Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Savnet teori om psykiatrisk sygepleje

Anmeldelse af Phil Barker & Poppy Buchanan-Barker: "The Tidal Model"

Sygeplejersken 2016 nr. 4, s. 48

2016-4-anmeldelse-tidalPhil Barker & Poppy Buchanan-Barker
The Tidal Model
128 sider – 180 kr.
Munksgaard 2015

 

”The Tidal Model” er en fagbog for psykiatriske sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som er interesseret i få konkrete færdigheder i at hjælpe patienter til at opnå en øget mental sundhed gennem samtaler.

Bogen er en forkortet udgave af en internationalt accepteret sygeplejeteori, der blev udviklet i England i 1997. Den er let forståelig og fremlægges på en praksisnær måde med mange eksempler på dialogen mellem sygeplejersker og patienter. 

Formålet med modellen er at kortlægge de livsproblemer, der er kilden til patientens lidelse, og undersøge, hvad der er nødvendigt at gøre, for at patienten kan genvinde kontrollen over sit eget liv. I praksis får sundhedspersonalet gennem modellen ”The Tidal Model” en forståelse for de problemstillinger, som er relevante for patientens lidelse, og sikrer, at patienten får en god indsigt heri. Her bruges metaforer som et aktivt redskab, ligesom modellen ”The Tidal Model” er en metafor for tidevand, som er i evig bevægelse. 

Den evige bevægelse symboliserer antagelsen i bogen om, at menneskers liv er i kontinuerlig forandring. Bogen er velegnet til at give et struktureret overblik over samtalens muligheder og formidle noget af den teori, der ofte er for lidt af i den psykiatriske sygepleje.

Af Louise Bangsgaard, udviklingschef, Master of Public Governance, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup.

 

{ Kort nyt om bøger }

John R. Hampton
EKG – let at se
3. udgave
Munksgaard 2016
256 sider – 275 kr.
”Du skal bare kunne se, om det er farligt,” lød min introduktion til aflæsning af et ekg i tidernes morgen på Københavns Kommunehospital. Lidt mere ambitiøs har man lov at være, og denne bog puffer til ambitionerne med sin indbydende, tilgængelige opbygning og mange eksempler. Bogen er opdelt i to dele ”Kom godt i gang”, som er en introduktion til de grundlæggende principper, og ”Få mest muligt ud af ekg’et”, som sætter ekg-forståelse ind i en klinisk kontekst. En opslagsbog, hedder det sig, men det kan være svært at nå at slå op i en bog, hvis patientens tilstand er kritisk. Så hellere sidde med nogle friske ekg’er og løse gåder ved hjælp af bogen, før patienten bliver dårlig. På den måde kan man lære at se forskel på ventrikelflimmer og ventrikulære ekstrasystoler.

Henry Marsh
Gør ikke skade – fortællinger om livet, døden og lægekunsten
Don Max 2016
294 sider – 299,95 kr.
Læger bliver indimellem udråbt som inkompetente skurke med dollartegn i øjnene. Denne bog tegner et nuanceret billede af, hvordan det er at arbejde som hjernekirurg eller som læge for den sags skyld, og det ansvar og de vanskeligheder, der er afledt af arbejdet. De fleste af os arbejder i en verden, hvor det ikke koster liv eller førlighed at begå fejl. Omvendt for en læge. Her kan en forkert beslutning eller en kompliceret operation få fatale følger. Bogen viser, at lægen ikke tager let på konsekvenserne af et ulykkeligt resultat, og at både patientens og familiens ve og vel optager ham også ud over arbejdstidens ophør. Meget ærligt beskrevet. Forfatteren er berømt neurokirurg, han opererer patienter, mens de ikke sover, for at kunne kontrollere, om arbejdet i hjernen gør skade. 

Bente Klarlund Pedersen & Morten Zacho
Syg men sund og aktiv
Bianci Luno 2015
64 sider – 49,95 kr.
Kort, overskuelig, tilgængelig. Sådan fremtræder denne bog, og det er også hensigten. Den skal ruste skrøbelige mennesker til at bevæge sig i det omfang, de kan, dvs. træne og dermed blive i bedre fysisk form og som en afledt effekt: i bedre humør. Der er aktiviteter til den sengeliggende, den oppegående og til det menneske, som er blevet udskrevet.  Øvelserne er enkle, det samme er sproget, og idéen er at få læserne til bevidst at bryde skrøbelighedens onde cirkel. ”Hvis man er bange for at røre sig, får man dårligere og dårligere kondition og færre kræfter,” lyder det. Når hospitalerne i højere grad lægger op til og hjælper med aktivitet, f.eks. gennem en indretning, der venligt guider patienten til bevægelse, så er patienten for alvor godt hjulpet, men bogen er et skridt på vejen.

(jb)