fejl!

Jeg klager selv til juridisk afdeling i Dansk Sygeplejeråd, som heller ikke finder, de har noget ansvar her. 

Regionsformanden vedkendte, at der på intet tidspunkt direkte er oplyst om mulighed for udbetaling af pension fra det fyldte 60. år trods fortsættelse på arbejdsmarkedet. Men nægter sig ansvarlig for dette.

Jeg er nu bekendt med, at min arbejdsgiver/regionen samt Dansk Sygeplejeråd ikke er ansvarlige overfor at give disse oplysninger. Hvem er ansvarlig? Er grunden den, at alle har vasket deres hænder og dækker over hinandens manglende ansvar. For hvem skal stå til ansvar og udbetale den pension, jeg er gået glip af? 

Det er vigtigt at bevare tilliden til vores pensionssystem. Pension er en del af lønnen. Men hvor er tilliden efter at have mistet en del af den pension, man rent faktisk havde krav på?

Hanne Elkrog er efterlønsmodtager.

Svar

Det er vigtigt at bevare tilliden til vores pensionssystem, og pension er en del af lønnen. Vi kan ikke kommentere på den konkrete sag her, men er i dialog med Hanne Elkrog herom.

Med venlig hilsen,
Grete Christensen, formand.