Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 11

Læs online Download
1117_forside - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Fem minutter med...Maria Schiønning Olsen

”Jeg ville kigge på normeringerne rundt om på sygehusene. Tage politikerne med ud og vise, at det betyder noget, hvor meget pleje et menneske har brug for. Nogle patienter har brug for mere pleje og støtte end andre, og det ville jeg indrette normeringerne efter.”

Hvorfor har jeg et kateter siddende?

Patienten jeg ladrig glemmer. Sygeplejerske Vera Johannsen glemmer aldrig patienten, som tydeliggjorde, hvad det kan koste, hvis man undlader at bruge tolk.

Tema: Dokumentation

Til fare for patienterne

DOKUMENTATION. Næsten tre fjerdedele af sygeplejerskerne oplever mangelfuld dokumentation, som i mange tilfælde fører til fejl. Der er en klar sammenhæng mellem nødvendig tid og mangelfuld dokumentation, viser en ny undersøgelse.

Påbud for at prioritere plejen

I Samsø Kommune har hjemmesygeplejerskerne haft så travlt, at de ofte har stået med valget mellem at prioritere borgerne eller at dokumentere. De valgte det første, og det betød et strakspåbud for manglende lovpligtig dokumentation.

Her er dokumentation en ven

Langt de fleste sygeplejersker oplever, at deres ledelse prioriterer dokumentationsarbejdet, viser en ny undersøgelse. Sådan er det også på Gynækologisk afdeling i Aalborg.

Debat

Hørt! Når grænsen er nået

2 pct.-produktivitetskravet er i sygeplejerske Line Axelsens øjne et krav, der handler om urealistiske effektiviseringer. Det gør hende sur og ked af det – på Danmarks vegne.

Arbejdstid

Det tager kun 10-15 minutter

Arbejdstid. Ni ud af 10 sygeplejersker har arbejdet mere end deres aftalte arbejdstid inden for det seneste år, og i hvert tredje tilfælde sker det uden ekstra i løn eller tilbud om afspadsering. For det ”tager kun 10-15 minutter”. Men det ulønnede ekstraarbejde svarer til 300 fuldtidsstillinger på et år.

Brud på arbejdstidsregler: De tre største synder

Arbejdstid. Brud på regler om hviletid. Manglende fridage på fireugers vagtplanen. Regler om erstatningsfridage overholdes ikke. Dansk Sygeplejeråds tillidsrepræsentanter kæmper med at sikre sygeplejerskers rettigheder.

Anmeldelser

Valg til KB/LF 2017

Hospitalskunst

Mellem 0 og 15 mio. kr. til kunst

Hospitalskunst. En ny undersøgelse viser, at det er vigtigt at prioritere kunst på hospitaler. Både for patienter, pårørende og personale. Men regionerne har vidt forskellige kunstbudgetter til de seks fremtidige supersygehuse.

OK18

Løn og pension er vigtigst

OK18. Dansk Sygeplejeråd sætter ekstra tryk på arbejdet med at hæve sygeplejerskers løn. Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne 2018 er i fuld gang, og løn bliver et af de store temaer. Men det er ikke kun ved overenskomstbordet, at kampen for lønnen bliver ført.