Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Her er dokumentation en ven

Langt de fleste sygeplejersker oplever, at deres ledelse prioriterer dokumentationsarbejdet, viser en ny undersøgelse. Sådan er det også på Gynækologisk afdeling i Aalborg.

Sygeplejersken 2017 nr. 11, s. 30-31

Af:

Diana Mammen, journalist

2017-11-tema-2
En gang om ugen, og når der er opdateringer til dokumentationssystemet, fortæller afsnitsledende sygeplejerske Kathrine Eskildsen (t.v.) og sygeplejerske Karen Eck til en it-konsulent, hvad der virker, og hvad der ikke virker.
Foto: Lars Horn
Sygeplejerske Karen Eck sidder ved en computer på Gynækologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det er her, al dokumentation skal foregå, og heldigvis oplever hun, at dokumentation bliver vægtet højt af ledelsen.

Og hun er ikke alene om at have en ledelse, der er klar over, hvor vigtigt det er at dokumentere. En ny undersøgelse lavet af Dansk Sygeplejeråd og dokumentationsrådet i Dansk Sygeplejeselskab (DASYS) viser, at 77 pct. af de adspurgte sygeplejersker oplever, at ledelsen i høj eller nogen grad prioriterer dokumentationsarbejdet. 

På Karen Ecks arbejdsplads er Kathrine Eskildsen afsnitsledende sygeplejerske, og da både Gynækologisk Sengeafsnit, Dagafsnit, Akutmodtagelse og Ambulatorium dokumenterer på tværs af afsnittene, er hun opmærksom på, hvor afgørende det er, at dokumentationen spiller sammen. 

”En ens tilgang til dokumentation sikrer, at alle ved, hvor bestemte oplysninger skal skrives og kan findes i systemet. For når systemet kører ens, er arbejdet nemmere for alle på tværs af afsnittene,” siger Kathrine Eskildsen og slår et slag for, at ledelsesforankring er af stor betydning, men det er medarbejderinvolvering også. 

”En dokumentationsgruppe af sygeplejersker i afdelingen, der har kendskab til de forskellige afsnit, sikrer, at medarbejderne tager ansvar for dokumentationen,” siger hun og tilføjer, at der ved et møde hver tirsdag bliver fulgt op på, om dokumentationen foregår, som den skal. Det oplever både hun og Karen Eck, at den gør.

Ingen spildtid

Siden efteråret 2015 har dokumentationssystemet fungeret på tværs af de fire afsnit på Aalborg Universitetshospital til gavn og glæde for sygeplejerskerne. 

”Alle ved, hvad der skal dokumenteres og hvor. Derfor kan vi nemt finde de oplysninger, vi leder efter. Ingen oplysninger går i de forkerte kasser, så der er ingen spildtid,” siger Karen Eck, som føler, at hun af den grund har den nødvendige tid til at dokumentere sin sygepleje. Dermed har hun det som hovedparten af sygeplejerskerne i undersøgelsen. For hele 70 pct. af de sygeplejersker, der har en ledelse, som i høj grad prioriterer dokumentation, svarer, at de i høj eller nogen grad har tid til at dokumentere. For sygeplejerskerne med en ledelse, der i mindre grad eller slet ikke prioriterer dokumentation, er tallet 33 pct.

Karen Eck er glad for at arbejde et sted, hvor der er fokus på dokumentation. Det betyder nemlig bedre patientpleje. Det eneste minus ved systemet er, at dokumentationen skal foregå ved stationære computere. 

”Vores internetforbindelse er så dårlig, at det ikke fungerer med bærbare,” siger Karen Eck. Hun og Kathrine Eskildsen er enige om, at efter de er hoppet ind i it-verdenen med et system, der virker, så er dokumentation blevet deres ven. 
 

2017-11-tema-slide

TEMA: PRESSET DOKUMENTATION

Sygeplejerskers dokumentation er vigtig for forskning, udvikling af faget og ikke mindst patienternes sikkerhed. Alligevel halter det med at nå den. Ny undersøgelse viser en klar sammenhæng mellem nødvendig tid og mangelfuld dokumentation, som risikerer at føre til fejl og utilsigtede hændelser. Undersøgelsen peger også på, at ledelsens prioritering af dokumentation har en positiv indflydelse. På Samsø var hjemmesygeplejerskerne så pressede, at de måtte prioritere pleje fremfor dokumentation.