Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dengang: Da medlemmerne fik indflydelse

For 40 år siden, i 1976, holdt Dansk Sygeplejeråd sin første kongres i nogenlunde den form, vi kender i dag. Inden da havde man holdt repræsentantskabsmøder hvert andet år. I 1976 blev hele Dansk Sygeplejeråds struktur lagt om, så medlemmerne selv valgte amtskredsbestyrelser og -formænd med egen økonomi og kompetence i alle lokale spørgsmål. Siden 1933 havde kredsene kun haft begrænset indflydelse og var reelt set kun et bindeled mellem Dansk Sygeplejeråds centrale niveau og medlemmerne. De nye amtskredsbestyrelser og hovedbestyrelsen udgjorde fra nu af kongressen, Dansk Sygeplejeråds højeste myndighed.

Sygeplejersken 2016 nr. 6, s. 33

Af:

Gunilla Svensmark, faglig leder ved Dansk Sygeplejehistorisk Museum

2016-6-dengang
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum