Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

5 minutter med... Lena Wittenhoff

"Jeg kunne derfor ønske, at der blev afsat flere ressourcer til special- og videreuddannelse af personalet."

Sygeplejersken 2016 nr. 9, s. 7

Af:

Christina Sommer, Journalist

Lena WittenhoffHvorfor valgte du at blive sygeplejerske?
"Jeg har altid haft lyst til et arbejde, der foregår i et tæt samspil med andre mennesker, og jeg overvejede både lærer, pædagog og sygeplejerske. Sygeplejen rummer det hele."

Hvad var dit første job?
"Sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling på Frederiksberg Hospital."

Hvorfor valgte du at specialisere dig inden for børne- og ungesygeplejen?
"Jeg synes, børn og unge er fantastiske at arbejde med. De er ærlige, umiddelbare og har et helt særligt nærvær og livsglæde. De giver så meget igen. Jeg elsker at være sammen med dem."

Hvem har du lært mest af i din karriere?
"Jeg er så heldig, at jeg har utrolig mange kompetente og erfarne kolleger. Kulturen i vores afdeling er præget af gensidig sparring og læring. Vi kan altid spørge hinanden til råds. Børnene og deres forældre er også fantastiske læremestre, responsen kommer hele tiden."

Hvad kendetegner en god sygeplejerske?
"Det er én, der er begejstret og brænder for faget. En sygeplejerske skal være kompetent, anerkendende og rummelig og ikke mindst omstillingsparat både i forhold til akut opståede situationer og i tilgangen til sygeplejen og sundhedsvæsenet."

Hvilket råd vil du give en nyuddannet?
"Se muligheder frem for begrænsninger. Sygeplejen er et fag med uanede muligheder. Og vær ydmyg og nysgerrig – søg endelig hjælp og sparring hos kollegerne."

Hvad er det mest tilfredsstillende ved dit job?
"Det er at være en del af en personalegruppe, hvor alle faggrupper med faglig stolthed gør alt, hvad de kan for at sikre børn, unge og forældre de bedste forløb."

Hvad er det mest udfordrende ved dit job?
"Vi mangler ofte den ekstra tid, det kræver at implementere ny viden og læring mere systematisk. Sygeplejen udvikler sig konstant, og vi vil så gerne blive bedre til at bruge den nye viden eller visioner, f.eks. også noget så simpelt som at bruge lidt mere tid hos en given patient en dag. Men det må vi nogle gange nedprioritere pga. manglende tid."

Hvad er du mest stolt af i din karriere?
"Jeg er glad for den udvikling, der er sket i pædiatrien. Det er en selvfølge, at forældrene er medindlagt, og aldersgrænsen er nu rykket fra 16 til 18 år. Forældrene ses som ressourcepersoner og eksperter omkring deres børn. Området har fået mere politisk bevågenhed, hvilket er vigtigt for at kunne skabe forandringer. F.eks. er der sket en enorm positiv udvikling i forhold til smerter og ufrivillig fastholdelse af børn. Vi gør nu alt for at hjælpe børnene og de unge med at mestre svære eller smertefulde procedurer. Og her er vores pædagoger og hospitalsklovnene en stor hjælp, mens vi ved smertefulde procedurer også anvender lattergas eller sederer barnet på anden vis."

Hvis du kunne ændre en ting i sundhedsvæsenet, hvad skulle det så være?
"Vi har et højt fagligt niveau i sundhedsvæsenet, hvilket igen kræver et højt fagligt niveau og mange kompetencer hos medarbejderne. Jeg kunne derfor ønske, at der blev afsat flere ressourcer til special- og videreuddannelse af personalet."

Hvor ser du dig selv om fem år?
"Her vil jeg stadig gerne være med til at udvikle og præge pædiatrien sammen med mine kolleger."

Hvordan tror du, at sygeplejen vil udvikle sig de næste 10 år?
"De akut syge børn og unge vil fortsat være indlagt på hospitalet, men flere forløb vil være ambulante, og tidspunkterne vil på sigt tage udgangspunkt i patienternes behov.

Flere behandlinger vil foregå i hjemmet via telemedicin, Skype og telefonkonsultationer. Det tværprofessionelle samarbejde med sundhedsplejerskerne, privatpraktiserende læger og konsultationssygeplejerskerne er også i en rivende udvikling."
 

Lene Wittenhoff er 51 år. Hun er sygeplejerske og specialeansvarlig på Børne- og Ungeklinikken, Aabenraa Sygehus, Sygehus Sønderjylland.