Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Puljemidler må ikke bruges til forskning

Svar på kommentaren ”Savner fortsat svar på grundlag for evaluering” i Sygeplejersken nr. 3/2016.

Sygeplejersken 2016 nr. 4, s. 18

Af:

Redaktionen

Af: Else Guldager, sundhedsplejerske, ph.d.

Jeg kan tilslutte mig Renata Sloth Carlsens (RSC) ønske om mere viden om effekter af forældrekurser og svar på, ”hvordan man kan konkludere, at det er forældrekurset, der har påvirket forældrene”. RSC stillede et lignende spørgsmål ved evalueringens offentliggørelse, og svaret fra Sundhedsstyrelsen var (frit efter hukommelsen), ”at puljemidler ikke må bruges til forskning”. 

Rammerne for, hvad SATS-puljen må bruges til, er hverken Sundhedsstyrelsens eller Rambølls ansvar.

Mange kunne nok tænke sig et kontrolleret eksperiment. Et stort studie, der bidrog med virkningsmekanismer, dynamiske faktorer og grundlæggende sammenhænge mellem indsats og virkning. Det er sikkert det, RSC efterlyser. Og som evalueringen ikke er. Det er jeg enig i.

Jeg mener, evalueringen viser, det er muligt at udarbejde et forældrekursuskoncept, som har høj fidelitet (bruges efter hensigten), at mænd og kvinder deltager ligeligt (i andre undersøgelser er kvinder overrepræsenteret), at
forældre-barn-kontakten styrkes, og at forældrenes stressniveau falder i forløbet (uden at pege på det er programmets skyld). 

Evaluering kan aldrig blive en ideel ramme set med forskningsøjne. Men det betyder ikke, at barnet må smides ud med badevandet. Evalueringen kan bruges ud fra de betingelser og begrænsninger, som rammerne for den giver.

Jeg håber, at mange fagfolk har lyst til at dykke ned i evalueringen. Og bruge af de værdifulde erfaringer, som den bidrager med.

Redaktionen har forkortet dette svar og stopper hermed den langvarige meningsudveksling mellem Else Guldager og Renata Sloth Carlsen.