Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

En fremstrakt hånd til studerende

Anmeldelse af Stinne Glasdam (red.): "Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område – et indblik i videnskabelige metoder"

Sygeplejersken 2016 nr. 4, s. 48

Af:

Redaktionen

2016-4-anmeldelse-bachelorStinne Glasdam (red.)
Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område
– et indblik i videnskabelige metoder

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2015, 2. udgave, 1. oplag
336 sider – 299,95 kr.

Bogens sider udgør en inspirerende buket af velskrevne, læsevenlige og ikke mindst meget konkrete bud på, hvordan et bachelorprojekt kan bygges op. Denne metodebog vil uden tvivl være en fremstrakt hånd for både studerende og undervisere inden for professionsuddannelserne på sundhedsområdet, herunder sygepleje. En kronologisk tilgang til bogen er naturligvis en mulighed, men bogen vil uden tvivl også hurtigt blive en foretrukken opslagsbog for studerende og undervisere.

Bogen indeholder hele 22 forskellige bud på metoder, som kan anvendes i bachelorprojekter, og hertil kommer indledende kapitler om ”det at komme i gang med et sundhedsfagligt bachelorprojekt”, jura, etik og litteratursøgning. Bogen afsluttes med et brugbart kapitel om formidlingen af fund og resultater fra et bachelorprojekt.

Samtlige kapitler er skrevet af dygtige og erfarne forfattere, der hver især i kraft af deres omfattende viden om og erfaring med særlige metoder er kapaciteter inden for deres specifikke felt. 

Netop mangfoldigheden af forfattere kombineret med de omfattende og opdaterede referencer giver bogen en stærk troværdighed og gør den til en særdeles relevant lærebog for en bred målgruppe inden for det sundhedsfaglige område.

Mit bud er, at bogen uden tøven kan købes allerede ved uddannelsens start, og at den helt sikkert vil være godt brugt, den dag uddannelsen afsluttes.

Af Eva Hoffmann, cand.cur., lektor, University College Syddanmark.