Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Genindfør aktindsigt i patientjournalen

Ny offentlighedslov om aktindsigt betyder, at det er forbudt for de sundhedsprofessionelle at læse i patientens journal og lave opfølgning – selvom patienten måtte ønske det. Dette finder Daena problematisk og opfordrer til, at lovforslaget ændres.

Sygeplejersken 2016 nr. 4, s. 19

Af:

Redaktionen

Af: Annette Jacobsen, formand for Daena, Fagligt selskab for Akutsygepleje

Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i kraft. Loven indeholder en række regler om aktindsigt og betyder i praksis, at det er forbudt for de sundhedsprofessionelle at læse i patientens journal og lave opfølgning – selvom patienten måtte ønske det. Dette finder Daena (Fagligt selskab for akutsygepleje) problematisk. Vi er ikke alene om den bekymring. Ifølge Dagens Medicin fra 25. januar 2016 kritiserer både patientorganisationer, forskere, speciallæger og Lægeforeningen lovforslaget og opfordrer til, at lovforslaget ændres. 

Dog vil vi tilføje, at loven beskytter den enkelte patients selvbestemmelse og retssikkerhed, men denne beskyttelse skal ikke ske på bekostning af påtaler til de sundhedsprofessionelle, som blot sikrer, at der er sammenhæng imellem de forskellige undersøgelser og behandlinger, patienten får.

I Daena har vi et ønske om – og vil gerne arbejde for, at vi sundhedsprofessionelle opnår aktindsigt, som vi tidligere har haft. Daena finder den begrænsede aktindsigt problematisk, fordi:

  • sygeplejersker ofte har en koordinerende funktion på tværs af afdelinger og sektorer – derfor er det vigtigt, at sygeplejersken kan medvirke til sammenhængende patientforløb og kan få de oplysninger, som er nødvendige.
  • den daglige læring og udvikling begrænses, da det ikke er muligt at samle op på patientforløbet og dermed vurdere f.eks. effekten af behandlingen.
  • ”Har det hjulpet patienten, det som vi har gjort – den behandling, som blev iværksat” er et spørgsmål, som sundhedsprofessionelle ofte stiller sig selv, og den viden, man kan opnå herved, er vigtig i erfaringsdannelsen samt i den faglige læring.
  •  menneskeligt er man som sundhedsprofessionel involveret empatisk i de enkelte patientforløb, hvor viden om det efterfølgende patientforløb har stor betydning og kan sidestilles med defusing, som betyder, at vi som sygeplejersker får sat ord på det enkelte forløb og får bearbejdet de oplevelser, vi som sygeplejersker har haft i forbindelse med plejen af patienten.

Som fagligt selskab opfordrer vi Dansk Sygeplejeråd til at løfte denne diskussion op på et politisk niveau med henblik på atter at få gjort aktindsigten mulig for de sundhedsprofessionelle i praksis.

Annette Jacobsen er sundhedsfaglig uddannelseskonsulent, formand for Daena, Fagligt selskab for Akutsygepleje. Skriver på vegne af bestyrelsen i Daena.

 

Svar 

Kære Annette Jacobsen

Læring og kompetenceudvikling er helt fundamentalt for sygeplejersker i alle dele af sundhedsvæsenet. Derfor er det også vigtigt, at sygeplejersker har mulighed for at følge op på og evaluere patientforløb på lige fod med læger, jordemødre og tandlæger. Vi vil dykke dybere ned i mulighederne for en lovændring på området, herunder at gå i dialog med politikerne herom.

Med venlig hilsen,
Grete Christensen, formand.