Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ømme punkter i det psykiatriske speciale

Anmeldelse af "Den ustyrlige psykiatri"

Sygeplejersken 2016 nr. 9, s. 44

Af:

Redaktionen

2016-9-anmeldelser-psykiatri

Per Vestergaard
Den ustyrlige psykiatri
Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdomsproblem: 
en idéhistorisk analyse

Aarhus Universitetsforlag 2016
224 sider – 249,95 kr. 

Bogens titel antyder en væsentlig pointe, hvad angår definitionen af psykiatriens genstandsfelt, altså hvad faget handler om, hvilke opgaver psykiatrien skal løse og hvordan.

I takt med, at diagnoselisten bliver stadigt længere, og visse diagnoser hører under skiftende specialer, føres diskussion om, hvorvidt der overhovedet er tale om sygdom eller snarere om uhensigtsmæssig adfærd. For at forstå de dilemmaer, der åbenlyst hersker i psykiatrien, giver forfatteren et historisk og idéhistorisk rids af den udvikling, psykiatrien har været igennem de sidste 200 år.

Psykiatriens mange interessenter anskuer fænomenet fra hver deres synsvinkel, og der ses ofte konflikter mellem disse. Lægevidenskab, humaniora og jura spiller væsentlige roller i magtspil og samarbejdsrelationer. Spørgsmål om, hvem der har retten til at definere psykiatriens område og indhold, har været på dagsordenen i mange år, ikke mindst politisk. 

I tidens løb har psykiatrien hørt ind under Justitsministeriet, Indenrigsministeriet, Socialministeriet og nu Sundhedsministeriet. En udvikling, der tydeligt illustrerer skiftende anskuelser med elementer fra såvel den naturvidenskabelige som den samfundsvidenskabelige ramme.

Forfatteren, som har mange års erfaring som overlæge og professor ved psykiatrien i Aarhus, er fortaler for oprettelsen af et råd eller en tænketank samt et Forskningscenter for Psykiatri for at få samlet bidrag fra samtlige interessenter i planlægningen af psykiatriens fremtidige struktur og indhold.

Bogen sætter fokus på nogle fundamentale og meget ømme punkter inden for det psykiatriske speciale, men beskriver også konstruktive løsningsforslag til fremtidige ændringer, så ingen perspektiver bliver overset.

Sonja Bech, visitationssygeplejerske ved Centralvisitationen, Region Hovedstadens Psykiatri.
 

Steen Hundborg

{ På mit natbord } Fagbøger bliver hurtigt forældede

Hvad læser du lige nu?
”Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet” redigeret af Kim Jacobsen m.fl. Den burde alle sundhedsprofessionelle læse, for den giver en god indføring i kvalitet, kvalitetsudvikling, patientinddragelse og kontinuitet i sundhedsydelserne."

Hvordan har den inspireret dig?
”En stor øjenåbner var, at patienter mest af alt efterspørger korte patientforløb og kvalitet i disse. Og dér kan bogen være med til at højne kvaliteten af forløbene og styrke overgangene mellem primær og sekundær sektor.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Som sygeplejerske er man nødt til at være opdateret på de nye ting, der sker i sundhedsvæsenet. Og fagbøger bliver hurtigt forældede. I stedet skal man være god til at bruge faglige databaser. Til gengæld bør man læse skønlitteratur, f.eks. Hans Kirk, der har skrevet nogle eminent gode romaner om daglejere og fiskere – dem kan jeg læse flere gange.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Som kandidatstuderende skulle man læse originallitteratur. Jeg begyndte på ”Wahrheit und Methode” af Gadamer, men den var meget tung, og jeg blev aldrig færdig med den. Sidenhen har jeg læst danske og engelske artikler om værket og på den måde fået en god forståelse for hans filosofi.”

Steen Hundborg er lektor og censorformand for sygeplejerskeuddannelsen.