Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Savner fortsat svar på grundlag for evaluering

Kommentar til kommentar i Sygeplejersken nr. 1/2016 ”Ingen har hævdet, det var forskning”

Sygeplejersken 2016 nr. 3, s. 20

Af:

Redaktionen

Af: Renata Sloth Carlsen, ledende sundhedsplejerske

”Ingen har hævdet, at det var forskning,” skriver Else Guldager som svar på mit kritiske indlæg ”Undlad at kalde det forskning” i Sygeplejersken nr. 13/2015 om evaluering af forældreprogrammet ”En god start sammen”. Det har jeg heller ikke, idet indlæggets overskrift ikke var min, men redaktionens.

Når det er sagt, vil jeg dog mene, at når der i fagtidsskrifter bringes artikler med følgende overskrifter: ”Forældreuddannelse styrker evnen til at være forældre” (Sundhedsplejersken, juni 2015) og ”Forældreuddannelse gavner børns sundhed” (Sygeplejersken nr. 7/2015), må man som læser formode, at dette i en eller anden udstrækning er bevist gennem den evaluering, der er foretaget.

Jeg synes, at det havde været interessant, hvis Else Guldager i stedet havde forholdt sig til substansen af min kritik, nemlig hvordan man kan konkludere, at det netop er et forældrekursus, der har påvirket eksempelvis forældres egen oplevelse af forældrekompetence og ikke alt det andet, der sker omkring en familie, fra barnet er spædt, til det er 2½ år gammelt?

Det er meget fint, at der, som Else Guldager skriver, er brugt validerede dataindsamlingsinstrumenter, men det ændrer ikke ved, at man har lavet en før- og efterdataindsamling vedrørende en gruppe familier, der har deltaget i et kursus, men der er ikke noget sammenligningsgrundlag, som ville kunne påvise, at slutresultaterne skyldes forældrekurset.

Else Guldager mener, at evalueringen er bedre end ingenting. Jeg tænker, at den ingenting viser. Else Guldager vil gøre Sygeplejerskens læsere opmærksomme på, at der er noget, jeg har misforstået, jeg vil på min side hævde, at Else Guldager snakker udenom.

Else Guldager skriver, at Sundhedsstyrelsen og Rambøll har fået meget ud af få midler. Jeg mangler fortsat svar på, hvad det er, man har fået ud af evalueringen, som kan tilskrives forældrekurset? 

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg næppe var faret i tasterne, hvis Rambøll eller Sundhedsstyrelsen havde forholdt sig bare den mindste smule selvkritisk og udtrykt bare lidt forbehold for de resultater, de mener at have nået. Jeg har forsøgt i flere sammenhænge at lægge op til en debat af metoder og resultater, men er indtil videre blevet mødt af tavshed, og det synes jeg er utroværdigt. Else Guldager, der har en ph.d. i rygsækken, burde være den første til at deltage i debatten til gavn for fremtidige projekter. For der er brug for at blive klogere på effekt af eksempelvis forældrekurser.


Renata Sloth Carlsen er ledende sundhedsplejerske i Horsens Kommune.