Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2016 nr. 4

Læs online Download
0416_forsidehi - magasinforsiden

Debat

Hørt! Den gode og den dårlige historie

Da fællestillidsrepræsentant Bente Yder, Sygehus Vendsyssel, blev kontaktet af en journalist fra Nordjyske Stiftstidende, lagde hun vægt på, at der både var en god og en dårlig historie at fortælle om sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

Giv os bedre arbejdsforhold

Ordet ”jul” kan give enhver sygeplejerske hjertebanken, da stort set ingen afdelinger kan give sammenhængende fridage, så en højtidsfejring med familie 100 km fra arbejdspladsen er mulig, skriver sygeplejerske Christina Larsen i debatindlæg.

Genindfør aktindsigt i patientjournalen

Ny offentlighedslov om aktindsigt betyder, at det er forbudt for de sundhedsprofessionelle at læse i patientens journal og lave opfølgning – selvom patienten måtte ønske det. Dette finder Daena problematisk og opfordrer til, at lovforslaget ændres.

Stafetten: Alle borgere skal sikres en høj faglig kvalitet

Sygeplejerskens stafetdebat tager aktuelle emner under behandling, denne gang: Det nære sundhedsvæsen. Debattørerne giver på skift stafetten videre til en person, som de forventer, har en anden holdning end dem selv. Borgmester Mette Touborg er dette nummers modtager af stafetten.

Appel til Sophie Løhde: Afskaf gabestokken

Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen opfordrer i et fælles brev sundhedsminister Sophie Løhde (V) til at indgå i dialog om at forbedre klagesystemet til fordel for både patienter og personale.

I HVERT NUMMER

5 minutter med...Kira Kamp

"Selvom man måske synes, man kun gør lidt, f.eks. holder i hånden, synes mange af vores patienter, at vi gør meget. Og det gør mig stolt.”

Tema: Prioritering

Prioritering er mere end medicin

PRIORITERING. Danske Regioners forslag om et nyt medicinråd har sat gang i en gammel, men højaktuel debat om, hvordan det danske sundhedsvæsen bedst prioriterer sine begrænsede midler. Debatten bærer præg af tilfældigheder og manglende beslutningsmod hos især folketingspolitikerne, mener sundhedsøkonom, og etikken bør også fylde mere, påpeger bl.a. Dansk Sygeplejeråd.

Norge prioriterer efter livskvalitet

I Norge indgår pris, effekt og vundet livskvalitet i prioritering af ny medicin. Dagsordnerne er åbne, patienterne sidder med ved bordet, og målet er, at alle behandles lige. Norge er et af de rigeste lande i verden, men alligevel sker det, at patienter får nej til en ny, effektiv behandling.

Nu skal medicinrådet diskuteres

De kommende måneder vil Danske Regioner diskutere sit forslag om et medicinråd med bl.a. sundhedsminister Sophie Løhde (V). I løbet af foråret varsler hun selv et udspil i forhold til de stigende medicinudgifter. Dansk Sygeplejeråd følger debatten nøje og påpeger, at sygeplejersker bør spille en større rolle, når sundhedsvæsenet skal prioritere de knappe ressourcer.

Prioritering i Europa

Landene omkring Danmark har i mange år til- og fravalgt ny og dyr medicin. I modsætning hertil prioriterer Danmark ikke med analyser af omkostning sat op mod effekt af lægemidler og behandlinger.

Anmeldelser

Karriere

Jeg skal sætte ord på mine kompetencer

Marianne Lund skal efter mange år hos Arbejdstilsynet have afklaret, hvor karrieren nu skal hen. Mærk efter, skriv et kompetence-CV, og forbered en elevatortale, var rådene fra karrierekonsulenten.

Skiftedag: Pædagogik har været min røde tråd

Som udviklingskonsulent på Rigshospitalet afløste det ene udviklingsprojekt det andet for Bente Frederiksen. Hun fik lyst til at tage ansvar for at føre projekterne ud i livet og opleve hverdagen. Hun slog til, da stillingen som afdelingsleder på pleje- og demenscentret Klarahus dukkede op.

Kvalitet

Uvis fremtid for nye nationale kliniske retningslinjer

Fagfolk ønsker at fortsætte arbejdet med de store nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om alt fra hjerterehabilitering til epilepsi, men der mangler penge og planer for fremtiden. En løsning kunne være at lade sig inspirere af den måde, Center for Kliniske Retningslinjer arbejder efter en langt mere enkel model.

Sundhedsvæsenets frontløbere

Overvågning

Man burde screene mennesket, ikke bare kroppen

Den øgede overvågning af patienters sundhedstilstand og digitalisering af patienten flytter fokus væk fra det hele menneske. Og det udfordrer sygeplejerskerne på deres kerne-identitet, mener den afgående formand for Det Etiske Råd.

OK15