Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Klinikere skal lovligt kunne tilbageholde demente

Kommentar til kommentaren ”Ulovlig magtanvendelse” i Sygeplejersken nr. 2/2016

Sygeplejersken 2016 nr. 3, s. 20

Af:

Redaktionen

Af: Dorte Elise Møller Holdgaard

Kære Rie Schou

Tak for din kommentar til besvarelse af dilemma om en dement patient og rektal indgift af laksantia uden samtykke (Sygeplejersken 2015;(14):10). Dilemmaet afspejler på udmærket vis, at klinikere af og til vælger at foretage en ulovlig handling for at skåne patienten eller for at yde omsorg. Eksemplet er ét blandt flere, der synliggør, at etisk ræsonnement og lovgivning ikke altid giver enslydende svar.

Den generelle problemstilling i det konkrete dilemma om den ulovlige magtanvendelse har på det seneste resulteret i et forslag om en ændring af sundhedsloven i forhold til, at klinikere lovligt kan tilbageholde eller overvåge demente mod deres ønske, hvis dette har til hensigt at beskytte patienten. Ændringsforslaget er for tiden i høring.

Dorte Elise Møller Holdgaard er funktionsleder ved Tvær-fagligt Smertecenter og formand for Den Lokale Kliniske Etiske Komité, Aalborg Universitetshospital.