Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tendentiøst: Hvordan står det til hos patienten i centrum?

Patientcentreret pleje, patientinddragelse og patienten i centrum. Kært barn har mange navne, men det er svært at bringe patienten i fokus i det fortravlede sundhedsvæsen.

Sygeplejersken 2016 nr. 4, s. 32

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, Journalist

ikon-tendentioest

2016-4-tendentioest"Patienten i centrum". Sygeplejersker er ikke i tvivl om, hvad den sætning betyder, for den har betydning for den faglige rolle. Det mener sygeplejerske og ph.d. i historie, Trine Lassen, og hun har også et bud på, hvordan begrebet er opstået.

"I 70’erne havde sygeplejersker brug for at definere deres rolle i forhold til læger. Hospitalernes hierarki gik i opløsning, nye faggrupper kom til, og lægernes autoritet stod ikke længere uimodsagt. Hvor lægerne havde fokus på sygdomme, ville sygeplejersker sætte patienten i centrum. Fag som kommunikation og psykologi kom ind i sygeplejerskeuddannelsen," siger Trine Lassen.

Sygeplejerske Lisbeth Duus kommer i sin artikel i Sygeplejersken fra 1999 med titlen "Kan man yde omsorg for patienten i centrum" med endnu et bud på begrebets opståen. Nemlig at man i rejsebranchens serviceledelsesteori stræbte efter at sætte kunden i centrum. Daværende direktør i flyselskabet SAS, Jan Carlzon, kaldte det i 80’erne for at "rive pyramiderne ned." Serviceledelse vandt udbredelse i sundhedsvæsenet.

Lisbeth Duus er kritisk i forhold til at sammenligne patienter med charterturister:

"Filosofien var, at denne ledelsesteori kunne afskaffe formynderi, magt og omklamring, som man mente, sundhedsvæsenet var præget af (…) Hvis sygeplejens ydelser styres efter privatøkonomisk forbillede, risikerer vi, at omsorg for patienten bliver erstattet af omsorg som en ydelse til patienten. Målet vil ikke være patientens bedste, men derimod patienttilfredshed," advarer hun.

 

Lyt til patienten

Direktør for Danske Patienter, Morten Freil, mener ikke, at sundhedsvæsenet i 2016 er kommet helt i mål med at sætte patienten i centrum:

"Der er stort politisk fokus på at inddrage patienten og træffe beslutninger sammen, men der mangler retning i forhold til, hvad man forstår ved "at inddrage patienten". Det helt afgørende er, at man har tid til en grundig samtale med patient og evt. pårørende, og i det pressede sundhedsvæsen er der risiko for, at samtaler, hvor man inddrager patientens og pårørendes viden og præferencer i tilrettelæggelse af behandling og forløb, bliver nedprioriteret."

Ifølge cand.cur. og ph.d. Dorthe Boe Danbjørg fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi er patienten i centrum stadig et varmt emne.

"Patientcentreret pleje og patientinddragelse har nu også bredt sig til forskning. Gentagne gange viser det sig, at trods de gode bestræbelser er patienten i centrum svær at få ind i sundhedsvæsenet – trods skiftende regeringers fokus."

Hun henviser til tal fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP. Her vurderer hver tredje akut indlagte patient, at de ikke – eller i ringe grad – har været med til at træffe beslutninger om behandling. For de planlagt indlagte patienter er det endnu færre, kun hver femte.