Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2016 nr. 9

Læs online Download
0916_forside - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Fuldt fortjent: Jeg har kun søgt ét job

Øjne har domineret en stor del af Dorte Svarrers snart 40-årige karriere, hvor opgaverne har udviklet sig fra sengebade og skyl af øjne til forundersøgelse af patienter med grå stær.

Hørt! Hun trak selv i klokkestrengen

Massiv overbelægning og et højt arbejdspres fik Julie Thomassen Ballegaard til at skrive et debatindlæg om forholdene på den akutmodtagelse, hvor hun arbejdede.

Anmeldelser

Tema: Kulturkløft

Sundhedsvæsenet svigter de etniske patienter

KULTURKLØFT. Andelen af patienter med anden etnisk baggrund end dansk er stigende. Sygeplejersker oplever, at sprog og kultur bliver barrierer for plejen. Det har konsekvenser for patientsikkerheden og patienternes lige ret til sundhed, siger fagfolk.

De bygger bro over kulturkløften

Som etniske patientkoordinatorer på børneafdelingen på Odense Universitetshospital er Jette Grøn Menov og Nina Holm med til at gøre op med både sproglige og kulturelle barrierer.

Fra barnetolk til sygeplejerske: Der sker for mange fejl

Nasteha Ali Hussein er dansk sygeplejerske med somalisk baggrund. Hun har bl.a. oplevet, hvordan hendes nabo fejlagtigt takkede nej til kræftbehandling pga. mangelfuld tolkning. Oplevelserne har fået hende til at starte sit eget tolkebureau.

Stress og skam

Moralske dilemmaer avler skam og stress

Når sygeplejersker forhindres i at yde den pleje, de ønsker, kan de blive ramt af skamfølelse. Og hvis skam ikke håndteres rigtigt, kan den føre til sygemeldinger, viser en ny afhandling, som anskuer stress på en ny måde.

Jeg svigtede de mennesker, jeg havde ansvar for

Konflikten mellem det, sygeplejerske Line Sørensen gerne ville fagligt, og det, hun som koordinerende klinisk vejleder fik mulighed for, fik hende til at føle sig utilstrækkelig og skamfuld. Til sidst trak hun sig fra opgaven.

Dobbelt så mange kan nu få hjælp

Hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet i kommunerne er så efterspurgt, at man efter halvanden måned måtte lukke for nye henvendelser. Men nu er der atter hjælp at hente.

Karriere

Debat

Seniorer

Én gang sygeplejerske altid sygeplejerske

Afsked med en lang karriere er på ingen måde lig med et farvel til kolleger og det faglige og sociale fællesskab, mange netop finder på arbejdet. I hvert fald ikke for 87-årige Marie Holm og omkring 55 andre sygeplejersker. De har netop deltaget i Seniorsammenslutningens årlige sommerhøjskoleophold og sygeplejefaglige dag, i år på Bornholm.

Sundhedsvæsenets frontløbere

Frontløber: Sygeplejersker nedbringer ventelister

Manglen på speciallæger giver sygeplejerskerne mulighed for at udvikle nye kompetencer. I Viborg har sygeplejerske Ulla Nielsen efteruddannet sig til sonograf og ultralydsscanner nu patienter to dage om ugen.

Fordeling

Studiestart

Studiestart 2016/17

Med Studiestart byder Sygeplejersken dig velkommen til et fantastisk studie og et fag, der er stærkt identitetsskabende. Om tre et halvt år kan du stikke sygeplejenålen i brystet, men formentlig vil du føle dig som sygeplejerske længe inden. Nu er du advaret. Så velkommen i din nye verden.